Dagens bild den 10 juni 2018

Idag kan vi blicka hela 15 år tillbaka i tiden och till en byggarbetsplats i Uppsalas norra delar 2003. Under bygget av dubbelspår genom Svartbäcken tillkom också en ny järnvägsbro över Tycho Hedéns väg omedelbart norr om dubbelspåret som här höll på att byggas. Den gamla bron blev kvar utan spår i väntan på fortsatt dubbelspårsutbyggnad. Sedan dess har nu dubbelspåret norrut blivit klart, men under bygget av det har såväl den gamla bron som den nya som här byggdes rivits och ersatts av broar med kortare spännvidd.
ID-nummer:  03476
Direktlänk: /bild/00003476/
Fotodatum: den 10 juni 2003
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Dagens bild är en utvald bild från webbplatsen som tillsammans med en för sammanhanget specialskriven bildtext blir framhävd på förstasidan för en dag. Dagens bild är ofta en återblick på händelser eller vardagen ett visst antal år eller månader tillbaka, men kan också koppla till något aktuellt ämne eller också vara mera slumpmässigt utvald. Alla bilder som väljs som dagens bild publiceras också på en vanlig bildsida på webbplatsen och går därmed att hitta på annan plats, men här går det att bläddra genom just de bilder som genom åren har valts till dagens bild.