Vännäs–Brattby I

Linjen Vännäs - Brattby är 5,8 kilometer lång och består av en blocksträcka. Utfarten från Vännäs sker i nordostlig riktning på en cirka 400 meter lång raklinje efter passage över Tvärån. Här är landskapet flackt kring Tväråns utlopp i Umeälven, men längre mot nordost finns de berg som utgör den östra begränsningen av Tväråns flacka dalgång. Precis före detta berg svänger banan tvärt höger i en 370 meter lång kurva med radie strax under 400 meter och rundar därmed Tväråns nedersta sväng samtidigt som banvaktstugan Tvärån passeras. I kurvan tilltar också ett motlut och uppgår till som mest 14 promille på en halvkilometerlång sträcka. Vid kurvans slut passerar banan under den gamla östra infartsvägen till Vännäs och rätar ut sig med en kort svag vänsterkurva till ostsydostlig riktning samtidigt som den passerar omedelbart norr om ett mindre bostadsområde.

I motlutet efter kurvan följer nu en nära kilometerlång raklinje där också Vännäs kyrka passeras. Vid kyrkan går järnvägen genom en större skärning över vilken en gångbro finns, därefter ett nära kilometerlångt kraftigt medlut på 16 promille fram till det gamla stationsområdet i Vännäsby. I medlutet följer efter raklinjen först en längre kurva med radie 480 meter samtidigt som järnvägen passerar över en bro vid Vännäsby skola. Därefter passeras banvaktstugan Vännäs by på en kort raklinje varefter endast en kort svag kurva återstår före det gamla stationsområdet.

Bilder och filmer (18)

Måndag 16 juni 2008

Utfarten från Vännäs österut.  13 år
ID-nummer:  05603
Direktlänk: /bild/00005603/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 20 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjens första kurva sedd västerut från banvaktstugan Tvärån.  13 år
ID-nummer:  05604
Direktlänk: /bild/00005604/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 20 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plats som ovan, här syns också vägbron över järnvägen för den gamla östra infartsvägen till Vännäs.  13 år
ID-nummer:  05605
Direktlänk: /bild/00005605/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 20 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot banvaktstugan Tvärån från vägbron.  13 år
ID-nummer:  05606
Direktlänk: /bild/00005606/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 20 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I kurvan fanns försignalen till Vännäs, den flyttades något längre österut i samband med ställverksbytet.  13 år
ID-nummer:  05607
Direktlänk: /bild/00005607/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 20 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från samma bro, längre bort skymtar baksidan av den nya östra försignalen till Vännäs.  13 år
ID-nummer:  05608
Direktlänk: /bild/00005608/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 20 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan österut mot Brännland och Umeå sedd från vägbron mellan Vännäs och Vännäsby.  13 år
ID-nummer:  05609
Direktlänk: /bild/00005609/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 20 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En obevakad plankorsning finns på raksträckan i backen upp mot Vännäs kyrka, vy norrut.  13 år
ID-nummer:  05610
Direktlänk: /bild/00005610/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 20 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen i backen upp mot kyrkan sett västerut.  13 år
ID-nummer:  05611
Direktlänk: /bild/00005611/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 20 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan västerut mot Vännäs sedd från plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  05612
Direktlänk: /bild/00005612/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 20 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  05613
Direktlänk: /bild/00005613/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 20 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gång- och cykelbanan över skärningen vid Vännäs kyrka.  13 år
ID-nummer:  05614
Direktlänk: /bild/00005614/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 20 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vännäs kyrka söder om järnvägen sedd från norr.  13 år
ID-nummer:  05615
Direktlänk: /bild/00005615/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 20 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från gångbron vid kyrkan.  13 år
ID-nummer:  05616
Direktlänk: /bild/00005616/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 20 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från gångbron.  13 år
ID-nummer:  05617
Direktlänk: /bild/00005617/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 20 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd västerut i backen öster om Vännäs kyrkan.  13 år
ID-nummer:  05618
Direktlänk: /bild/00005618/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 20 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan öster om Vännäs kyrka i det kraftiga medlutet, i bakgrunden Vännäsby skola.  13 år
ID-nummer:  05619
Direktlänk: /bild/00005619/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 20 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbron vid Vännäsby skola sedd norrut. Tillåten fordonshöjd under bron är 3,4 meter.  13 år
ID-nummer:  05621
Direktlänk: /bild/00005621/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 20 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!