Vännäsby (Vby)

Sedan en tid pågår byggandet av en ny plattform i Vännäsby mellan Vännäs och Umeå. Plattformen byggs centralt i Vännäsby tätort på järnvägens södra sida strax öster om skolan, järnvägshistoriskt blir det mitt emot den gamla banvaktstugan 561 Vännäs by men drygt en kilometer väster om den tidigare stationen Vännäsby/Spöland. Plattformen beräknas stå klar till tågplansskiftet i december och ska därefter betjäna Norrtågs tåg på sträckan.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (17)

Fredag 19 september 2014

Vännäsby hållplats.  8 år
ID-nummer:  20054
Direktlänk: /bild/00020054/
Fotodatum: den 19 september 2014
Publicerad: den 8 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 27 juli 2012

Byggarbetsplatsen sedd västerut i riktning mot Vännäs.  11 år
ID-nummer:  13315
Direktlänk: /bild/00013315/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 3 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen byggs mitt emot banvaktstugan 561 Vännäs by som ligger på järnvägens norra sida.  11 år
ID-nummer:  13316
Direktlänk: /bild/00013316/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 3 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget sett österut i riktning mot Umeå.  11 år
ID-nummer:  13317
Direktlänk: /bild/00013317/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 3 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsbygget med banvaktstugan i bakgrunden.  11 år
ID-nummer:  13318
Direktlänk: /bild/00013318/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 3 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I plattformens västra ände har betongelementen kommit på plats, vy österut.  11 år
ID-nummer:  13319
Direktlänk: /bild/00013319/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 3 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen ligger relativt högt över omgivande mark i västra änden.  11 år
ID-nummer:  13320
Direktlänk: /bild/00013320/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 3 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I plattformens inre vibreras materialet för att stabilisera betongelementen.  11 år
ID-nummer:  13321
Direktlänk: /bild/00013321/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 3 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den blivande plattformen sedd österut. På mitten vidgas den till nästan dubbel bredd, troligen för tillfartsramp.  11 år
ID-nummer:  13323
Direktlänk: /bild/00013323/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 3 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut vid den bredare delen mitt på plattformen.  11 år
ID-nummer:  13322
Direktlänk: /bild/00013322/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 3 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här längre österut har arbetena ännu inte kommit så långt som i västra delen.  11 år
ID-nummer:  13324
Direktlänk: /bild/00013324/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 3 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget sett från öster med den blivande rampen till vänster.  11 år
ID-nummer:  13325
Direktlänk: /bild/00013325/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 3 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plats som ovan.  11 år
ID-nummer:  13326
Direktlänk: /bild/00013326/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 3 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I östra delen återstår ännu det mesta av bygget.  11 år
ID-nummer:  13327
Direktlänk: /bild/00013327/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 3 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler betongelement finns uppställda på de ytor som blir en del av en ny parkering för såväl bilar som cyklar intill plattformen.  11 år
ID-nummer:  13328
Direktlänk: /bild/00013328/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 3 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grundläggningsarbeten för den nya plattformen i östra delen av arbetsområdet.  11 år
ID-nummer:  13329
Direktlänk: /bild/00013329/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 3 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut mot Umeå från arbetets östra ände.  11 år
ID-nummer:  13330
Direktlänk: /bild/00013330/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 3 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!