Brattby (Btb)

Våren 2009 påbörjades bygget av den nya mötesstationen Brattby på linjen Vännäs - Brännland i byn med samma namn. Den byggs i den norra delen av den järnvägens omkring en och en halv kilometer långa raklinje genom södra delen av byn. Samtidigt byggs också en vägport under den blivande bangården och anslutningsvägar parallellt med järnvägen på dess sydvästra sida. Genom denna åtgärd kan fyra obevakade plankorsningar stängas.

Strax söder om byggarbetsplatsen, nedanför det gamla vårdhemmet i Brattby kommer järnvägen nära älven och det system med invallningar som skall skydda odlingsmarken från översvämning. Där vattendrag rinner ut i älven och därmed genom vallen finns speciella invallningsstationer där detta flöde kan regleras. En sådan, Paddbäckens invallningsstation kan ses här.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (75)
Bild 1–50

Onsdag 26 augusti 2009

Försignalen till mellanblocksignalen Vns L13 sitter kvar på sin nedkortade betongstolpe strax söder om plankorsningen. Signalen och stolpen lär försvinna helt då mellanblocksignalen flyttas närmare Brännland.  14 år
ID-nummer:  05825
Direktlänk: /bild/00005825/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 31 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 13 juli 2009

Översikt över arbetsplatsen vid Brattby söderut från vägskälet mellan gamla och nya vägen.  14 år
ID-nummer:  05668
Direktlänk: /bild/00005668/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 9 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya vägport som skall ersätta fyra obevakade plankorsningar har gjutits i en grop vid sidan av järnvägen.  14 år
ID-nummer:  05669
Direktlänk: /bild/00005669/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 9 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägporten mer i detalj.  14 år
ID-nummer:  05670
Direktlänk: /bild/00005670/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 9 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut nära vägportsbygget. Längre bort vid virkestravarna skymtar banvaktstugan Brattby.  14 år
ID-nummer:  05671
Direktlänk: /bild/00005671/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 9 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid samma plats som ovan. Vid ladugårdsbyggnaden skymtar en av de plankorsningar som kommer att försvinna.  14 år
ID-nummer:  05672
Direktlänk: /bild/00005672/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 9 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från den obevakade plankorsningen vi såg ovan. Den färdiggjutna vägporten skymtar till höger.  14 år
ID-nummer:  05673
Direktlänk: /bild/00005673/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 9 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På västra sidan av järnvägen byggs en ny väg som kommer att ersätta plankorsningen vid banvaktstugan Brattby.  14 år
ID-nummer:  05674
Direktlänk: /bild/00005674/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 9 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret norrut i riktning mot Vännäs sett från plankorsningen.  14 år
ID-nummer:  05675
Direktlänk: /bild/00005675/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 9 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsområdet sett norrut från plankorsningen.  14 år
ID-nummer:  05676
Direktlänk: /bild/00005676/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 9 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även söderut byggs en väg väster om järnvägen för att ersätta plankorsningen nedanför det gamla vårdhemmet.  14 år
ID-nummer:  05677
Direktlänk: /bild/00005677/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 9 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd söderut i riktning mot Umeå. Nya fundament för kontaktledningsstolpar syns mellan nuvarande stolpar, mötesstpåret byggs på östra sidan av nuvarande spår.  14 år
ID-nummer:  05678
Direktlänk: /bild/00005678/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 9 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Översikt söderut från samma plankorsning.  14 år
ID-nummer:  05679
Direktlänk: /bild/00005679/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 9 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Husvagnscamping för arbetare på åkern intill den nya mötesstationen.  14 år
ID-nummer:  05680
Direktlänk: /bild/00005680/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 9 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra delen av arbetsområdet sedd från landsvägen vid vårdhemmet.  14 år
ID-nummer:  05681
Direktlänk: /bild/00005681/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 9 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 16 juni 2008

Vy norrut vid den obevakade plankorsningen omkring en kilometer söder om banvaktstugan Brattby.  14 år
ID-nummer:  05682
Direktlänk: /bild/00005682/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 9 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid samma korsning.  14 år
ID-nummer:  05683
Direktlänk: /bild/00005683/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 9 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från en plats något längre söderut, den obevakade plankorsningen syns längre bort i bild.  14 år
ID-nummer:  05684
Direktlänk: /bild/00005684/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 9 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan. Vägen parallellt med järnvägen har här ersatt ännu en obevakad plankorsning längre bort i bild.  14 år
ID-nummer:  05685
Direktlänk: /bild/00005685/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 9 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från den obevakade plankorningen nedanför det gamla vårdhemmet i Brattby.  14 år
ID-nummer:  05688
Direktlänk: /bild/00005688/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 9 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen och plankorsningen sedd norrut med det gamla vårdhemmet i bakgrunden.  14 år
ID-nummer:  05691
Direktlänk: /bild/00005691/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 9 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plankorsning.  14 år
ID-nummer:  05689
Direktlänk: /bild/00005689/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 9 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax söder om denna plankorsning finns försignalen till linjens enda mellanblocksignal.  14 år
ID-nummer:  05690
Direktlänk: /bild/00005690/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 9 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan går här nära invallningarna kring älven, här vy söderut.  14 år
ID-nummer:  05686
Direktlänk: /bild/00005686/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 9 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen går nedanför det gamla vårdhemmet i Brattby, vy från Paddbäckens invallningsstaton vid älven.  14 år
ID-nummer:  05687
Direktlänk: /bild/00005687/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 9 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (9)