Brattby–Brännland I

Mötesdriftplatsen Brattby anlades 2009-2010 och delade den tidigare 16 kilometer långa linjen mellan Vännäs och Brännland i två betydligt kortare. Den nya linjen Brattby–Brännland är 8,8 kilometer lång och börjar i södra delen av den nära 1300 meter långa raklinjen i nära nordsydlig riktning där banan passerar f.d. Brattby skolhem. Raklinjen avslutas med en längre kurva som följs av en kortare men tvärare med radie 500 meter, mellanblocksignalen mitt på den gamla linjen linjen Vännäs–Brännland stod tidigare i den sistnämnda kurvan. Vid dessa kurvor går banan nära älven alldeles intill de tidvis översvämmade strandängarna vilket bjuder på fina vyer. Lutningen här är 10-11 promille med motlut mot Umeå.

Banan avlägsnar sig sedan åter från älven när järnvägen når södra delen av byn Brattby. Bebyggelsen och viss mer kuperad åkermark ligger vid landsvägen och de stora fälten ligger på andra sidan järnvägen vid älven, här är är järnvägen åter rak i drygt 700 meter. Den före detta rälsbusshållplatsen Brattby gård låg i början av denna raklinje och mitt på densamma finns en obevakad plankorsning. I den följande korta kurvan kommer järnvägen in i byn Gubböle. Järnvägen har nu vridits till nära väst-östlig riktning och nu finns bebyggelse även på älvsidan av järnvägen, även om bebyggelsen fortfarande är mest koncentrerad kring bygatan på norra sidan. Bebyggelsen söder om järnvägen är troligen anledningen till att linjens andra bevakade plankorsning återfinns här, mitt på den 800 meter långa raklinje som leder fram till Gubböle f.d. hållplats. I östra delen av denna raklinje finns ett kraftigt 300 meter långt motlut på upp till 18 promille.

Bilder och filmer (13)

Måndag 16 juni 2008

Vy mot nordväst från en gammal gångfålla i första kurvan söder om Brattby skolhem. 9 år
ID-nummer:  05692
Direktlänk: /bild/00005692/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 13 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Umeå från samma plats som ovan, mellanblocksignalen skymtar längre bort i bild. 9 år
ID-nummer:  05693
Direktlänk: /bild/00005693/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 13 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen med strandängarna på nära håll. 9 år
ID-nummer:  05694
Direktlänk: /bild/00005694/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 13 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut i samma kurva med älven i bakgrunden. 9 år
ID-nummer:  05695
Direktlänk: /bild/00005695/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 13 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen, älven och strandängar med betande djur. 9 år
ID-nummer:  05697
Direktlänk: /bild/00005697/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 13 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från samma plats som ovan, mellanblocksignalen skymtar i bildens vänstra del. 9 år
ID-nummer:  05698
Direktlänk: /bild/00005698/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 13 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den obevakade plankorsningen strax öster om f.d. hållplatsen Brattby gård. 9 år
ID-nummer:  05699
Direktlänk: /bild/00005699/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 13 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma obevakade plankorsning. 9 år
ID-nummer:  05700
Direktlänk: /bild/00005700/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 13 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plats som ovan. 9 år
ID-nummer:  05701
Direktlänk: /bild/00005701/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 13 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den bevakade plankorsningen vid Gubböle sedd från norr. 9 år
ID-nummer:  05702
Direktlänk: /bild/00005702/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 13 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plankorsningen. 9 år
ID-nummer:  05703
Direktlänk: /bild/00005703/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 13 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från söder. 9 år
ID-nummer:  05704
Direktlänk: /bild/00005704/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 13 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från plankorsningen. Hållplatsen Gubböle låg vid nästa kurva, notera också den kraftiga lutningen i bortre delen av raksträckan. 9 år
ID-nummer:  05705
Direktlänk: /bild/00005705/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 13 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!