Klockarbäcken–Umeå godsbangård

Linjen mellan Klockarbäcken och Umeå godsbangård inom Umeå driftplats är 3,4 kilometer lång och består av två blocksträckor. Den är en del av den nya sträckning som banan mellan Vännäs och Umeå fick i samband med bygget av godsbangården.

Driftplatsgränsen i Klockarbäcken ligger vid platsen där den nya sträckningen avviker från den gamla. I stället för den tidigare fem kilometer långa raklinjen vrider nu banan av mot nordost redan efter en knapp halvkilometer genom en svag kilometerlång kurva. En nära kilometerlång raklinje över den bördiga slätten leder sedan banan fram till den lilla Tvärån som korsas på en bro under vilken en ägoväg också kan passera. På raklinjen finns också mellanblocksignalen som delar linjen i två lika stora delar.

Omkring 300 meter nordost om bron över Tvärån följer ytterligare en större bro där banan passerar över väg 363, Hissjövägen, parallellt med järnvägsbron finns också en gång- och cykelbro över vägen. Bron ligger i början av den omkring 1,5 kilometer långa kurva som vrider banan omkring 90 grader till sydostlig riktning inne på godsbangården och som också avslutar linjen. I östra delen av kurvan passerar den nya ringled som byggs runt Umeå på bro över järnvägen.

Bilder och filmer (35)

Onsdag 14 juli 2010

Vy från järnvägens södra sida mot delningen mellan gammalt och nytt, till vänster syns också ryggen på den nya infartssignalen till Klockarbäcken. 9 år
ID-nummer:  08022
Direktlänk: /bild/00008022/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 19 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd i riktning mot Vännäs från samma plats som ovan. 9 år
ID-nummer:  08023
Direktlänk: /bild/00008023/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 19 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya banan sedd från sydväst med den gamla i förgrunden. 9 år
ID-nummer:  08024
Direktlänk: /bild/00008024/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 19 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya banan var här ännu inte ansluten till den gamla. 9 år
ID-nummer:  08016
Direktlänk: /bild/00008016/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 19 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan bort från den gamla raka linjesträckningen i riktning mot godsbangården. 9 år
ID-nummer:  08015
Direktlänk: /bild/00008015/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 19 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Anslutningen till den gamla linjen sedd på avstånd. 9 år
ID-nummer:  08014
Direktlänk: /bild/00008014/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 19 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya järnvägens passage över Västerslätt sedd mot nordost. 9 år
ID-nummer:  08012
Direktlänk: /bild/00008012/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 19 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst från samma plats med orientering om infarten till Klockarbäcken. 9 år
ID-nummer:  08013
Direktlänk: /bild/00008013/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 19 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är bördig jord som nu korsas av dels den nya järnvägen och snart också den nya ringleden som byggs något närmare staden sydost om järnvägen. 9 år
ID-nummer:  08011
Direktlänk: /bild/00008011/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 19 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På raklinjen över fälten på Västerslätt finns mellanblocksignalerna mitt på den nya linjen Umeå godsbangård – Klockarbäcken. 9 år
ID-nummer:  08010
Direktlänk: /bild/00008010/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 19 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbron över Tvärån på Västerslätt omkring 200 meter väster om Hissjövägen, ej att förväxla med den större Tvärån vid Vännäs. 9 år
ID-nummer:  08009
Direktlänk: /bild/00008009/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 19 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbron över Hissjövägen sedd från öster. 9 år
ID-nummer:  08005
Direktlänk: /bild/00008005/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 19 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Hissjövägen, d.v.s. väg 363 mot Vindeln, längre bort till vänster syns bron över Tvärån. 9 år
ID-nummer:  08007
Direktlänk: /bild/00008007/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 19 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägens infart västerifrån mot Umeå och godsbangården sedd strax norr om Hissjövägen, till höger pågår bygget av den nya ringleden runt Umeå. 9 år
ID-nummer:  08006
Direktlänk: /bild/00008006/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 19 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd i riktning mot Vännäs från samma plats som ovan. 9 år
ID-nummer:  08008
Direktlänk: /bild/00008008/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 19 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 26 augusti 2009

