Laxå (Lå)

Laxå vid Västra stambanan mellan Hallsberg och Skövde utgör också knutpunkt mot Värmlandsbanan, även kallad Nordvästra stambanan, som ansluter med ett triangelspår från norr. Bangården ligger i nära öst-västlig riktning med stationshuset på södra sidan av spåren, samma sida som den största delen av tätortens bebyggelse ligger. Utanför stationshuset finns en stamplattform längs stambanans nedspår, spår 1. Dessutom finns en plattform mellan spår 2 och spår 3 som nås via en plattformsövergång i östra änden av plattformen mitt framför stationshuset, en övergång i plan som numera är ovanligt på Västra stambanan.

Värmlandsbanan ansluter numera alltså till Västra stambanan via ett triangelspår vars västra ben viker av norrut i östra änden av bangården inne i Laxå. Det andra triangelbenet österut har en tvärare kurva och öster om växeln där det ansluter till stambanan finns också ett avvikande huvudspår söder om stambanans båda normalhuvudspår som kan användas av tåg som behöver vänta på att få fortsätta mot Kristinehamn och Karlstad och därmed inte hindrar trafiken på stambanan. Den här delen av driftplatsen Laxå går ofta under namnet Laxå östra, men är tekniskt inte någon separat driftplatsdel.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (12)

Fredag 25 september 2020

 2 år
ID-nummer:  33233
Direktlänk: /bild/00033233/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 27 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i Laxå med fasaden mot spåren.  2 år
ID-nummer:  33234
Direktlänk: /bild/00033234/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 27 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets fasad mot gatusidan.  2 år
ID-nummer:  33235
Direktlänk: /bild/00033235/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 27 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder.  2 år
ID-nummer:  33236
Direktlänk: /bild/00033236/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 27 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster intill plattformen.  2 år
ID-nummer:  33237
Direktlänk: /bild/00033237/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 27 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den centrala delen av fasaden mot spåren mitt framför plattformsövergången.  2 år
ID-nummer:  33238
Direktlänk: /bild/00033238/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 27 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut i riktning mot Hallsberg från plattformsövergången.  2 år
ID-nummer:  33239
Direktlänk: /bild/00033239/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 27 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stambanan österut är mycket rak där den försvinner mot Hallsberg efter att ha passerat under väg 205. Till vänster viker spåret mot Karlstad av som en del av triangelspåret.  2 år
ID-nummer:  33240
Direktlänk: /bild/00033240/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 27 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plattformen intill spår 1, här har banan varit rak men vid dubbelspårsutbyggnaden har det nya spåret lagts omväxlande på höger respektive vänster sida om det gamla.  2 år
ID-nummer:  33241
Direktlänk: /bild/00033241/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 27 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från plattformen vid spår 2.  2 år
ID-nummer:  33242
Direktlänk: /bild/00033242/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 27 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den norra delen av bangården längst från Västra stambanans huvudspår används nu som upplag och terminal för skogsråvara.  2 år
ID-nummer:  33243
Direktlänk: /bild/00033243/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 27 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Laxå station med sina tre plattformsspår och plattformsövergång över stambanans spår, här med ett speciellt besök i form av Svenska motorvagnsklubbens rälsbussar.  2 år
ID-nummer:  33244
Direktlänk: /bild/00033244/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 27 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (9)