Hallandsåstunneln

För att öka kapaciteten på Västkustbanan och slippa de långa kraftiga och därmed tågviktsbegränsande lutningarna över Hallandsås beslutade regeringen 1991 att bygga en ny järnvägstunnel genom Hallandsås. Den nya dubbelspårsförbindelsen består egentligen av två parallella enkelspårstunnlar som vardera är 8,7 kilometer långa och sträcker sig från Förslöv i söder till strax öster om Båstad i norr. Bygget kunde starta 1992 och tunneln beräknades vara klar år 2000.

Tunnelbygget genom Hallandsås har kantats av en mängd problem då det visade sig att bergkvaliteten till stor del är mycket dålig. Den tunnelborrmaskin som sattes in från början, Hallborr, körde snart fast och man övergick till konventionell tunneldrivning. Arbetet ledde till att grundvattnet på åsen sjönk kraftigt och därför behövdes omfattande tätningsåtgärder utföras. När skandalen med tätningsmedlet Rhoca Gil briserade 1998 stoppades projektet på obestämd tid för nya utredningar.

Projektet återupptogs 2003 efter omfattande utredningar. Tunneln byggs nu med tunnelborrmaskinen Åsa, en sköldad maskin där borrhuvudet arbetar under tryck och maskinen bygger ett vattentätt betongrör bakom sig med hjälp av specialfabricerade betong­element. På så vis kan vattenläckaget i tunneln minimeras. I augusti 2010, efter fem års borrarbete, skedde genombrott i östra tunnelröret. Projektet beräknas nu kunna färdigställas år 2015.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (8)

Fredag 14 juli 2006

Utställningslokalen för Projekt Hallandsås i närheten av södra tunnelmynningen i Förslöv.  10 år
ID-nummer:  13953
Direktlänk: /bild/00013953/
Fotodatum: den 14 juli 2006
Publicerad: den 7 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett betongelement av den typ som används för att klä in tunneln ligger utanför lokalen.  10 år
ID-nummer:  13954
Direktlänk: /bild/00013954/
Fotodatum: den 14 juli 2006
Publicerad: den 7 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra tunnelmynningen sedd från en utsiktsplats på arbetsplatsens östra sida.  10 år
ID-nummer:  13955
Direktlänk: /bild/00013955/
Fotodatum: den 14 juli 2006
Publicerad: den 7 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Material från tunnelborrmaskinen transporteras ut på de transportband som ses löpa från mynningen och upp på västra sidan av arbetsplatsen.  10 år
ID-nummer:  13956
Direktlänk: /bild/00013956/
Fotodatum: den 14 juli 2006
Publicerad: den 7 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Transportbandet för bergmaterialet till ett upplag på västra sidan av arbetsplatsen.  10 år
ID-nummer:  13957
Direktlänk: /bild/00013957/
Fotodatum: den 14 juli 2006
Publicerad: den 7 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Projektet har sin egen tillfälliga järnväg, bland annat för att transportera betongelement in till tunnelborrmaskinen.  10 år
ID-nummer:  13958
Direktlänk: /bild/00013958/
Fotodatum: den 14 juli 2006
Publicerad: den 7 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägens slingrar sig fram på området som senare ska bli spårområde söder om mynningen.  10 år
ID-nummer:  13959
Direktlänk: /bild/00013959/
Fotodatum: den 14 juli 2006
Publicerad: den 7 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsområdet sett söderut.  10 år
ID-nummer:  13960
Direktlänk: /bild/00013960/
Fotodatum: den 14 juli 2006
Publicerad: den 7 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!