Brännland–Klockarbäcken

Redan strax väster om Brännland inleds en 3200 meter lång raklinje på vilken mötesstationen ligger. Raklinjen sträcker sig ända fram till linjeplatsen Brännlandsberget där järnvägen också lämnar det stora öppna jordbruks­landskap som breder ut sig söder om järnvägen i bröjan av linjen. Utfarten från Brännland österut sker i måttligt medlut varefter däremot ett omkring 600 meter långt kraftigt motlut på upp till 17 promille följer innan banan planar ut i slutet av raklinjen.

Redan strax väster om Brännland inleds en 3200 meter lång raklinje på vilken mötesstationen ligger. Raklinjen sträcker sig ända fram till linjeplatsen Brännlandsberget där järnvägen också lämnar det stora öppna jordbruks­landskap som breder ut sig söder om järnvägen i bröjan av linjen. Utfarten från Brännland österut sker i måttligt medlut varefter däremot ett omkring 600 meter långt kraftigt motlut på upp till 17 promille följer innan banan planar ut i slutet av raklinjen.

Växeln vid linjeplatsen Brännlandsberget ligger i den följande vänsterkurvan. Genom denna och den följande betydligt skarpare högerkurvan, med längd 360 meter och radie 400 meter, rundar järnvägen Brännlands­bergets norra sida samtidigt som det långa samman­hängande medlutet inleds ner mot slättlandet kring Umeå. I den skarpa kurvan finns också en av linjens bevakade plankorsningar, här korsar en skogsbilväg järnvägen. Efter kurvan följer en kilometerlång raklinje med fortsatt medlut på 12-14 promille. I slutet av den följande närmare 750 meter långa kurvan med radie 500 finns infarten till Klockarbäcken.

Bilder och filmer (7)

Onsdag 26 augusti 2009

Jordbrukslandskapet i Brännland sett västerut från Brännlandsbergets västra sluttning, järnvägen skymtar vid skogen till höger. 9 år
ID-nummer:  05779
Direktlänk: /bild/00005779/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 28 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den bevakade plankorsningen med en skogsbilväg strax öster om Brännlandsberget lp. 9 år
ID-nummer:  05780
Direktlänk: /bild/00005780/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 28 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plankorsningen ovan. 9 år
ID-nummer:  05781
Direktlänk: /bild/00005781/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 28 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från plankorsningen. 9 år
ID-nummer:  05782
Direktlänk: /bild/00005782/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 28 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 16 juni 2008

Vy västerut mot Brännlands mötesstation från en obevakad plankorsning omkring en kilometer öster om driftplatsgränsen. Infartssignalen skymtar längre bort i bild. 9 år
ID-nummer:  05777
Direktlänk: /bild/00005777/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 28 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plankorsning. 9 år
ID-nummer:  05776
Direktlänk: /bild/00005776/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 28 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen i norra delen av det stora öppna jordbrukslandskapet. 9 år
ID-nummer:  05778
Direktlänk: /bild/00005778/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 28 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!