Västerdalsbanan

Västerdalsbanan kallas idag järnvägen från Repbäcken strax väster om Borlänge till Vansbro och Malung. Historiskt är banan uppdelad i tre delar med olika ursprung. Sträckan Repbäcken-Björbo var ursprungligen en del av Falun-Västerdalarnes Järnväg (FVJ) öppnad 1905. Banan ägdes och trafikerades av Gävle-Dala Järnväg (GDJ) och uppgick senare i denna. Sträckan Björbo - Vansbro utgjorde den nordvästligaste delen av Stockholm-Västerås-Bergslagens järnväg (SWB) och den sträckan öppnades 1907. Sträckan Vansbro-Malung byggdes 1934 som statsbana.

Västerdalsbanan är oelektrifierad och har saknat såväl ATC som fjärrblockering. Den har dock under 2011 utrustats för att vara provsträcka för det nya signalsystemet ERTMS Regional. Persontrafik med uppehåll i Mockfjärd, Dala-Floda, Björbo, Nås, Dala-Järna, Vansbro, Rågsveden, Äppelbo, Yttermalung, Malungs folkhögskola, Malungs gymnasium och Malung bedrevs fram till december 2011 då Tåg i Bergslagen lade ner tågtrafiken och ersatte den med busstrafik.

Geografisk översikt