Voxna–Lobonäs järnväg

Den 29 kilometer långa enskilda järnvägen mellan Voxna och Lobonäs via Voxna bruk i sydvästra Hälsningland öppnades 1908 och lades ned 1932 med upprivning följande år. Spårvidden var ovanliga 802 millimeter, Voxna–Lobonäs järnväg är en av tre banor i landet som haft denna spårvidd.

Geografisk översikt