Gubböle

Gubböle f.d. håll- och lastplats ligger mitt i Gubböle by. Från byvägen går en enskild väg ned till järnvägen och korsar den i en obevakad plankorsning. Intill den, på norra sidan, ligger den gamla hållplatsstugan och det gamla godsmagasinet. Gubböle var hållplats mellan 1922 och 1977. Enligt ekonomiska kartan 1959 verkar det ha funnits ett kort sidospår på södra sidan om huvudspåret genom stationen.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (11)

Måndag 13 juli 2009

Hållplatsstugan sedd från järnvägen i söder. Stugans gamla tegeltak har nu ersatts med ett svart plåttak. 9 år
ID-nummer:  05706
Direktlänk: /bild/00005706/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 14 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugans västra gavel. På norra sidan har huset blivit påbyggt med en garagebyggnad. 9 år
ID-nummer:  05707
Direktlänk: /bild/00005707/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 14 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra gaveln på det lilla godsmagasinet. 9 år
ID-nummer:  05708
Direktlänk: /bild/00005708/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 14 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från andra sidan spåret. 9 år
ID-nummer:  05709
Direktlänk: /bild/00005709/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 14 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från sydost. 9 år
ID-nummer:  05710
Direktlänk: /bild/00005710/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 14 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt söderut från den obevakade plankorsningen vid stugan. 9 år
ID-nummer:  05711
Direktlänk: /bild/00005711/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 14 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy längs banan västerut. 9 år
ID-nummer:  05712
Direktlänk: /bild/00005712/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 14 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy längs banan österut. 9 år
ID-nummer:  05713
Direktlänk: /bild/00005713/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 14 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 16 juni 2008

Gubböle gamla hållplatsstuga med den obevakade plankorsningen i förgrunden. 9 år
ID-nummer:  05227
Direktlänk: /bild/00005227/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 11 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla godsmagasinet intill hållplatsstugan. 9 år
ID-nummer:  05226
Direktlänk: /bild/00005226/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 11 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd österut från plankorsningen med godsmagasinet till vänster. 9 år
ID-nummer:  05225
Direktlänk: /bild/00005225/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 11 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!