Katrineholm (K)

Bilder och filmer (10)

Torsdag 17 maj 2018

Katrineholms stationshus i morgonsol sett från väster.  6 år
ID-nummer:  23408
Direktlänk: /bild/00023408/
Fotodatum: den 17 maj 2018
Publicerad: den 29 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från öster från plattformen vid spår 1.  3 år
ID-nummer:  34203
Direktlänk: /bild/00034203/
Fotodatum: den 17 maj 2018
Publicerad: den 18 maj 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägshotellet utgör den östra delen av stationsbyggnaderna norr om bangården, närmast syns den kungliga väntsalen.  3 år
ID-nummer:  34204
Direktlänk: /bild/00034204/
Fotodatum: den 17 maj 2018
Publicerad: den 18 maj 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Del av stationshusets norra fasad mot gatusidan.  3 år
ID-nummer:  34205
Direktlänk: /bild/00034205/
Fotodatum: den 17 maj 2018
Publicerad: den 18 maj 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägshotellet sett från nordväst.  3 år
ID-nummer:  34206
Direktlänk: /bild/00034206/
Fotodatum: den 17 maj 2018
Publicerad: den 18 maj 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från västra änden av spår 1, här viker Södra stambanan av från Västra stambanan.  3 år
ID-nummer:  34207
Direktlänk: /bild/00034207/
Fotodatum: den 17 maj 2018
Publicerad: den 18 maj 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från plattformen vid spår 3 med Västra stambanan mitt i bild.  3 år
ID-nummer:  34208
Direktlänk: /bild/00034208/
Fotodatum: den 17 maj 2018
Publicerad: den 18 maj 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra stambanans spår ligger på södra sidan av bangården, men ett växelkryss mellan banorna finns väster om plattformarna.  3 år
ID-nummer:  34209
Direktlänk: /bild/00034209/
Fotodatum: den 17 maj 2018
Publicerad: den 18 maj 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla godsmagasinet ligger söder om bangården väster om plattformarna.  3 år
ID-nummer:  34210
Direktlänk: /bild/00034210/
Fotodatum: den 17 maj 2018
Publicerad: den 18 maj 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På södra sidan av bangården finns en plattform längs spår 5.  3 år
ID-nummer:  34211
Direktlänk: /bild/00034211/
Fotodatum: den 17 maj 2018
Publicerad: den 18 maj 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (12)