Umeå godsbangård (Uågb)

Umeå godsbangård ligger norr om Västerslätts industriområde i stadens nordvästra utkant. När den öppnade 2010 flyttade all godshantering som tidigare skett i stadens centrala delar ut hit. I samband med bygget av godsbangården lades även banan från Vännäs om och rundar området på norra sidan. På så vis ligger godsbangården vid huvudstråket upp mot stambanan.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (25)

Tisdag 23 augusti 2011

Den nya persontågsverkstaden i södra delen av Umeå godsbangård sedd från sydost.  2 år
ID-nummer:  32394
Direktlänk: /bild/00032394/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 22 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Verkstaden och bangården sedd från nordväst.  2 år
ID-nummer:  32395
Direktlänk: /bild/00032395/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 22 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppställningsbangården strax nordväst om verkstadsbyggnaden.  2 år
ID-nummer:  32396
Direktlänk: /bild/00032396/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 22 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 14 juli 2010

Godsbangården sedd från sydvästra sidan längs Hissjövägen, först mot öster.  11 år
ID-nummer:  08002
Direktlänk: /bild/00008002/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 19 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordost, längst bort finns de genomgående huvudspåren.  11 år
ID-nummer:  08003
Direktlänk: /bild/00008003/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 19 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdsområdet sett mot norr från samma plats som ovan.  11 år
ID-nummer:  08004
Direktlänk: /bild/00008004/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 19 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 26 augusti 2009

Översikt över bangårdsbygget mot öster.  13 år
ID-nummer:  05881
Direktlänk: /bild/00005881/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 5 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordost från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  05882
Direktlänk: /bild/00005882/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 5 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordnordost.  13 år
ID-nummer:  05883
Direktlänk: /bild/00005883/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 5 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nord.  13 år
ID-nummer:  05884
Direktlänk: /bild/00005884/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 5 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ger denna del av bangården ett rörigt intryck.  13 år
ID-nummer:  05885
Direktlänk: /bild/00005885/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 5 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Hissjövägen öster om bangården.  13 år
ID-nummer:  05888
Direktlänk: /bild/00005888/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 5 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 13 juli 2009

Godsbangården sedd österut en solig julikväll. Notera kontaktledningsbryggorna för de genomgående spåren längst bort i bild.  13 år
ID-nummer:  05876
Direktlänk: /bild/00005876/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 5 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordost över den blivande bangården.  13 år
ID-nummer:  05875
Direktlänk: /bild/00005875/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 5 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsbangårdens sydöstra del sedd österut med Hissjövägen till höger.  13 år
ID-nummer:  05874
Direktlänk: /bild/00005874/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 5 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från den västra delen av bangården.  13 år
ID-nummer:  05877
Direktlänk: /bild/00005877/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 5 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här börjar kombiterminalens spår att ta form.  13 år
ID-nummer:  05878
Direktlänk: /bild/00005878/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 5 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår med stora asfalterade ytor mellan.  13 år
ID-nummer:  05879
Direktlänk: /bild/00005879/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 5 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens västra del med det blivande genomgående huvudspåren längst bort i bild, vy norrut.  13 år
ID-nummer:  05880
Direktlänk: /bild/00005880/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 5 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen öster om godsbangården och bron över Hissjövägen sedda från väster.  13 år
ID-nummer:  05887
Direktlänk: /bild/00005887/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 5 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 17 juni 2008

Godsbangården sedd från sydost. Banan västerifrån kommer in i skärningen längst bort i bildens högra del.  13 år
ID-nummer:  05870
Direktlänk: /bild/00005870/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 5 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den västra delen av den nya godsbangården sedd från söder.  13 år
ID-nummer:  05871
Direktlänk: /bild/00005871/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 5 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsbangården med Hissjövägen till höger, vy österut.  13 år
ID-nummer:  05872
Direktlänk: /bild/00005872/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 5 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu pågår mest bara förberedande markarbeten här.  13 år
ID-nummer:  05873
Direktlänk: /bild/00005873/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 5 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 16 juni 2008

Den nya järnvägsbron över Hissjövägen öster om godsbangården sedd från väster.  13 år
ID-nummer:  05886
Direktlänk: /bild/00005886/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 5 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (16)