Holmsund (Hod)

Holmsund är en tätort där vattnet aldrig är långt borta. Den relativt unga orten grundades i mitten av 1800-talet då två sågverk anlades på platsen, en halvö vid Umeälvens mynning. Det brukssamhälle som byggdes kring sågverken för att försörja arbetarna är grunden till dagens Holmsund. Idag finns här SCA:s sågverk mellan centrum och kyrkplatsen på Västerbacken. I Obbola på andra sidan älven finns dessutom SCA:s stora pappersbruk, som brukligt samverkar näraliggande sågverk och pappersbruk. Holmsund är därmed ett nav i SCA:s tågsystem Munksund (Piteå) - Holmsund - Skövde, ett system som transporterar papper, sågade trävaror samt returpapper. Både trävaror och papper (kraftliner) skeppas också ut från Holmsund.

Holmsunds station anlades som ändstation när järnvägen från Umeå byggdes 1921. Bangården ligger i nordost-sydvästlig riktning i nära tätortens centrum. Ett stationshus uppfördes på bangårdens nordvästra sida. Ett godsmagasin finns sammanbyggt med stationshuset, ytterligare en magasinsbyggnad finns i södra delen av bangården. Driftplatsen manövreras sedan 1969 av en förenklad variant av ställverk 59. Bangården saknar huvudspår och endast vissa växlar i norra delen av bangården är motordrivna.

Infartssignalen är placerad cirka 2 kilometer norr om stationshusmitt, strax norr om en växel som ansluter ett spår till en industrifastighet i ortens norra del. Spåret ansluter söderut där banan från Umeå når fram till Lövövikens strand. Järnvägen följer stranden på detta näs som i övrigt endast rymmer vägen från Umeå med villatomter på båda sidor. Närmare centrum tillkommer bebyggelse på båda sidor och järnvägen passerar under Storgatan. Strax därefter slutar ATC och en S-tavla nås, vi står nu vid infarten till bangården i Holmsund.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (29)

Tisdag 17 juni 2008

Vy norrut vid växeln till industrispåret i samhällets norra del, mellansignal Hod 1/6 omedelbart norr om växeln syns också. 9 år
ID-nummer:  06213
Direktlänk: /bild/00006213/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan. 9 år
ID-nummer:  06214
Direktlänk: /bild/00006214/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen går alldeles intill Lövöviken, här vy mot sydväst mot Ormberget. 9 år
ID-nummer:  06215
Direktlänk: /bild/00006215/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen vid Lövöviken sedd norrut från den obevakade plankorsningen. 9 år
ID-nummer:  06216
Direktlänk: /bild/00006216/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Obevekad plankorsning för gång- och cykelväg till Lövövikens strand cirka 100 meter söder om industrispårsväxeln. 9 år
ID-nummer:  06218
Direktlänk: /bild/00006218/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats. 9 år
ID-nummer:  06217
Direktlänk: /bild/00006217/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare cirka 200 meter söderut där det ligger villaområden på båda sidor av järnvägen finns denna port för en gång- och cykelbana, vy från öster. 9 år
ID-nummer:  06219
Direktlänk: /bild/00006219/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma gång- och cykelport sedd från väster. 9 år
ID-nummer:  06220
Direktlänk: /bild/00006220/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd norrut från bron för Storgatan, gång- och cykelporten finns strax bortom kurvan. 9 år
ID-nummer:  06221
Direktlänk: /bild/00006221/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma bro, här dyker S-tavlan vid infarten till bangården upp samtidigt som ATC slutar. 9 år
ID-nummer:  06222
Direktlänk: /bild/00006222/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bakom kurvan finns bangården i Holmsund. 9 år
ID-nummer:  06223
Direktlänk: /bild/00006223/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra delen av bangården har två spår. 9 år
ID-nummer:  06224
Direktlänk: /bild/00006224/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 10 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av bangården finns denna obevakade plankorsning. 9 år
ID-nummer:  06225
Direktlänk: /bild/00006225/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 10 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst från plankorsningen. Söder om denna ökar antalet spår. 9 år
ID-nummer:  06226
Direktlänk: /bild/00006226/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 10 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot västra delen av bangården och stationshuset från plankorsningen. 9 år
ID-nummer:  06227
Direktlänk: /bild/00006227/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 10 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut strax söder om plankorsningen. 9 år
ID-nummer:  06228
Direktlänk: /bild/00006228/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 10 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr. 9 år
ID-nummer:  06229
Direktlänk: /bild/00006229/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 10 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från stationshuset. 9 år
ID-nummer:  06230
Direktlänk: /bild/00006230/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 10 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst. 9 år
ID-nummer:  06231
Direktlänk: /bild/00006231/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 10 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster. 9 år
ID-nummer:  06232
Direktlänk: /bild/00006232/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 10 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst. 9 år
ID-nummer:  06233
Direktlänk: /bild/00006233/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 10 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost. 9 år
ID-nummer:  06234
Direktlänk: /bild/00006234/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 10 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder. 9 år
ID-nummer:  06235
Direktlänk: /bild/00006235/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 10 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet är sammanbyggt med stationshuset, vy mot sydväst. 9 år
ID-nummer:  06236
Direktlänk: /bild/00006236/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 10 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården utanför stationshuset, vy mot nordost. 9 år
ID-nummer:  06237
Direktlänk: /bild/00006237/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 10 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från stationshuset, vy söderut. 9 år
ID-nummer:  06238
Direktlänk: /bild/00006238/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 10 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och stationshuset, vy mot nordost. 9 år
ID-nummer:  06239
Direktlänk: /bild/00006239/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 10 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Magasinsbyggnad i södra delen av bangården. 9 år
ID-nummer:  06240
Direktlänk: /bild/00006240/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 10 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordost från södra bangårdsänden. 9 år
ID-nummer:  06241
Direktlänk: /bild/00006241/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 10 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!