Vindeln (Vdn)

Vindeln är centralort i Vindelns kommun och ligger naturskönt på Vindelälvens östra sida. I ortens södra del, i det som var Degerfors by, ligger den vackra kyrkan i nygotisk stil byggd 1901-1903. Degerfors var namnet på både kyrka, socken och den landskommun som inrättades 1862. 1969 bytte kommunen namn till Vindelns kommun eftersom det annars fanns två kommuner med namnet Degerfors. Vid vindeln finns också Vindelforsarnas naturreservat som innesluter Renforsen och Degerforsen, två av flertalet forsar i en av vårt lands oreglerade nationalälvar.

I Vindeln stannar som tidigare ett nattåg i vardera riktningen, men sedan Norrtågs regionaltrafik kommit igång även tågen mellan Umeå och Luleå och mellan Umeå och Lycksele och omvänt. Stationen har två huvudspår med en stamplattform vid normalhuvudspåret på östra sidan bangården. Stationshuset är en tegelbyggnad i 60-talsstil som dock under 2013 har genomgått en omfattande renovering. Det fungerar också som busstation och kallas numera Vindelns resecentrum.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (118)
Bild 1–50

Söndag 12 juli 2009

Södra bangårdsänden sedd från västra sidan.  8 år
ID-nummer:  18505
Direktlänk: /bild/00018505/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats vid södra bangårdsänden.  8 år
ID-nummer:  18506
Direktlänk: /bild/00018506/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna vid södra bangårdsänden och närmast spårspärr för stickspåret vid lastkajen.  8 år
ID-nummer:  18507
Direktlänk: /bild/00018507/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från sydväst.  8 år
ID-nummer:  18508
Direktlänk: /bild/00018508/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under bangården söder om stationshuset finns en gångtunnel med trapphus på vardera sidan, här det östra.  8 år
ID-nummer:  18509
Direktlänk: /bild/00018509/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder.  8 år
ID-nummer:  18510
Direktlänk: /bild/00018510/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost.  8 år
ID-nummer:  18511
Direktlänk: /bild/00018511/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i kvällsljus sett från plattformen vid spår 1.  8 år
ID-nummer:  18512
Direktlänk: /bild/00018512/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut utanför stationshuset.  8 år
ID-nummer:  18513
Direktlänk: /bild/00018513/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från södra plattformsänden.  8 år
ID-nummer:  18514
Direktlänk: /bild/00018514/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det södra magasinet sett från plattformen.  8 år
ID-nummer:  18515
Direktlänk: /bild/00018515/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden och utfarten söderut sett från plattformsänden.  8 år
ID-nummer:  18516
Direktlänk: /bild/00018516/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den norra magasinsbyggnaden sedd från plattformen med uppställda vagnar på kajspåret framför.  8 år
ID-nummer:  18517
Direktlänk: /bild/00018517/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plattformens södra del med gångtunnelns trapphus till höger.  8 år
ID-nummer:  18518
Direktlänk: /bild/00018518/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst från plattformen.  8 år
ID-nummer:  18519
Direktlänk: /bild/00018519/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plattformen utanför stationshuset.  8 år
ID-nummer:  18520
Direktlänk: /bild/00018520/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen är även kajspåret avlägsnat och de två spåren ryms ledigt under de långa kontaktledningsbryggorne.  8 år
ID-nummer:  18521
Direktlänk: /bild/00018521/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningsbrygga vid norra plattformsänden.  8 år
ID-nummer:  18522
Direktlänk: /bild/00018522/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra delen av bangården sedd från norra plattformsänden.  8 år
ID-nummer:  18523
Direktlänk: /bild/00018523/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från norra bangårdsänden.  8 år
ID-nummer:  18524
Direktlänk: /bild/00018524/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen i söder sedd från väster.  8 år
ID-nummer:  18527
Direktlänk: /bild/00018527/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot bangården från plankorsningen vid södra utfarten.  8 år
ID-nummer:  18526
Direktlänk: /bild/00018526/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra utfarten från Vindeln, vy söderut från vägen vid plankorsningen.  8 år
ID-nummer:  18528
Direktlänk: /bild/00018528/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra utfarten med Vindelns kyrka till höger.  8 år
ID-nummer:  18525
Direktlänk: /bild/00018525/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra infarten till Vindeln sedd från gång- och cykelvägen vid länsväg 363.  8 år
ID-nummer:  18529
Direktlänk: /bild/00018529/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 15 juni 2008

