Åkulla (Åku)

Åkulla var en av Varberg–Ätrans järnvägs ursprungliga håll- och lastplatser och var aktiv ända fram till nedläggningen 1961, de sista åren som rälsbusshållplats. Banan har här lämnat det flacka och låglänta havsnära jordbrukslandskapet och gått in i det kuperade skogslandskap som präglar banans ostligare delar. Redan här två mil öster om Varberg ligger höjden nu 90 meter över havet. Stationshuset och övriga kvarvarande byggnader omkring det är idag en del av Åkullas stora friluftsanläggning.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (7)

Söndag 27 september 2020

Stationshuset i Åkulla sett från öster. 9 dgr
ID-nummer:  33865
Direktlänk: /bild/00033865/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnaden sedd från söder, här har en modernare byggnad tillkommit tätt inpå den sida som tidigare vette bort från spåren. 9 dgr
ID-nummer:  33866
Direktlänk: /bild/00033866/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fasaden mot den tidigare bangården är relativt välbevarad och har kvar en namnskylt. 9 dgr
ID-nummer:  33867
Direktlänk: /bild/00033867/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset norr om stationsbyggnaden, möjligen har det blivit utbyggt efter järnvägstiden. 9 dgr
ID-nummer:  33868
Direktlänk: /bild/00033868/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr. 9 dgr
ID-nummer:  33869
Direktlänk: /bild/00033869/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet ligger öster om stationshuset och syns här med den tidigare bangården i riktning mot Ätran i bakgrunden till vänster. 9 dgr
ID-nummer:  33870
Direktlänk: /bild/00033870/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet med stationshuset i bakgrunden. 9 dgr
ID-nummer:  33871
Direktlänk: /bild/00033871/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (2)