Vindeln (Vdn)

Vindeln är centralort i Vindelns kommun och ligger naturskönt på Vindelälvens östra sida. I ortens södra del, i det som var Degerfors by, ligger den vackra kyrkan i nygotisk stil byggd 1901-1903. Degerfors var namnet på både kyrka, socken och den landskommun som inrättades 1862. 1969 bytte kommunen namn till Vindelns kommun eftersom det annars fanns två kommuner med namnet Degerfors. Vid vindeln finns också Vindelforsarnas naturreservat som innesluter Renforsen och Degerforsen, två av flertalet forsar i en av vårt lands oreglerade nationalälvar.

I Vindeln stannar som tidigare ett nattåg i vardera riktningen, men sedan Norrtågs regionaltrafik kommit igång även tågen mellan Umeå och Luleå och mellan Umeå och Lycksele och omvänt. Stationen har två huvudspår med en stamplattform vid normalhuvudspåret på östra sidan bangården. Stationshuset är en tegelbyggnad i 60-talsstil som dock under 2013 har genomgått en omfattande renovering. Det fungerar också som busstation och kallas numera Vindelns resecentrum.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (118)
Bild 1–30

Fredag 25 maj 2012

Vy norrut från plattformens södra del under uppehållet.  9 år
ID-nummer:  18542
Direktlänk: /bild/00018542/
Fotodatum: den 25 maj 2012
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plattformens norra del under uppehållet.  9 år
ID-nummer:  18543
Direktlänk: /bild/00018543/
Fotodatum: den 25 maj 2012
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra delen av bangården sedd från norra plattformsänden.  9 år
ID-nummer:  18544
Direktlänk: /bild/00018544/
Fotodatum: den 25 maj 2012
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ortens värmeverk ligger på bangårdens västra sida.  9 år
ID-nummer:  18545
Direktlänk: /bild/00018545/
Fotodatum: den 25 maj 2012
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Liv och rörelse på stationen i Vindeln en vårkväll.  9 år
ID-nummer:  18546
Direktlänk: /bild/00018546/
Fotodatum: den 25 maj 2012
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det börjar bli dags att stiga ombord och lämna Vindeln för den här gången.  9 år
ID-nummer:  18547
Direktlänk: /bild/00018547/
Fotodatum: den 25 maj 2012
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 13 juli 2009

Stationshuset i Vindeln sett från nordväst på plattformen.  9 år
ID-nummer:  18530
Direktlänk: /bild/00018530/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost, gatusidan.  9 år
ID-nummer:  18531
Direktlänk: /bild/00018531/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost med lastkaj för bussgods.  9 år
ID-nummer:  18532
Direktlänk: /bild/00018532/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 12 juli 2009

Norra driftplatsgränsen i Vindeln ligger strax norr om plankorsningen med länsväg 363.  9 år
ID-nummer:  18494
Direktlänk: /bild/00018494/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen vid norra infarten sedd från norr.  9 år
ID-nummer:  18495
Direktlänk: /bild/00018495/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd norrut från plankorsningen med utfartsblocksignalen till höger.  9 år
ID-nummer:  18496
Direktlänk: /bild/00018496/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från väster.  9 år
ID-nummer:  18497
Direktlänk: /bild/00018497/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infartskurvan norrifrån sedd från plankorsningen.  9 år
ID-nummer:  18498
Direktlänk: /bild/00018498/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från söder.  9 år
ID-nummer:  18499
Direktlänk: /bild/00018499/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut i infartskurvan, norra bangårdsänden ligger vid kurvans slut bakom träden.  9 år
ID-nummer:  18500
Direktlänk: /bild/00018500/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från lastkajen på bangårdens västra sida.  9 år
ID-nummer:  18501
Direktlänk: /bild/00018501/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma lastkaj med stationshuset till vänster.  9 år
ID-nummer:  18502
Direktlänk: /bild/00018502/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från motsatt sida av bangården.  9 år
ID-nummer:  18503
Direktlänk: /bild/00018503/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra av de två magasinsbyggnaderna på bangårdens västra sida sedd från norr.  9 år
ID-nummer:  18504
Direktlänk: /bild/00018504/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från västra sidan.  9 år
ID-nummer:  18505
Direktlänk: /bild/00018505/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats vid södra bangårdsänden.  9 år
ID-nummer:  18506
Direktlänk: /bild/00018506/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna vid södra bangårdsänden och närmast spårspärr för stickspåret vid lastkajen.  9 år
ID-nummer:  18507
Direktlänk: /bild/00018507/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från sydväst.  9 år
ID-nummer:  18508
Direktlänk: /bild/00018508/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under bangården söder om stationshuset finns en gångtunnel med trapphus på vardera sidan, här det östra.  9 år
ID-nummer:  18509
Direktlänk: /bild/00018509/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder.  9 år
ID-nummer:  18510
Direktlänk: /bild/00018510/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost.  9 år
ID-nummer:  18511
Direktlänk: /bild/00018511/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i kvällsljus sett från plattformen vid spår 1.  9 år
ID-nummer:  18512
Direktlänk: /bild/00018512/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut utanför stationshuset.  9 år
ID-nummer:  18513
Direktlänk: /bild/00018513/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från södra plattformsänden.  9 år
ID-nummer:  18514
Direktlänk: /bild/00018514/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 61–90
Andra bilder från platsen (12)