SbÖN i Postvagnen 2010/2011

På länkarna nedan kan du följa den fjärde säsongen med bildreportage från Stam­banan genom övre Norrland (inofficiellt förkortat SbÖN) mellan Bräcke och Boden som publicerades i Svenska järn­vägs­klubbens internet­forum Post­vagnen mellan november 2010 och maj 2011. I de tidigare säsongerna med sammanlagt 384 avsnitt har resan först gått norrut från Bräcke till Boden för att sedan åter vända söderut med större detaljrikedom. I denna avslutande säsong presenterades banan från Stormyran mellan Mellansel och Långsele fram till banans södra ändstation Bräcke vid Norrländska tvärbanan. Bildmaterialet kommer från resor längs banan sommrarna 2008, 2009 och 2010.

Jag publicerar bilderna som en bildserie i forumet för att få nya syn­punkter och frågor om de olika platserna, och för att aktuali­sera och föra fram mindre kända platser längs banan. Om du skulle ha en fråga eller ytter­ligare inform­ation om något som tagits upp i serien, vänligen skriv ett svar i Post­vagnen eller skicka mig ett meddelande i meddelande­formuläret.

Se också tidigare säsonger:
- SbÖN i Postvagnen 2007/2008 (Avsnitt 1-160)
- SbÖN i Postvagnen 2008/2009 (Avsnitt 161-284)
- SbÖN i Postvagnen 2009/2010 (Avsnitt 285-384)

  Stormyran - (Långsele)
385 Stormyran (Som)
386 Linjen Stormyran–Grönåsen, Hamptjärnskurvan
387 Grönåsen (Gnå)
388 Linjen Grönåsen–Backsjön
389 Bvst 115 Backsjö
390 Backsjön (Baö)
391 Linjen Backsjön–Selsjön
392 Bvst 111F Selsjön
393 Selsjön (Slj) I
394 Bvst 110B Selsjön
395 Selsjön (Slj) II
396 Bvst 113 Mjösjö
397 Linjen Selsjön–Forsmo
398 Bvst 109 Forsmo norra
399 Forsmobron över Ångermanälven I
400 Forsmobron över Ångermanälven II
401 Forsmo (Fsm) I
402 Forsmo (Fsm) II
403 Linjen Forsmo–Österås
404 Österås (Öså)
405 Bvst 106 Österås
406 Bvst 105B Österås
406b Bvst 105B Österås
407 Linjen Österås–Långsele
408 Bvst 102 Flo
409 Faxälven

  Långsele - (Ragunda)
410 Långsele (Lsl) - Norra infarten
411 Långsele (Lsl) - Bangården
412 Långsele (Lsl) - Stationshuset
413 Långsele (Lsl) - Plattformsvyer
414 Långsele (Lsl) - Lokstallet
415 Långsele (Lsl) - Södra utfarten
416 Linjen Långsele–Helgum I
417 Linjen Långsele–Helgum II
418 Bvst 461 Nedre Forsse
419 Linjen Långsele–Helgum III
420 Helgum (Hlm) I
421 Bvst 459 Helgum
422 Bvst 458B Helgum
423 Helgum (Hlm) II
424 Linjen Helgum–Graninge
425 Graninge (Ga)
426 Linjen Graninge–Fångsjöbacken
427 Bvst 452 Karlsmyran
428 Fångsjöbacken (Fgö)
429 Linjen Fångsjöbacken–Bispgården
430 Bispgården (Bsg) I
431 Bvst 445B Bispgården
432 Bispgården (Bsg) II
433 Linjen Bispgården–Ragunda I, Döda fallet
434 Indalsälven, 1885 års bro
435 Indalsälven, 1955 års bro
436 Linjen Bispgården–Ragunda II
437 Ragundatunneln

  Ragunda – Bräcke
438 Ragunda (Ru) I
439 Ragunda (Ru) II
440 Linjen Ragunda–Singsån
441 Bvst 437 Mansjön
442 Kälåtunneln
443 Singsån (Sngå)
444 Linjen Singsån–Håsjö
445 Håsjö (Hå)
446 Linjen Håsjö–Roback
447 Bvst 430-431 Roback
448 Roback (Rob)
449 Linjen Roback–Kälarne, Vackernäset (Vnt)
450 Bvst 427 Kälbo
451 Kälarne (Kln) I
452 Bvst 426B Kälarne
453 Kälarne (Kln) II
454 Linjen Kälarne–Övsjö, Kälarneolyckan 1997
455 Övsjö (Övö)
456 Linjen Övsjö–Gastsjön
457 Bvst 421 Sjövik
458 Gastsjön (Gsn)
459 Bvst 419-420 Gastvik
460 Linjen Gastsjön–Dockmyr
461 Bvst 417 Ramsjö
462 Dockmyr (Dk)
463 Linjen Dockmyr–Karlsberg
464 Bvst 416 Docktjärn
465 Karlsberg (Ksg)
466 Linjen Karlsberg–Nyhem
467 Bvst 412-413 Lundvik
468 Nyhem (Ny)
469 Bvst 411F Håvdsjö och 410B Nyhem
470 Bvst 408-409 Idsjön
471 Linjen Nyhem–Grötingen
472 Bvst 405-406 Berget
473 Gimån och sjön Grötingen
474 Grötingen (Grö)
475 Linjen Grötingen–Bodsjön
476 Bodsjön (Bön)
477 Linjen Bodsjön–Bräcke
478 Bräcke (Bä) - Norra bangårdsänden och lokstallet
479 Bräcke (Bä) - Bangården med plattformsvyer
480 Bräcke (Bä) - Stationshuset