Vännäs–Brattby II

Den före detta stationen i Vännäsby låg på den drygt en kilometer långa raksträcka som ligger strax väster om Vindelälvsbron. Vid raksträckans slut finns en bevakad plankorsning med östra infartsvägen till Vännäsby. Omedelbart öster om plankorsningen parallellförflyttas banan något norrut till det nya broläget över Vindelälven. På den tidigare linjen fanns också en mindre kurva strax öster om plankorsningen.

Den före detta stationen i Vännäsby låg på den drygt en kilometer långa raksträcka som ligger strax väster om Vindelälvsbron. Vid raksträckans slut finns en bevakad plankorsning med östra infartsvägen till Vännäsby. Omedelbart öster om plankorsningen parallellförflyttas banan något norrut till det nya broläget över Vindelälven. På den tidigare linjen fanns också en mindre kurva strax öster om plankorsningen.

På Vindelälvens östra strand finns en obevakad plankorsning som sedan en ny vägport vid Brattby öppnats nu är stängd för motorfordon. Härefter följer en halvkilometerlång skarpare kurva där radien i kurvans senare del mäter 445 meter. Järnvägen och europaväg 12 går här sida vid sida genom en stor del av kurvan och vrids därmed mot sydost. Mitt på den följande knappt 600 meter långa raklinjen finns infarten till Brattby vid ännu en stängd obevakad plankorsning. Sågen i Brattby har haft en utlastning till järnvägen här med lastkaj och stickspår, spåret är dock rivet. Intill ligger också banvaktstugan Brattby.

Bilder och filmer (14)

Onsdag 14 juli 2010

Den obevakade plankorsningen omedelbart öster om bron över Vindelälven har stängts för biltrafik till förmån för den nya vägporten vid Brattby.  3 år
ID-nummer:  32278
Direktlänk: /bild/00032278/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 14 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen på bron över Vindelälven sedd från öster från den obevakade plankorsningen. Till vänster syns stöden från den gamla bron.  3 år
ID-nummer:  32277
Direktlänk: /bild/00032277/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 14 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd österut från plankorsningen i början av den långa kurvan söderut mot Brattby.  3 år
ID-nummer:  32279
Direktlänk: /bild/00032279/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 14 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 16 juni 2008

Plankorsningen vid östra infarten till Vännäsby sedd norrut.  14 år
ID-nummer:  05653
Direktlänk: /bild/00005653/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 29 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plankorsningen, till höger syns hemberget i närheten av Vännäs kyrka.  14 år
ID-nummer:  05654
Direktlänk: /bild/00005654/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 29 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från plankorsningen. Banan gick tidigare mer rakt fram mot det gamla broläget, idag parallellförflyttas banan norrut.  14 år
ID-nummer:  05655
Direktlänk: /bild/00005655/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 29 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bron över Vindelälven från en obevakad plankorsning strax öster om densamma.  14 år
ID-nummer:  05656
Direktlänk: /bild/00005656/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 29 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma obevakade plankorsning.  14 år
ID-nummer:  05657
Direktlänk: /bild/00005657/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 29 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När Vindelälven passeras kommer lämnar man Vännäs kommun och kommer in i Umeå kommun.  14 år
ID-nummer:  05658
Direktlänk: /bild/00005658/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 29 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kring Vindelälvens sammanflöde med Umeälven är landskapet mycket platt. Här ser vi ålermark norr om vägen och järnvägen öster om Vindelälven.  14 år
ID-nummer:  05659
Direktlänk: /bild/00005659/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 29 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen och europavägen följer varandra på nära håll genom kurvan öster om älven.  14 år
ID-nummer:  05660
Direktlänk: /bild/00005660/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 29 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den obevakade plankorsningen vid sågen i Brattby.  14 år
ID-nummer:  05661
Direktlänk: /bild/00005661/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 29 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot den långa kurvan öster om älven från den obevakade plankorsningen.  14 år
ID-nummer:  05662
Direktlänk: /bild/00005662/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 29 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plankorsning, här har tidigare funnits ett stickspår till sågens lastkaj.  14 år
ID-nummer:  05663
Direktlänk: /bild/00005663/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 29 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!