Gårdsjö (Gdö)

Gårdsjö är knutpunkten mellan Västra stambanan mellan Hallsberg och Skövde och Kinnekullebanan som här viker av mot sydväst mot Mariestad, Lidköping och Håkantorp. Bangården har fyra huvudspår som ligger i kurva med Västra stambanans två huvudspår i innerkurva längst österut. På västra sidan i ytterkurva finns ytterligare två elektrifierade spår och mellan dessa finns i södra delen av bangården en liten plattform som används av persontågen på Kinnekullebanan. Den oelektrifierade banan ansluter i södra bangårdsänden, men det finns inga växlar från Kinnekullebanan ut på Västra stambanan i södra änden av bangården. Däremot finns det en växelförbindelse från de avvikande huvudspåren ut på stambanans normalhuvudspår även i söder. I anslutning till dessa och till skiljet mellan de båda banorna ligger en bevakad plankorsning över de tre spåren.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (6)

Fredag 25 september 2020

Norra änden av bangården i Gårdsjö sedd i riktning mot utfarten mot Finnerödja och Laxå.  3 år
ID-nummer:  33245
Direktlänk: /bild/00033245/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 27 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården ligger i kurva med stambanans normalhuvudspår längst in till vänster.  3 år
ID-nummer:  33246
Direktlänk: /bild/00033246/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 27 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen i Gårdsjö ligger mellan spåren 3 och 4.  3 år
ID-nummer:  33247
Direktlänk: /bild/00033247/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 27 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plattformen.  3 år
ID-nummer:  33248
Direktlänk: /bild/00033248/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 27 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan plattformen och plankorsningen i söder finns växlar från spår 3 och 4 till både Västra stambanans och Kinnekullebanans utfarter.  3 år
ID-nummer:  33249
Direktlänk: /bild/00033249/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 27 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kinnekullebanan ansluter från väster vid plankorsningen, men växelanslutning ut på Västra stambanans spår finns endast i norra bangårdsänden.  3 år
ID-nummer:  33250
Direktlänk: /bild/00033250/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 27 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (11)