Brattby (Btb)

Våren 2009 påbörjades bygget av den nya mötesstationen Brattby på linjen Vännäs - Brännland i byn med samma namn. Den byggs i den norra delen av den järnvägens omkring en och en halv kilometer långa raklinje genom södra delen av byn. Samtidigt byggs också en vägport under den blivande bangården och anslutningsvägar parallellt med järnvägen på dess sydvästra sida. Genom denna åtgärd kan fyra obevakade plankorsningar stängas.

Strax söder om byggarbetsplatsen, nedanför det gamla vårdhemmet i Brattby kommer järnvägen nära älven och det system med invallningar som skall skydda odlingsmarken från översvämning. Där vattendrag rinner ut i älven och därmed genom vallen finns speciella invallningsstationer där detta flöde kan regleras. En sådan, Paddbäckens invallningsstation kan ses här.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (75)

Onsdag 14 juli 2010

Vy söderut vid bangårdsänden närmast Umeå.  12 år
ID-nummer:  08025
Direktlänk: /bild/00008025/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 6 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats som ovan.  12 år
ID-nummer:  08026
Direktlänk: /bild/00008026/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 6 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya stationsbyggnaden på bangårdens östra sida.  12 år
ID-nummer:  08027
Direktlänk: /bild/00008027/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 6 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om stationsbyggnaden byggs ett stickspår med växel i det avvikande huvudspåret i riktning mot Umeå.  12 år
ID-nummer:  08028
Direktlänk: /bild/00008028/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 6 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspårets stoppbock ligger omedelbart söder om stationsbyggnaden.  12 år
ID-nummer:  08029
Direktlänk: /bild/00008029/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 6 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut vid stationsbyggnaden.  12 år
ID-nummer:  08030
Direktlänk: /bild/00008030/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 6 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från samma plats som ovan.  12 år
ID-nummer:  08031
Direktlänk: /bild/00008031/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 6 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbyggnaden sedd från nordväst.  12 år
ID-nummer:  08032
Direktlänk: /bild/00008032/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 6 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya vägen till västra sidan av bangården nära älven slingrar sig ner mot porten under järnvägen.  12 år
ID-nummer:  08033
Direktlänk: /bild/00008033/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 6 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot den norra delen av bangården från vägen ovan.  12 år
ID-nummer:  08034
Direktlänk: /bild/00008034/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 6 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid platsen för bangårdens södra växel.  12 år
ID-nummer:  08035
Direktlänk: /bild/00008035/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 6 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln vid bangårdsänden närmast Umeå ligger färdig vid sidan av banan.  12 år
ID-nummer:  08036
Direktlänk: /bild/00008036/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 6 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydost med stationsbyggnaden och f.d. Brattby skolhem i bakgrunden.  12 år
ID-nummer:  08037
Direktlänk: /bild/00008037/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 6 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från plats något längre norrut, vägen parallellt med bangården har tillsammans med vägporten under bangården ersatt flera obevakade plankorsningar.  12 år
ID-nummer:  08039
Direktlänk: /bild/00008039/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 6 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats som ovan, planket skyddar gården som ligger omedelbart sydväst om den nya vägporten under spåren.  12 år
ID-nummer:  08038
Direktlänk: /bild/00008038/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 6 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och den nya vägporten, vy norrut.  12 år
ID-nummer:  08040
Direktlänk: /bild/00008040/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 6 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut drygt 100 meter norr om vägporten.  12 år
ID-nummer:  08041
Direktlänk: /bild/00008041/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 6 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats som ovan, här syns den ännu ogiltigförklarade mellansignalen på normalhuvudspåret vid bangårdsänden närmast Vännäs.  12 år
ID-nummer:  08042
Direktlänk: /bild/00008042/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 6 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från nordligaste delen.  12 år
ID-nummer:  08043
Direktlänk: /bild/00008043/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 6 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd från söder, längre fram på vägen ligger även här en färdigbyggd växel och väntar på inmontering i spåret.  12 år
ID-nummer:  08044
Direktlänk: /bild/00008044/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 6 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 21 december 2009

Den blivande bangården sedd söderut, till vänster placeras teknikhuset och ett stickspår.  8 år
ID-nummer:  18278
Direktlänk: /bild/00018278/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 6 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut, det avvikande huvudspåret är inte klart ännu.  8 år
ID-nummer:  18279
Direktlänk: /bild/00018279/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 6 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot norra bangårdsänden, tåget passerar här den nya vägporten under bangården.  8 år
ID-nummer:  18280
Direktlänk: /bild/00018280/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 6 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 26 augusti 2009

