Vännäs - Holmsund i Postvagnen

Mellan juli och oktober 2009 har jag publicerat en serie bildreportage om banan Vännäs - Umeå - Holmsund i Svenska järn­vägs­klubbens internet­forum Post­vagnen. Serien bygger huvudsakligen på bilder från en resa i mitten av juni 2008 kompletterat med bilder från juli och augusti 2009. Serien är nu avslutad, men avsnitten kan fortfarande följas på länkarna nedan.

Jag publicerar bilderna som en bildserie i forumet för att få nya syn­punkter och frågor om de olika platserna, och för att aktuali­sera och föra fram mindre kända platser längs banan. Om du skulle ha en fråga eller ytter­ligare inform­ation om något som tagits upp i serien, vänligen skriv ett svar i Post­vagnen eller skicka mig ett meddelande i meddelande­formuläret.

1 Vännäs (Vns) - Utfarten mot Umeå
2 Tvärån
3 Bvst 560 Tvärån
4 Linjen Vännäs - Brännland I
5 Bvst 561 Vännäs by
6 Vännäsby fd station
7 Vindelälven
8 Linjen Vännäs - Brännland II
9 Bvst 563 Brattby
10 Brattby, ny mötesstation
10b Brattby, ny mötesstation - Läget 26/8-09
11 Linjen Vännäs - Brännland III
12 Gubböle f.d. hållplats
13 Linjen Vännäs - Brännland IV
14 Bvst 565 Norrfors
15 Brännland (Brd)
16 Linjen Brännland - Umeå C I
17 Brännlandsberget (Brdb)
18 Klockarbäcken (Klbn) och bvst 568 Klockarbäcken
19 Linjen Brännland - Umeå C II, bygge på slätten
20 Umeå nya godsbangård
21 Umeå C (Uå) - Västerslätts industriområde
22 Umeå C (Uå) - Godshantering i centrum
23 Umeå C (Uå) - Stationshuset och bangården
24 Umeå C - Umeå Ö
25 Umeå Ö (Uåö) - juni 2008
26 Umeå Ö (Uåö) - juli/augusti 2009
27 Linjen Umeå Ö - Gimonäs
28 Gimonäs (Gim) - juni 2008
29 Gimonäs (Gim) - juli/augusti 2009
30 Bergsboda - juni 2008
31 Bergsboda - juli/augusti 2009
32 Linjen Gimonäs - Holmsund
33 Holmsund (Hod) - Norra infarten
34 Holmsund (Hod) - Bangården och stationshuset
35 Umeå hamn med stoppbock på Hillskär