Båstad södra (Båsö)

Båstads järnvägsstation öppnades 1885 och är belägen i Hallandsåsens branta nordsluttning strax öster om centrum. Här finns ett större stationshus i tegel som byggts till flera gånger. Bangården har haft tre spår men har minskats till endast ett spår, det tidigare sydligaste spår 3. Banan över åsen ska läggas ner när tunneln genom åsen står klar och en ny station ska då byggas vid driftplatsen Båstad norra några kilometer längre norrut (österut). När den nya bangården där öppnades 1996 nedklassades Båstads station med signatur Bå till hållplatsen Båstad södra på linjen Båstad norra–Grevie. Detta förhållande skulle bara kvarstå några år, men har på grund av problemen med tunnelbygget nu blivit kvar betydligt längre än planerat.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (11)

Fredag 14 juli 2006

Stationshuset i Båstad sett från sydost från den numera enda plattformen.  9 år
ID-nummer:  13939
Direktlänk: /bild/00013939/
Fotodatum: den 14 juli 2006
Publicerad: den 7 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plattformen vid det kvarvarande spår tre, mitt på plattformen finns ett kort enkelt plattformstak.  9 år
ID-nummer:  13940
Direktlänk: /bild/00013940/
Fotodatum: den 14 juli 2006
Publicerad: den 7 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 1 och 2 är ersatta av denna grusyta som endast delvis är planterad närmast stationshuset.  9 år
ID-nummer:  13941
Direktlänk: /bild/00013941/
Fotodatum: den 14 juli 2006
Publicerad: den 7 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost.  9 år
ID-nummer:  13942
Direktlänk: /bild/00013942/
Fotodatum: den 14 juli 2006
Publicerad: den 7 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Båstads järnvägsstation ligger i Hallandsåsens branta nordsluttning och växtligheten i slänten ovanför stationen skuggar spåret mitt på dagen.  9 år
ID-nummer:  13943
Direktlänk: /bild/00013943/
Fotodatum: den 14 juli 2006
Publicerad: den 7 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från östra änden av plattformen med banan norrut mot Halmstad.  9 år
ID-nummer:  13944
Direktlänk: /bild/00013944/
Fotodatum: den 14 juli 2006
Publicerad: den 7 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Båstads järnvägsstation sedd från öster.  9 år
ID-nummer:  13945
Direktlänk: /bild/00013945/
Fotodatum: den 14 juli 2006
Publicerad: den 7 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lyavägens branta backe ner mot plankorsningen med järnvägen drygt en kilometer söder om stationen.  9 år
ID-nummer:  13946
Direktlänk: /bild/00013946/
Fotodatum: den 14 juli 2006
Publicerad: den 7 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt över Båstad från plankorningen med Lyavägen.  9 år
ID-nummer:  13947
Direktlänk: /bild/00013947/
Fotodatum: den 14 juli 2006
Publicerad: den 7 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen, notera orienteringstavlan för hållplatsen Båstads södra.  9 år
ID-nummer:  13948
Direktlänk: /bild/00013948/
Fotodatum: den 14 juli 2006
Publicerad: den 7 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plankorsning.  9 år
ID-nummer:  13949
Direktlänk: /bild/00013949/
Fotodatum: den 14 juli 2006
Publicerad: den 7 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!