Nordligaste delen av arbetsområdet sett norrut vid banvaktstugan Brattby. Hastigheten genom byggarbetsplatsen är satt till 40 km/h.  13 år
ID-nummer:  05798
Direktlänk: /bild/00005798/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 31 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut nära den obevakade plankorsningen vid banvaktstugan. Vägen som byggs parallellt med järnvägen kommer att ersätta plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  05799
Direktlänk: /bild/00005799/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 31 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  05800
Direktlänk: /bild/00005800/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 31 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen och den gamla lastkajen med trävaror från Brattby såg.  13 år
ID-nummer:  05801
Direktlänk: /bild/00005801/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 31 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  05802
Direktlänk: /bild/00005802/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 31 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I följande kurva söderut pågår arbete med att bygga ny banvall.  13 år
ID-nummer:  05803
Direktlänk: /bild/00005803/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 31 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsområdet sett söderut från korsningen mellan E12:an och den gamla vägen genom Brattby.  13 år
ID-nummer:  05804
Direktlänk: /bild/00005804/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 31 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsmaskiner i kurvan i norra delen av den nya mötesstationen.  13 år
ID-nummer:  05805
Direktlänk: /bild/00005805/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 31 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya vägporten har nu lanserats in på sin plats, vy norrut.  13 år
ID-nummer:  05806
Direktlänk: /bild/00005806/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 31 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut nära den gamla plankorsningen strax söder om den nya vägporten. Gamla och nya kontaktledningsstolpar står sida vid sida.  13 år
ID-nummer:  05807
Direktlänk: /bild/00005807/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 31 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggtrafiken använder ännu plankorsningen, men trafik till fastigheterna i bakgrunden har tillfälligt letts en annan väg.  13 år
ID-nummer:  05808
Direktlänk: /bild/00005808/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 31 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvallen för mötesspåret börjar bli färdig i södra delen av bygget.  13 år
ID-nummer:  05809
Direktlänk: /bild/00005809/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 31 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut med den nya vägporten i förgrunden.  13 år
ID-nummer:  05810
Direktlänk: /bild/00005810/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 31 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägporten sedd från sydost.  13 år
ID-nummer:  05811
Direktlänk: /bild/00005811/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 31 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen öster om banan där vägporten gjöts innan den lanserades på plats.  13 år
ID-nummer:  05812
Direktlänk: /bild/00005812/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 31 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut över byggarbetsplatsen, längst bort skymtar banvaktstugan Brattby.  13 år
ID-nummer:  05813
Direktlänk: /bild/00005813/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 31 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägporten sedd från öster.  13 år
ID-nummer:  05814
Direktlänk: /bild/00005814/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 31 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy över arbetsplatsen från landsvägen lite längre söderut.  13 år
ID-nummer:  05815
Direktlänk: /bild/00005815/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 31 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stora massor flyttas och lagras under byggtiden.  13 år
ID-nummer:  05816
Direktlänk: /bild/00005816/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 31 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsfordon i södra delen av byggarbetsplatsen.  13 år
ID-nummer:  05817
Direktlänk: /bild/00005817/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 31 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gammal ägoväg som tidigare korsade järnvägen används som infart till södra delen av bygget och har därför breddats.  13 år
ID-nummer:  05818
Direktlänk: /bild/00005818/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 31 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Parallellvägen på banans västra sida har byggts ända fram till invallningsstationen Paddbäcken mittemot gamla Brattby skolhem.  13 år
ID-nummer:  05819
Direktlänk: /bild/00005819/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 31 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från invallningsstationen mot f.d. Brattby skolhem, den obevakade plankorsningen kommer att stängas när den nya vägporten öppnas. För närvarande leds trafiken till fastigheterna väster om banan via denna väg.  13 år
ID-nummer:  05820
Direktlänk: /bild/00005820/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 31 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot arbetsplatsen från vägen vi såg ovan.  13 år
ID-nummer:  05821
Direktlänk: /bild/00005821/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 31 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen vid Brattby skolhem ligger strax söder om mötesstationens kommande södra växel.  13 år
ID-nummer:  05822
Direktlänk: /bild/00005822/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 31 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med invallningsstationen Paddbäcken i bakgrunden, korsningen kommer snart att stängas.  13 år
ID-nummer:  05823
Direktlänk: /bild/00005823/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 31 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nedkapade betongstolpar upplagda vid plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  05824
Direktlänk: /bild/00005824/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 31 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–75
Andra bilder från platsen (9)