Västervik (Vk)

Västervik är sydostlig ändstation för Tjustbanan från Linköping (Bjärka–Säby) och dessutom ändstation för den smalspåriga museibanan från Hultsfred. Från Jenny och in till bangården i Västervik ligger ett treskensspår så att både nomalspårsfordon och smalspårsfordon kan trafikera banan. Inne på bangården har alla tre plattformsspår normalspår, men den södra vid spår 3 har treskensspår så att smalspåret kan använda den. Längre österut finns en smalspårsbangård söder om normalspårsbangården.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (27)

Onsdag 2 augusti 2006

Plattformarna framför stationshuset i västra änden av bangården i Västervik, vy västerut med S:t Petri kyrka i fonden.  11 år
ID-nummer:  14005
Direktlänk: /bild/00014005/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot smalspårsbangården och lokstallen sydost om stationshuset.  11 år
ID-nummer:  14006
Direktlänk: /bild/00014006/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Normalspårsbangården sedd österut från plattformsövergången framför stationshuset.  11 år
ID-nummer:  14007
Direktlänk: /bild/00014007/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Smalspårsfordon kan numera endast använda plattformen vid spår 3 på södra sidan, smalspåret viker sedan av mot lokstallet och bangården söder om normalspåren, vy västerut från plattformsövergången.  11 år
ID-nummer:  14008
Direktlänk: /bild/00014008/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från plattformen vid spår 2.  11 år
ID-nummer:  14009
Direktlänk: /bild/00014009/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra bangårdsänden sedd från plattformen vid spår 2.  11 år
ID-nummer:  14010
Direktlänk: /bild/00014010/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från västra änden av mellanplattformen mellan spår 1 och 2, stationshuset till vänster.  11 år
ID-nummer:  14011
Direktlänk: /bild/00014011/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården med spår 1 närmast sedd från stationshuset.  11 år
ID-nummer:  14028
Direktlänk: /bild/00014028/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Slottsholmsvägen i västra bangårdsänden sedd från öster.  11 år
ID-nummer:  14012
Direktlänk: /bild/00014012/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningens utformning med kurvor på båda sidor kräver många bommar.  11 år
ID-nummer:  14013
Direktlänk: /bild/00014013/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från söder.  11 år
ID-nummer:  14014
Direktlänk: /bild/00014014/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från nordost.  11 år
ID-nummer:  14015
Direktlänk: /bild/00014015/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omedelbart väster om plankorsningen finns orienteringstavlan för hållstället Tjustskolan.  11 år
ID-nummer:  14016
Direktlänk: /bild/00014016/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Landets enda treskensspår i drift finns i Västervik.  11 år
ID-nummer:  14017
Direktlänk: /bild/00014017/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från väster från parken vid S:t Petri kyrka.  11 år
ID-nummer:  14027
Direktlänk: /bild/00014027/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen Vk 38 syns under bron för Östra Kyrkogatan vid S:t Petri kyrka.  11 år
ID-nummer:  14018
Direktlänk: /bild/00014018/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd västerut från Östra Kyrkogatans bro.  11 år
ID-nummer:  14026
Direktlänk: /bild/00014026/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma bro sedd från motsatt håll i riktning in mot bangården.  11 år
ID-nummer:  14019
Direktlänk: /bild/00014019/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längs treskensspåret förekommer dubbla signaler, en för normalspår och en för smalspår.  11 år
ID-nummer:  14020
Direktlänk: /bild/00014020/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten till Västervik, numera sträcker sig driftplatsen ända till och med Jenny, men detta kan sägas vara den inre infarten.  11 år
ID-nummer:  14021
Direktlänk: /bild/00014021/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten till Västervik med S:t Petri kyrka i fonden.  11 år
ID-nummer:  14024
Direktlänk: /bild/00014024/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot de dubbla mellansignalerna.  11 år
ID-nummer:  14025
Direktlänk: /bild/00014025/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen genom Västervik mellan Tjustskolan och järnvägsstationen sedd västerut från södra sidan. Tyvärr genas det friskt över spåret på den här sträckan.  11 år
ID-nummer:  14023
Direktlänk: /bild/00014023/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut vid hållstället Tjustskolan vars plattform syns till vänster.  11 år
ID-nummer:  14022
Direktlänk: /bild/00014022/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dagens första smalspåriga rälsbusståg lämnar Västervik på treskensspåret mot Jenny på morgonen.  2 år
ID-nummer:  34338
Direktlänk: /bild/00034338/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 2 augusti 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 1 augusti 2006

Stationshuset sett från en av plattformarna.  11 år
ID-nummer:  14003
Direktlänk: /bild/00014003/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från plattformen vid spår 3.  11 år
ID-nummer:  14004
Direktlänk: /bild/00014004/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (8)