SbÖN i Postvagnen 2008/2009

Från oktober 2008 till juli 2009 har jag publicerat en bildserie om Stam­banan genom övre Norrland (SbÖN) mellan Boden och Bräcke i Svenska järn­vägs­klubbens internet­forum Post­vagnen. Denna andra säsong med bildreportage från banan har i 124 avsnitt behandlat sträckan Boden - Vännäs med mer fördjupade studier än i den första säsongen och med bilder huvudsakligen tagna under sommaren 2008. Den första serien i 160 avsnitt behandlade hela SbÖN och byggde på bilder från fem dygns resa längs banan i mid­sommar­veckan 2007.

Jag publicerar bilderna som en bildserie i forumet för att få nya syn­punkter och frågor om de olika platserna, och för att aktuali­sera och föra fram mindre kända platser längs banan. Om du skulle ha en fråga eller ytter­ligare inform­ation om något som tagits upp i serien, vänligen skriv ett svar i Post­vagnen eller skicka mig ett meddelande i meddelande­formuläret.

Första bildserien (avsnitt 1-160) kan följas här: SbÖN i Postvagnen 2007/2008.

  Boden - (Älvsbyn)
161 Boden C (Bdn) - Norra delen
162 Boden C (Bdn) - Plattformsvyer
163 Boden C (Bdn) - Stationshuset m.m.
164 Linjen Boden C - Boden S
165 Boden S (Bds)
166 Luleälven
167 Linjen Boden S - Hednoret
168 Hednoret (Ht)
169 Bvst 292 Hednoret
170 Linjen Hednoret - Degerbäcken
171 Degerbäcken (Dbn)
172 Linjen Degerbäcken - Brännberg
173 Alån
174 Brännberg (Brg)
175 Nytt och gammalt söder om Brännberg
176 Bergträsk (Bgt) f.d. station
177 Bergträsktunneln
178 Laduberg (Lrg)
179 Ladubergstunneln
180 Linjen Laduberg - Älvsbyn
181 Piteälven
182 Bvst 278F Älvsby

  Älvsbyn - (Jörn)
183 Älvsbyn (Äy) en sommarkväll
184 Älvsbyn (Äy) en mulen höstdag
185 Nyfors (Nyf)
186 Linjen Nyfors - Korsträsk
187 Korsträsk (Ktä)
188 Bvst 273 Petberg
189 Linjen Korsträsk - Järneträsk
190 Järneträsk (Jnt)
191 Bvst 270 Teuger med gamla linjen runt Stor-Teuger
192 Linjen Järneträsk - Storsund
193 Storsund (Sts) en försommarkväll
194 Bvst 268 Storsund
195 Bvst 267 Storsund
196 Storsund (Sts) en sommardag
197 Linjen Storsund - Koler I
198 Lillpiteälven
199 Linjen Storsund - Koler II
200 Koler (Klr)
201 Minnesstenen vid Koler
202 Linjen Koler - Storblåliden
203 Storblåliden (Sbi)
204 Linjen Storblåliden - Långträsk
205 Åbyälven
206 Bvst 256F Långträsk
207 Gryning i Långträsk (Ltk)
208 Sommareftermiddag i Långträsk (Ltk)
208b Torvhantering i Långträsk (Ltk)
209 Bvst 255B Långträsk
210 Linjen Långträsk - Myrheden
211 Bvst 252 Långträskån
212 Myrheden (Mhn)
213 Vattentornet i Myrheden
214 Bvst 251B Myrheden
215 Bvst 249F Byske älv
216 Byskeälven
217 Linjen Myrheden - Träskholm
218 Träskholm (Thm)
219 Linjen Träskholm - Storträsk
220 Storträsk (Sto)
221 Linjen Storträsk - Jörn

  Jörn - (Bastuträsk)
222 Jörn (Jrn) - Bangården
223 Jörn (Jrn) - Stationshuset och järnvägshotellet
224 Linjen Jörn - Lidlund
225 Skidträskån - broar och linjeomläggning
226 Lidlund (Ldl)
227 Linjen Lidlund - Karsbäcken, norra delen
228 Petikån
229 Skellefteälven, nya bron
230 Kusfors f.d. station
231 Bvst 231 Kusfors
232 Gamla linjen över Skellefteälven vid Kusfors
233 Linjen Lidlund - Karsbäcken, södra delen
234 Karsbäcken (Krb)
235 Gammal banvall vid Förrådet
236 Gammal banvall vid Gomtjärnberget
237 Linjen Karsbäcken - Bastuträsk

  Bastuträsk - (Hällnäs)
238 Bastuträsk (Bst) - Bangården, norra delen
239 Bastuträsk (Bst) - Stationshuset och lokstallet
240 Bastuträsk (Bst) - Bangården, södra delen
241 Bastuträsk (Bst) - Triangeln och industrispåret
242 Linjen Bastuträsk - Kattisträsk
243 Kattisträsk (Kaä)
244 Linjen Kattisträsk - Åsträsk
245 Åsträsk (Åst)
246 Bvst 216B Åsträsk
247 Bvst 215F Åsträsk
248 Sikån
249 Linjen Åsträsk - Lubboträsk
250 Lubboträsk (Luä)
251 Linjen Lubboträsk - Ekträsk
252 Sävarån
253 Ekträsk (Etk)
254 Bvst 209 Ekträsk
255 Linjen Ekträsk - Yttersjön
256 Bvst 205 Stensjön
257 Yttersjön (Yö)
258 Bvst 204 Yttersjön och 203 Yttersjön
259 Linjen Yttersjön - Hällnäs
260 Bvst 202 Maltjälen
261 Bvst 200F Rörtjärn

  Hällnäs - Vännäs
262 Hällnäs (Hls)
263 Bvst 199B Hällnäs
264 Linjen Hällnäs - Vindeln
265 Vindeln (Vdn)
266 Bvst 193 Degerfors
267 Linjen Vindeln - Tvärålund I
268 Bvst 192 Vindelälven
269 Vindelälven
270 Linjen Vindeln - Tvärålund II
271 Bvst 191 Degeråsen
272 Bvst 190 Tväråträsk
273 Tvärålund (Tvä)
274 Bvst 189 Olstorp
275 Linjen Tvärålund - Tväråbäck
276 Bvst 187 Gullbäck
277 Tväråbäck (Tvb)
278 Bvst 184 Nilsland
279 Linjen Tväråbäck - Vännäs
280 Vännäs (Vns) - Triangeln och norra bangårdsänden
281 Vännäs (Vns) - Plattformsvyer
282 Vännäs (Vns) - Stationshuset
283 Vännäs (Vns) - Tågx Vns in memoriam
284 Vännäs (Vns) - Lokstallsområdet