Flemingsberg (Flb)

Flemingsbergs station ligger 16 kilometer söder om Stockholm C och är normalt den första stationen söderut där andra tåg än pendeltågen stannar. Den ligger vid norra änden av Grödingebanan och tillkom i samband med att denna nya bana skulle anslutas till den gamla stambanan. Fyra spår norrifrån delas i södra delen av driftplatsen upp i två dubbelspår söderut, där innerspåren passerar på bro över Grödingebanans uppspår och ansluter till den gamla banan västerut mot Tullinge, Tumba och Rönninge medan Grödingebanan genast försvinner in i tunnlar genom skogen sydost om Tullinge för att gå direkt mot Södertälje.

Flemingsberg har tre plattformar, en för pendeltåg i mitten och två för fjärrtåg på vardera sidan av den. Stationsbyggnaden ligger på bro över spåren i söder och det finns även entréer till plattformarna via en gångbro i norr. Ursprungligen fanns det ett plattformsspår för norrgående fjärrtågsspår på bangårdens nordvästra sida och två plattformsspår för södergående fjärrtåg på bangårdens sydöstra sida. För att kunna hantera avstängningarna i samband med renoveringen av Getingmidjan i centrala Stockholm somrarna 2018–2020 kompletterades stationen med ännu ett fjärrtågsspår på nordvästra sidan varvid även spåren omnumrerades.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (5)

Måndag 22 januari 2018

Vy söderut längs med pendeltågsspåret 4.  4 år
ID-nummer:  28158
Direktlänk: /bild/00028158/
Fotodatum: den 22 januari 2018
Publicerad: den 14 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut med plattformen för norrgående fjärrtåg till vänster.  4 år
ID-nummer:  28159
Direktlänk: /bild/00028159/
Fotodatum: den 22 januari 2018
Publicerad: den 14 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid spår 5.  4 år
ID-nummer:  28160
Direktlänk: /bild/00028160/
Fotodatum: den 22 januari 2018
Publicerad: den 14 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordost från pendeltågsplattformen med plattformen för södergående fjärrtåg till höger.  4 år
ID-nummer:  28161
Direktlänk: /bild/00028161/
Fotodatum: den 22 januari 2018
Publicerad: den 14 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Flemingsbergs station, stationsbyggnaden över spåren sedd från norr.  4 år
ID-nummer:  28162
Direktlänk: /bild/00028162/
Fotodatum: den 22 januari 2018
Publicerad: den 14 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (4)