Dagens bild den 3 mars 2017

Bangården har nyligen byggts om för godstrafiken till bruket, men det var länge sedan några persontåg stannade för resandeutbyte vid Skutskärs stationsbyggnad i gult tegel. Sedan i juni 2016 går det inte heller persontrafik förbi byggnaden då ostkustbanans nya dubbelspår går väster om samhället. Sedan drygt tio år har orten ändå åter persontågsuppehåll, men nu vid en ny station en och en halv kilometer söder om den här byggnaden.
ID-nummer:  21480
Direktlänk: /bild/00021480/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 2 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Dagens bild är en utvald bild från webbplatsen som tillsammans med en för sammanhanget specialskriven bildtext blir framhävd på förstasidan för en dag. Dagens bild är ofta en återblick på händelser eller vardagen ett visst antal år eller månader tillbaka, men kan också koppla till något aktuellt ämne eller också vara mera slumpmässigt utvald. Alla bilder som väljs som dagens bild publiceras också på en vanlig bildsida på webbplatsen och går därmed att hitta på annan plats, men här går det att bläddra genom just de bilder som genom åren har valts till dagens bild.