Brännland (Brd)

Brännland är en småort med omkring 190 invånare belägen cirka 10 kilometer väster om Umeå i en bördig jordbruksbygd. Fornlämningar i trakten vittnar om att bygden har mycket gamla anor. Här är Umeälven som smalast i sitt nedre lopp och här finner vi också älvens största fors, dock ofta torrlagd på grund av Stornorrfors kraftverk. Samhället ligger på Umeälvens norra sida och här finns också en skola.

Järnvägsstationen ligger norr om byns mer samlade bebyggelse. Här fanns ett stort stationshus av Byskemodellen med sammanbyggt godsmagasin, huset revs dock 2009. Från 1940 hade stationen ett vevställverk som 1981 försågs med motorväxlar. Först 1997 pensionerades detta ställverk och ersattes av ställverk modell 59. Driftplatsen har idag två huvudspår med det avvikande huvudspåret på södra sidan närmast stationshuset. Inom driftplatsen finns också två plankorsningar, en i väster med vägen mot Tavelsjö och en omedelbart öster om bangården.

Vägen i östra plankorsningen leder till en industritomt på järnvägens norra sida där man finner ett av Umeås största företag, Ålö AB. Företaget grundades 1949 av en jordbrukare från bygden som hade konstruerat en frontlastare till traktorer. Produktionen startade småskaligt men växte sedan snabbt samtidigt som företaget tidigt började exportera för att undkomma den kraftigt växande inhemska konkurrensen i branschen. Ålö är idag världsledande tillverkaren av frontlastare och tillhörande redskap, varje år produceras 34000 frontlastare. Koncernen i sin helhet har idag drygt 600 anställda varav 220 arbetar vid fabriken i Brännland.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (30)

Onsdag 14 juli 2010

Den numera tomma planen där stationshuset stod sedd från infarten från landsvägen i sydväst.  13 år
ID-nummer:  09198
Direktlänk: /bild/00009198/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 13 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst från platsen där stationshuset stod.  13 år
ID-nummer:  09199
Direktlänk: /bild/00009199/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 13 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut i riktning mot Umeå från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  09200
Direktlänk: /bild/00009200/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 13 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 13 juli 2009

Obevakad plankorsning för gångtrafik strax väster om västra driftsplatsgränsen i Brännland.  14 år
ID-nummer:  05745
Direktlänk: /bild/00005745/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 21 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt mot infarten till Brännland från plankorsningen ovan.  14 år
ID-nummer:  05746
Direktlänk: /bild/00005746/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 21 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väginfarten söderifrån.  14 år
ID-nummer:  05755
Direktlänk: /bild/00005755/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 21 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sammanbyggt med stationshuset, södra fasaden.  14 år
ID-nummer:  05756
Direktlänk: /bild/00005756/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 21 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med västra gaveln i förgrunden.  14 år
ID-nummer:  05757
Direktlänk: /bild/00005757/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 21 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med godsmagasinet sett från nordväst.  14 år
ID-nummer:  05758
Direktlänk: /bild/00005758/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 21 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den för byskehusen karakteristiska frontespisen mot spåren.  14 år
ID-nummer:  05759
Direktlänk: /bild/00005759/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 21 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Namnskylten mot spåren.  14 år
ID-nummer:  05760
Direktlänk: /bild/00005760/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 21 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr.  14 år
ID-nummer:  05761
Direktlänk: /bild/00005761/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 21 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från sydost.  14 år
ID-nummer:  05762
Direktlänk: /bild/00005762/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 21 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets södra fasad. 1  14 år
ID-nummer:  05763
Direktlänk: /bild/00005763/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 21 augusti 2009
#1 Peter Persson, 3 januari 2019, 10:22
Hej vem du än är som har tagit dessa bilder så är jag enormt tacksam, växte upp i detta hus och har få bilder kvar av det så kul att se dessa bilder. Så tackar så hjärtligt för dem
Den centrala frontespisen i sydfasaden.  14 år
ID-nummer:  05764
Direktlänk: /bild/00005764/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 21 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 16 juni 2008

Infarten till Brännland från Vännäs.  14 år
ID-nummer:  05747
Direktlänk: /bild/00005747/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 21 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra bangårdsänden sedd österut.  14 år
ID-nummer:  05748
Direktlänk: /bild/00005748/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 21 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från västra änden.  14 år
ID-nummer:  05749
Direktlänk: /bild/00005749/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 21 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra bangårdsänden sedd från plankorsningen med vägen mot Kassjö och Tavelsjö.  14 år
ID-nummer:  05750
Direktlänk: /bild/00005750/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 21 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från plankorsningen i västra änden.  14 år
ID-nummer:  05751
Direktlänk: /bild/00005751/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 21 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och stationshuset sett från nordväst.  14 år
ID-nummer:  05752
Direktlänk: /bild/00005752/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 21 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från plats mittemot stationshuset.  14 år
ID-nummer:  05754
Direktlänk: /bild/00005754/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 21 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från samma plats som ovan.  14 år
ID-nummer:  05753
Direktlänk: /bild/00005753/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 21 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från stationshuset.  14 år
ID-nummer:  05765
Direktlänk: /bild/00005765/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 21 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från stationshuset.  14 år
ID-nummer:  05766
Direktlänk: /bild/00005766/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 21 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Smörbäcken omedelbart öster om östra bangårdsänden.  14 år
ID-nummer:  05767
Direktlänk: /bild/00005767/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 21 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankoseningen omedelbart öster om bangården med ortens stora industri i bakgrunden.  14 år
ID-nummer:  05768
Direktlänk: /bild/00005768/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 21 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från den östra plankorsningen.  14 år
ID-nummer:  05769
Direktlänk: /bild/00005769/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 21 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid östra utfarten mot Umeå finns industritomten på norra sidan och åkermark på den södra.  14 år
ID-nummer:  05770
Direktlänk: /bild/00005770/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 21 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten mot Umeå på den långa raklinjen vid Brännland.  14 år
ID-nummer:  05771
Direktlänk: /bild/00005771/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 21 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (4)