Varberg (Vb)

Varberg utgör knutpunkt mellan Västkustbanan och Viskadalsbanan mot Borås. Stationen och bangården ligger centralt i staden strax nordväst om centrumkärnan i anslutning till hamnen. I anslutning till stationshuset på bangårdens östra sida finns fyra plattformsspår. Närmast stationshuset finns en kort plattform intill spår 1, men de flesta tåg avgår från spåren 2–4 som nås via två längre plattformar och en plattformsövergång i södra änden vid stationshusets södra del. Spår 3 ligger mellan de båda plattformarna och kan därmed nås från båda.

Bangården i Varberg förändras nu kraftigt i samband med att Västkustbanan byggs ut till dubbelspår genom staden och läggs i en tunnel under centrum. En ny station ska byggas vid norra tunnelmynningen strax norr om den gamla och den gamla bangården kommer därefter att rivas. Godshanteringen flyttar till en ny godsbangård längre norrut i anslutning till skiljet mellan Västkustbanan och Viskadalsbanan.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (82)
Bild 1–50

Lördag 26 september 2020

Godsbangården sedd söderut från norra plattformsänden. 2 mån
ID-nummer:  33786
Direktlänk: /bild/00033786/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordost från plattformsänden. Längst till höger finns här ytterligare ett sidospår och fler har funnits innan tunnelbygget kom igång. 2 mån
ID-nummer:  33787
Direktlänk: /bild/00033787/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunnelbygget fortsätter norrut längs bangårdens östra sida ända upp till den nya godsbangården norr om skiljet mellan Viskadalsbanan och Västkustbanan. 2 mån
ID-nummer:  33788
Direktlänk: /bild/00033788/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut längs spår 3 från nordligaste delen av den västra plattformen. 2 mån
ID-nummer:  33789
Direktlänk: /bild/00033789/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 3 med sina dubbla plattformar ger enkla tågbyten vid tretågsmöten. 2 mån
ID-nummer:  33790
Direktlänk: /bild/00033790/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformarna med vindskydd sedda söderut längs spår 3 från mellersta delen. 2 mån
ID-nummer:  33791
Direktlänk: /bild/00033791/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats. 2 mån
ID-nummer:  33792
Direktlänk: /bild/00033792/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst från den västra plattformen. 2 mån
ID-nummer:  33793
Direktlänk: /bild/00033793/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformarna sedda norrut från södra änden av den östra plattformen mellan spår 2 och spår 3. 2 mån
ID-nummer:  33794
Direktlänk: /bild/00033794/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från södra änden av plattformen vid spår 2. 2 mån
ID-nummer:  33795
Direktlänk: /bild/00033795/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationshusets fasad mot spåren. 2 mån
ID-nummer:  33796
Direktlänk: /bild/00033796/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst från plattformen vid spår 2, här syns också den korta plattformen vid spår 1. 2 mån
ID-nummer:  33797
Direktlänk: /bild/00033797/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs spår 2 från den mellersta delen av plattformen. 2 mån
ID-nummer:  33798
Direktlänk: /bild/00033798/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den norra delen av plattformen mellan spår 2 och spår 3. 2 mån
ID-nummer:  33799
Direktlänk: /bild/00033799/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid norra änden av denna något kortare plattformen. 2 mån
ID-nummer:  33800
Direktlänk: /bild/00033800/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut, till höger syns det sidospår som utgår från spår 1 och följer dess östra sida. 2 mån
ID-nummer:  33801
Direktlänk: /bild/00033801/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 3 grenar upp sig med en växel så snart den östra plattformen tar slut. 2 mån
ID-nummer:  33802
Direktlänk: /bild/00033802/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut längs spår 2 från norra plattformsänden. 2 mån
ID-nummer:  33803
Direktlänk: /bild/00033803/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tågbefälhavarskåp i norra delen av plattformen mellan spår 2 och spår 3. 2 mån
ID-nummer:  33804
Direktlänk: /bild/00033804/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 2 närmast och spår 1 i ostligaste delen av bangården sedda från norr. 2 mån
ID-nummer:  33805
Direktlänk: /bild/00033805/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från mellersta delen av plattformen vid spår 2. 2 mån
ID-nummer:  33806
Direktlänk: /bild/00033806/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst i en varm kvällssol precis före solnedgången. 2 mån
ID-nummer:  33807
Direktlänk: /bild/00033807/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fasaden mot spåret lyses upp i ett intensivt varmgult sken innan solen försvinner ner i havet. 2 mån
ID-nummer:  33808
Direktlänk: /bild/00033808/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fasaden i en kort stund av kvällssol. 2 mån
ID-nummer:  33809
Direktlänk: /bild/00033809/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst i det speciella ljuset denna höstkväll. 2 mån
ID-nummer:  33810
Direktlänk: /bild/00033810/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut vid spår 1 intill plattformsövergången. 2 mån
ID-nummer:  33811
Direktlänk: /bild/00033811/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plattformen vid spår 1 intill stationshuset. 2 mån
ID-nummer:  33812
Direktlänk: /bild/00033812/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om stationshuset påverkas allt av det pågående tunnelbygget som helt kommer att förändra spåranläggningen. 2 mån
ID-nummer:  33813
Direktlänk: /bild/00033813/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mot centrum har en lång rad containrar ställts upp som skydd under byggtiden. 2 mån
ID-nummer:  33814
Direktlänk: /bild/00033814/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset tittar fram bakom containrar och stålspont. 2 mån
ID-nummer:  33815
Direktlänk: /bild/00033815/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets fasad mot gatusidan täckt av skyddande dukar. 2 mån
ID-nummer:  33816
Direktlänk: /bild/00033816/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget av den nya järnvägstunneln håller på att rita om Varberg på många plan. 2 mån
ID-nummer:  33817
Direktlänk: /bild/00033817/
Fotodatum: den 26 september 2020
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (7)