Färdiga broar över en nyasfalterad länsväg 363, Hissjövägen. Vy mot nordväst. 11 år
ID-nummer:  05868
Direktlänk: /bild/00005868/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 5 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbron över Tvärån strax söder om Hissjövägen. 11 år
ID-nummer:  05869
Direktlänk: /bild/00005869/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 5 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 13 juli 2009

Bygget på Västerslätt fortgår, här ser vi en färdig järnvägsbro över Tvärån strax söder om Hissjövägen. 11 år
ID-nummer:  05863
Direktlänk: /bild/00005863/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 5 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två broar har byggts vid Hissjövägen, en för gång- och cykeltrafik i förgrunden och öster om denna bron för den nya järnvägen. 11 år
ID-nummer:  05864
Direktlänk: /bild/00005864/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 5 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbron över Hissjövägen sedd från nordväst. Trafiken har ännu inte släppts på under bron. 11 år
ID-nummer:  05865
Direktlänk: /bild/00005865/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 5 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbrons sedd från norr. 11 år
ID-nummer:  05866
Direktlänk: /bild/00005866/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 5 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvallen mot godsbangården är färdig för spårläggning, i förgrunden den tillfälliga förbifarten vid brobyggena längs Hissjövägen. 11 år
ID-nummer:  05867
Direktlänk: /bild/00005867/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 5 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tryckbanken i västliagste delen av nybygget sedd i riktning mot godsbangården. 11 år
ID-nummer:  05849
Direktlänk: /bild/00005849/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 4 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 17 juni 2008

Jordmassor upplagda vid den nya bansträckningens anslutning till den gamla linjen. 11 år
ID-nummer:  05838
Direktlänk: /bild/00005838/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 4 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tryckbanken viker av mot nordost från den gamla banan. 11 år
ID-nummer:  05839
Direktlänk: /bild/00005839/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 4 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tryckbanken sedd västerut vid anslutningen till dagens järnväg. 11 år
ID-nummer:  05840
Direktlänk: /bild/00005840/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 4 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är avsevärda massor som lagts upp på den två kilometer långa nya sträckningen över slätten. 11 år
ID-nummer:  05842
Direktlänk: /bild/00005842/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 4 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tryckbanken vid asnlutningen till nuvarande bana, vy västerut. 11 år
ID-nummer:  05843
Direktlänk: /bild/00005843/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 4 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tryckbanken sedd österut. 11 år
ID-nummer:  05844
Direktlänk: /bild/00005844/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 4 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya sträckningen viker av mot nordost medan nuvarande järnväg fortsätter rakt in mot Umeå centrum. 11 år
ID-nummer:  05845
Direktlänk: /bild/00005845/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 4 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tryckbanken över Västerslätt. Vid skogen passeras väg 363 mot Vindeln, strax därefter kommer den nya infarten till godsbangården att ligga. 11 år
ID-nummer:  05846
Direktlänk: /bild/00005846/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 4 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tryckbanken sedd mot sydväst med dagens järnväg i bakgrunden. 11 år
ID-nummer:  05847
Direktlänk: /bild/00005847/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 4 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget av ny järnväg över Västerslätt sett söderut från Hissjövägen (väg 363). 11 år
ID-nummer:  05860
Direktlänk: /bild/00005860/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 5 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy längs Hissjövägen in mot Umeå där den nya järnvägen skall korsa densamma på bro. 11 år
ID-nummer:  05861
Direktlänk: /bild/00005861/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 5 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inför bygget av järnvägsbron håller en förbifartsväg på att anläggas. 11 år
ID-nummer:  05862
Direktlänk: /bild/00005862/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 5 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)