Varberg–Ätrans järnväg

Varberg–Ätrans järnväg var under 50 år mellan 1911 och 1961 en länk från Varberg in mot inlandet via Ullared till Ätran där man via järnvägen Kinnared–Fegen–Ätran kunde fortsätta till övriga delar av Halmstad–Nässjö järnvägars spårnät. Spåret har varit rivet länge, men banvallen syns oftast ännu tydligt i terrängen och flertalet byggnader från järnvägstiden finns kvar längs med denna.

Geografisk översikt