Voxna bruk (Vb)

Voxna bruks station låg i södra delen av bruks­sam­hället, på södra sidan av den genom­korsande Sälmån. Stationen var liksom hela banan öppen mellan åren 1908 och 1932. Stations­huset är idag privat villa, söder om detta finns det gamla gods­magasinet kvar parall­ellt med den gamla bans­träck­ningen. I norra delen av den tidigare ban­gården, strax söder om bron över Sälmån finns det gamla lok­stallet kvar.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (9)

Måndag 1 augusti 2011

Stationshuset i Voxna bruk sett från sydost från den tidigare bangården.  12 år
ID-nummer:  12616
Direktlänk: /bild/00012616/
Fotodatum: den 1 augusti 2011
Publicerad: den 11 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla magasinsbyggnaden söder om stationshuset.  12 år
ID-nummer:  12615
Direktlänk: /bild/00012615/
Fotodatum: den 1 augusti 2011
Publicerad: den 11 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost, gatusidan.  12 år
ID-nummer:  12614
Direktlänk: /bild/00012614/
Fotodatum: den 1 augusti 2011
Publicerad: den 11 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst från den forna bangården.  12 år
ID-nummer:  12613
Direktlänk: /bild/00012613/
Fotodatum: den 1 augusti 2011
Publicerad: den 11 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och banvallens fortsättning söderut kan fortfarande anas, vy söderut vid lokstallet.  12 år
ID-nummer:  12612
Direktlänk: /bild/00012612/
Fotodatum: den 1 augusti 2011
Publicerad: den 11 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla lokstallet sett från sydost.  12 år
ID-nummer:  12611
Direktlänk: /bild/00012611/
Fotodatum: den 1 augusti 2011
Publicerad: den 11 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla järnvägsbron över Sälmån dämd till Sågdammen omedelbart norr om det gamla stationsområdet i Voxnabruk sedd från öster.  12 år
ID-nummer:  12608
Direktlänk: /bild/00012608/
Fotodatum: den 1 augusti 2011
Publicerad: den 11 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma järnvägsbro sedd på närmare håll.  12 år
ID-nummer:  12609
Direktlänk: /bild/00012609/
Fotodatum: den 1 augusti 2011
Publicerad: den 11 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från söder.  12 år
ID-nummer:  12610
Direktlänk: /bild/00012610/
Fotodatum: den 1 augusti 2011
Publicerad: den 11 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!