Herrljunga (Hr)

Herrljunga är knut­punkten mellan Västra stambanan Stockholm–Göteborg och Älvsborgs­banan Uddevalla–Borås, den först­nämnda i öst-västlig riktning och den senare i nord-sydlig. Genom­gående tåg på Älvsborgs­banan måste dock byta kör­riktning i Herrljunga då spåren från både söder och norr kommer in från öster till ban­gården, från Borås omedel­bart öster om stations­huset och från Uddevalla något längre österut mittemot lok­stallet. Vid stations­huset finns två platt­formar, dels en södra närmast stations­huset mellan spår 1 och 3 med säck­spåret 2 i östra änden, den används främst för trafik på Älvsborgs­banan, dels en platt­form mellan spår 4 och 5, de två normal­huvud­spåren. Tidigare hade Älvsborgs­banan ett spårkors över stam­banans spår, men detta är nu ersatt av en växel­förbindelse.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (4)

Fredag 26 september 2008

Stationshuset sett från nordost från ett tåg på spår 5.  9 år
ID-nummer:  16504
Direktlänk: /bild/00016504/
Fotodatum: den 26 september 2008
Publicerad: den 26 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
My mot stationshuset från spår 5, till höger skymtar dagens utgång från plattformen via tunneln väster om stationshuset.  9 år
ID-nummer:  16505
Direktlänk: /bild/00016505/
Fotodatum: den 26 september 2008
Publicerad: den 26 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 3 juni 2007

En del av stationshuset sett från spår 4 vid östra änden av plattformen mellan spår 3 och spår 2.  9 år
ID-nummer:  16502
Direktlänk: /bild/00016502/
Fotodatum: den 3 juni 2007
Publicerad: den 26 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från väster från ett tåg på spår 4.  9 år
ID-nummer:  16503
Direktlänk: /bild/00016503/
Fotodatum: den 3 juni 2007
Publicerad: den 26 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (13)