Plankorsningen mellan järnvägen och väg 363 strax innanför norra stationsgränsen sedd söderut.  13 år
ID-nummer:  05263
Direktlänk: /bild/00005263/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 15 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från väster.  13 år
ID-nummer:  05264
Direktlänk: /bild/00005264/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 15 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut lite längre söderut i infartskurvan norrifrån.  13 år
ID-nummer:  05265
Direktlänk: /bild/00005265/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 15 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägporten för Segerstålsgatan under norra delen av bangården, här sedd västerut.  13 år
ID-nummer:  05266
Direktlänk: /bild/00005266/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 15 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost.  13 år
ID-nummer:  05267
Direktlänk: /bild/00005267/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 15 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost.  13 år
ID-nummer:  05268
Direktlänk: /bild/00005268/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 15 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr.  13 år
ID-nummer:  05269
Direktlänk: /bild/00005269/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 15 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från plattformen vid stationshuset.  13 år
ID-nummer:  05270
Direktlänk: /bild/00005270/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 15 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot södra bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  05271
Direktlänk: /bild/00005271/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 15 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Magasinsbyggnad på bangårdens västra sida.  13 år
ID-nummer:  05272
Direktlänk: /bild/00005272/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 15 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastkajen på bangårdens västra sida nordväst om stationshuset.  13 år
ID-nummer:  05273
Direktlänk: /bild/00005273/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 15 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut.  13 år
ID-nummer:  05274
Direktlänk: /bild/00005274/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 15 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot norra bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  05275
Direktlänk: /bild/00005275/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 15 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångtunneln under bangården sedd från östra sidan. Passagen med överbyggda trappor i ändarna är mörk och trång.  13 år
ID-nummer:  05276
Direktlänk: /bild/00005276/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 15 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från lastkajen på västra sidan av bangården.  13 år
ID-nummer:  05277
Direktlänk: /bild/00005277/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 15 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från lastkajen.  13 år
ID-nummer:  05278
Direktlänk: /bild/00005278/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 15 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst från bangårdens västra sida.  13 år
ID-nummer:  05279
Direktlänk: /bild/00005279/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 15 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  13 år
ID-nummer:  05280
Direktlänk: /bild/00005280/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 15 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen strax söder om bangården sedd österut. Vägen är västra infarten till Vindeln med ortens enda vägbro över Vindelälven.  13 år
ID-nummer:  05281
Direktlänk: /bild/00005281/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 15 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot bangården från plankorsningen söder om densamma.  13 år
ID-nummer:  05282
Direktlänk: /bild/00005282/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 15 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen mot södra stationsgränsen, i bakgrunden syns också Vindelns kyrka.  13 år
ID-nummer:  05283
Direktlänk: /bild/00005283/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 15 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett norrgående tomt timmertåg draget av en ensam T44 rullar genom Vindeln.  13 år
ID-nummer:  05284
Direktlänk: /bild/00005284/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 15 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 21 juni 2007

Vy söderut från första plankorsningen över järnvägen norr om Vindelälven. Det skogklädda berget vid horisonten ligger söder om älven.  14 år
ID-nummer:  02181
Direktlänk: /bild/00002181/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från samma plankorsning som ovan men vy norrut. Vägen som skymtar är väg 363 som går genom samhället.  14 år
ID-nummer:  02182
Direktlänk: /bild/00002182/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vindelns kyrka är väl synlig från järnvägen en bit söder om stationen. Denna katedral på landsbygden är värd att beses av tågresenärer på banan.  14 år
ID-nummer:  02183
Direktlänk: /bild/00002183/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 101–118
Andra bilder från platsen (12)