Viskafors (Vfo)

Viskafors är den första driftplatsen söder om Borås längs med Viskadalsbanan ner mot Varberg. Bangården ligger alldeles intill Viskans uppdämda men ändå ganska smala vatten och har två huvudspår med en kortare och ganska smal plattform mellan dessa i södra delen. Stationshuset återfinns öster om spåren vid södra bangårdsänden och norr om det finns också ett godsmagasin. Mellan magasinet och stationshuset finns den övergång som leder till plattformen och den korsar förutom det ena plattformsspåret också det stickspår som ligger närmast godsmagasinet och som fortsätter ytterligare en bit norrut innan det avslutas med en stoppbock.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (7)

Lördag 26 september 2020

Stationshuset i Viskafors sett från plattformen.  3 år
ID-nummer:  33693
Direktlänk: /bild/00033693/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 23 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet norr om stationshuset, också detta sett från plattformen.  3 år
ID-nummer:  33694
Direktlänk: /bild/00033694/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 23 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen ligger mellan de båda huvudspåren, vy söderut.  3 år
ID-nummer:  33695
Direktlänk: /bild/00033695/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 23 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut vid norra plattformsänden.  3 år
ID-nummer:  33696
Direktlänk: /bild/00033696/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 23 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården ligger fint vid Viskans strand, till höger syns också stickspårets norra ände.  3 år
ID-nummer:  33697
Direktlänk: /bild/00033697/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 23 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om plattformen går spåren samman.  3 år
ID-nummer:  33698
Direktlänk: /bild/00033698/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 23 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
S-tavlor finns vid bangårdsänden, i bakgrunden skymtar också bron över landsvägen.  3 år
ID-nummer:  33699
Direktlänk: /bild/00033699/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 23 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (7)