Herrljunga (Hr)

Herrljunga är knut­punkten mellan Västra stambanan Stockholm–Göteborg och Älvsborgs­banan Uddevalla–Borås, den först­nämnda i öst-västlig riktning och den senare i nord-sydlig. Genom­gående tåg på Älvsborgs­banan måste dock byta kör­riktning i Herrljunga då spåren från både söder och norr kommer in från öster till ban­gården, från Borås omedel­bart öster om stations­huset och från Uddevalla något längre österut mittemot lok­stallet. Vid stations­huset finns två platt­formar, dels en södra närmast stations­huset mellan spår 1 och 3 med säck­spåret 2 i östra änden, den används främst för trafik på Älvsborgs­banan, dels en platt­form mellan spår 4 och 5, de två normal­huvud­spåren. Tidigare hade Älvsborgs­banan ett spårkors över stam­banans spår, men detta är nu ersatt av en växel­förbindelse.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (4)

Fredag 26 september 2008

Stationshuset sett från nordost från ett tåg på spår 5.  10 år
ID-nummer:  16504
Direktlänk: /bild/00016504/
Fotodatum: den 26 september 2008
Publicerad: den 26 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
My mot stationshuset från spår 5, till höger skymtar dagens utgång från plattformen via tunneln väster om stationshuset.  10 år
ID-nummer:  16505
Direktlänk: /bild/00016505/
Fotodatum: den 26 september 2008
Publicerad: den 26 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 3 juni 2007

En del av stationshuset sett från spår 4 vid östra änden av plattformen mellan spår 3 och spår 2.  10 år
ID-nummer:  16502
Direktlänk: /bild/00016502/
Fotodatum: den 3 juni 2007
Publicerad: den 26 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från väster från ett tåg på spår 4.  10 år
ID-nummer:  16503
Direktlänk: /bild/00016503/
Fotodatum: den 3 juni 2007
Publicerad: den 26 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (13)