Vännäsby

Hållplatsen Vännäs by anlades 1896 en knapp kilometer väster om Umeåbanans bro över Vindelälven. Ett nytt stationshus byggdes 1899 samtidigt som platsen blev station och bytte namn till Spöland. 1940 följde nästa namnbyte då stationen fick det nygamla namnet Vännäsby. Stationshuset revs under 1980-talet, den enda järnvägsbyggnad som återstår idag är godsmagasinet på banans södra sida. Stationshuset låg strax öster om godsmagasinet vid Stationsgatans skarpa kurva.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (15)

Onsdag 26 augusti 2009

Godsmagasinet i Vännäsby sett från sydväst.  11 år
ID-nummer:  10843
Direktlänk: /bild/00010843/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 11 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I öster finns en till synes något modernare magasinsbyggnad sammanbyggd med den äldre.  11 år
ID-nummer:  10844
Direktlänk: /bild/00010844/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 11 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinets västra gavel sedd från lastkajen, notera den stora dörren till vänster.  11 år
ID-nummer:  10845
Direktlänk: /bild/00010845/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 11 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 16 juni 2008

Vy österut från en obevakad plankorsning för gång- och cykeltrafik vid västra änden av den tidigare bangården i Vännäsby.  13 år
ID-nummer:  05633
Direktlänk: /bild/00005633/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 24 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plankorsning.  13 år
ID-nummer:  05634
Direktlänk: /bild/00005634/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 24 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från plankorsningen syns det gamla godsmagasinet längre österut.  13 år
ID-nummer:  05635
Direktlänk: /bild/00005635/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 24 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plats något längre österut än ovan, den obevakade plankorsningen finns omedelbart bortom bygganden till vänster.  13 år
ID-nummer:  05636
Direktlänk: /bild/00005636/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 24 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  05637
Direktlänk: /bild/00005637/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 24 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På den forna bangårdens södra sida finns flera rester av gammal industribebyggelse, här fanns en gång en möbelfabrik.  13 år
ID-nummer:  05638
Direktlänk: /bild/00005638/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 24 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet som låg mitt på bangården, här sett från väster.  13 år
ID-nummer:  05639
Direktlänk: /bild/00005639/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 24 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid godsmagasinet finns en lastkaj, här ser vi banan västerut från denna.  13 år
ID-nummer:  05640
Direktlänk: /bild/00005640/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 24 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från lastkajen.  13 år
ID-nummer:  05641
Direktlänk: /bild/00005641/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 24 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från sydväst.  13 år
ID-nummer:  05642
Direktlänk: /bild/00005642/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 24 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från stationshusets gamla plats.  13 år
ID-nummer:  05645
Direktlänk: /bild/00005645/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 24 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  05644
Direktlänk: /bild/00005644/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 24 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!