Ätran

Vid infarten till den östra ändstationen Ätran för Varberg–Ätrans järnväg korsade banan det vattendrag som gett denna östra ändpunkt sitt namn. Det sker med en relativt stor fackverksbro som i ett 46 meter långt spann kliver över Ätrans vatten som stilla flyter fram genom dalgången. Bron vilar på landfästen av huggen granit och används idag för biltrafik till fastigheter på åns sydvästra sida.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (10)

Söndag 27 september 2020

Banvallen över bron används idag som bilväg, här vy från norr nära väg 153. 9 dgr
ID-nummer:  33872
Direktlänk: /bild/00033872/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från norr. 9 dgr
ID-nummer:  33873
Direktlänk: /bild/00033873/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbron sedd från norra landfästet. 9 dgr
ID-nummer:  33874
Direktlänk: /bild/00033874/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det stora fackverksspannet förde tågen med ett stort kliv över Ätrans vatten. 9 dgr
ID-nummer:  33875
Direktlänk: /bild/00033875/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från sydväst. 9 dgr
ID-nummer:  33876
Direktlänk: /bild/00033876/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det 45 meter långa fackverksspannet över Ätran sett från väster. 9 dgr
ID-nummer:  33877
Direktlänk: /bild/00033877/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från söder på östra sidan av södra landfästet. 9 dgr
ID-nummer:  33878
Direktlänk: /bild/00033878/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spannet sett från söder från det södra landfästet. 9 dgr
ID-nummer:  33879
Direktlänk: /bild/00033879/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Broplatsen ligger vid infarten till Ätrans säckstation och ses här från banvallen för järnvägen Kinnared–Ätran. 9 dgr
ID-nummer:  33880
Direktlänk: /bild/00033880/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda gamla banvallarna strålar samman vid nuvarande väg 153. 9 dgr
ID-nummer:  33881
Direktlänk: /bild/00033881/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (2)