Bildkalender

Genom bildkalendern här nedan går det att hitta webbplatsens alla bilder och filmer sorterade efter den dag som de togs. Välj år, månad och dag i kalendern för att visa klickbara bildminiatyrer med länkar till de berörda bildsidorna och länkar till varje enskild bild och film. För varje del av kalendern finns en räknare som anger hur många bilder och filmer som finns från året, månaden, dagen eller sidan. I kalenderns huvud kan man också stega sig bakåt och framåt genom år, månader och dagar genom de två pilarna längst till vänster respektive höger. Länkarna leder automatiskt till nästa år, månad och dag som det finns något innehåll att visa för. Vill du stega upp från dagsvisning till månadsvisning eller motsvarande, klicka i kalenderns rubrik.