Gamleby (Gal)

Gamleby är en station längs Tjustbanan cirka två mil norr om Västervik. När namnet Västervik först omnämndes på 1200-talet syftade man på den plats som vi nu kallar Gamleby, längst in i den långsmala Gamlebyviken som mynnar i dagens Västervik. Här låg den ledande hamnen i denna del av Småland. År 1433 flyttades Västervik till dess nuvarande plats vid Gamlebyvikens mynning, och en stor anledning till flytten var att hamnens läge ansågs bättre än i nuvarande Gamleby.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (4)

Tisdag 1 augusti 2006

Vid norra utfarten från Gamleby har vi en vägkorsning med kort ringsträcka för att inte tåg söderifrån som stannar i Gamleby ska fälla bommarna redan innan uppehållet. Därför måste tågen i gengäld vänta in bomfällning innan korsningen passeras.  14 år
ID-nummer:  00806
Direktlänk: /bild/00000806/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra utfarten från Gamleby.  14 år
ID-nummer:  00807
Direktlänk: /bild/00000807/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamleby station med det bruna stationshuset till höger. De båda spåren gömmer sig nästan i grönskan.  14 år
ID-nummer:  00808
Direktlänk: /bild/00000808/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra utfarten från Gamleby. Spåret rundar här Myrkullen till höger innan det fortsätter söderut till Almvik och Västervik.  14 år
ID-nummer:  00809
Direktlänk: /bild/00000809/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!