Skene (See)

Driftplatsen Skene ligger ungefär mitt på Viskadalsbanan mellan Borås och Varberg och i södra delen av det större tätortsområde som Kinna och Skene tillsammans utgör. Järnvägen har hållplatser i Kinna och Assberg, men Skene är alltså en driftplats med mötesmöjlighet. Bangården har idag två genomgående spår som ligger i sydväst-nordostlig riktning och som båda också är plattformsspår. Stationshuset ligger på bangårdens nordvästra sida där också ortens centrala delar finns. Från stationshuset och norrut finns en stamplattform längs spår 1 och parallellt med den mellan spår 1 och spår 2 finns ännu en plattform som nås via en övergång vid stationshuset.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (8)

Lördag 26 september 2020

Stationshuset i Skene sett från plattformen. 1 mån
ID-nummer:  33700
Direktlänk: /bild/00033700/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 23 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydväst från plattformsänden. 1 mån
ID-nummer:  33701
Direktlänk: /bild/00033701/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 23 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordost från norra delen av stamplattformen. 1 mån
ID-nummer:  33702
Direktlänk: /bild/00033702/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 23 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformarna ligger ganska centrerat på bangården och det är knappt 200 meter fram till växeln i norr från plattformsänden. 1 mån
ID-nummer:  33703
Direktlänk: /bild/00033703/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 23 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformarna sedda från sydväst. 1 mån
ID-nummer:  33704
Direktlänk: /bild/00033704/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 23 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst från plattformsövergången intill stationshuset. 1 mån
ID-nummer:  33705
Direktlänk: /bild/00033705/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 23 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets fasad mot gatusidan. 1 mån
ID-nummer:  33706
Direktlänk: /bild/00033706/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 23 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ställverksapparaten är här placerad strax innanför dörren till tågexpeditionen. 1 mån
ID-nummer:  33707
Direktlänk: /bild/00033707/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 23 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (7)