Vindelälven

Umeåbanans järnvägsbro över Vindelälven vid Vännäsby är en cirka 220 meter lång samverkansbro i fem spann med underliggande stålplåtbalk och betongtråg som överbyggnad. Den ersatte 1993 den ursprungliga bron på platsen omedelbart söder om den nya. Den gamla bron från banans öppnande 1896 var en stålbro i tre spann med stående parabelfackverk. Den gamla bron är idag riven, men såväl landfästen som brostöd finns kvar söder om den nya bron.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (13)

Tisdag 23 augusti 2011

Bron sedd från västra stranden något söder om landsfästet.  2 år
ID-nummer:  32391
Direktlänk: /bild/00032391/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 22 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De gamla brostöden från den tidigare fackverksbron söder om nuvarande bro står kvar ute i älvfåran.  2 år
ID-nummer:  32392
Direktlänk: /bild/00032392/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 22 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 14 juli 2010

Bron över Vindelälven sedd från östra stranden intill vägbron norr om järnvägsbron.  2 år
ID-nummer:  32273
Direktlänk: /bild/00032273/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 14 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brons ostligaste spann med sammanflödet mellan Umeälven och Vindelälven i bakgrunden. Spannet har en egen stålbalk och överbyggnad som inte hänger samman kontinuerligt med resten av bron.  2 år
ID-nummer:  32274
Direktlänk: /bild/00032274/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 14 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brons västra del där de mellersta tre spannen vilar kontinuerligt över brostöden.  2 år
ID-nummer:  32275
Direktlänk: /bild/00032275/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 14 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Landfästet på östra sidan, i bakgrunden syns också landfästet från den gamla bron omedelbart söder om den nya.  2 år
ID-nummer:  32276
Direktlänk: /bild/00032276/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 14 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 16 juni 2008

Järnvägsbron över Vindelälven sedd från nordväst.  13 år
ID-nummer:  05646
Direktlänk: /bild/00005646/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 26 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron med västra landfästet till höger.  13 år
ID-nummer:  05647
Direktlänk: /bild/00005647/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 26 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbron sedd från västra landfästet med bron för väg E12 till vänster.  13 år
ID-nummer:  05648
Direktlänk: /bild/00005648/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 26 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bron sedd från den gamla brons västra landfäste, den gamla brons två mellanstöd syns också ute i älven.  13 år
ID-nummer:  05649
Direktlänk: /bild/00005649/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 26 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya brons östra landfäste sett från den gamla brons dito.  13 år
ID-nummer:  05650
Direktlänk: /bild/00005650/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 26 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya bron sedd från gamla brons östra landfäste.  13 år
ID-nummer:  05651
Direktlänk: /bild/00005651/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 26 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sammanflödet mellan Vindelälven och Umeälven sker ett par hundra meter söder om bron. Här ser vi sammanflödet söderut från gamla östra landfästet, Umeälven ansluter från höger.  13 år
ID-nummer:  05652
Direktlänk: /bild/00005652/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 26 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (3)