Vindeln (Vdn)

Vindeln är centralort i Vindelns kommun och ligger naturskönt på Vindelälvens östra sida. I ortens södra del, i det som var Degerfors by, ligger den vackra kyrkan i nygotisk stil byggd 1901-1903. Degerfors var namnet på både kyrka, socken och den landskommun som inrättades 1862. 1969 bytte kommunen namn till Vindelns kommun eftersom det annars fanns två kommuner med namnet Degerfors. Vid vindeln finns också Vindelforsarnas naturreservat som innesluter Renforsen och Degerforsen, två av flertalet forsar i en av vårt lands oreglerade nationalälvar.

I Vindeln stannar som tidigare ett nattåg i vardera riktningen, men sedan Norrtågs regionaltrafik kommit igång även tågen mellan Umeå och Luleå och mellan Umeå och Lycksele och omvänt. Stationen har två huvudspår med en stamplattform vid normalhuvudspåret på östra sidan bangården. Stationshuset är en tegelbyggnad i 60-talsstil som dock under 2013 har genomgått en omfattande renovering. Det fungerar också som busstation och kallas numera Vindelns resecentrum.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (118)

Tisdag 30 september 2014

Den nya väntsalen i stationshuset i Vindeln.  9 år
ID-nummer:  18560
Direktlänk: /bild/00018560/
Fotodatum: den 30 september 2014
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resecentrum är benannat dagtid.  9 år
ID-nummer:  18561
Direktlänk: /bild/00018561/
Fotodatum: den 30 september 2014
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Entrén är på norra gaveln som tisigare, men en extra luftsluss har byggts utanför den tidigare entrédörren. I väntsalen finns också ett litet bibliotek med bökker man kan låna med sig.  9 år
ID-nummer:  18562
Direktlänk: /bild/00018562/
Fotodatum: den 30 september 2014
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya fönstren mot spåren ger resenärer god överblick över stationen.  9 år
ID-nummer:  18563
Direktlänk: /bild/00018563/
Fotodatum: den 30 september 2014
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya fönstret till vänster om entrédörren ökar också översikten och släpper in mer ljus.  9 år
ID-nummer:  18564
Direktlänk: /bild/00018564/
Fotodatum: den 30 september 2014
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Servicedisken som dock inte var bemannad så här tidigt på morgonen.  9 år
ID-nummer:  18565
Direktlänk: /bild/00018565/
Fotodatum: den 30 september 2014
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 23 september 2014

Det renoverade stationshuset i Vindeln som nu går under namnet Resecentrum.  9 år
ID-nummer:  18315
Direktlänk: /bild/00018315/
Fotodatum: den 23 september 2014
Publicerad: den 24 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationshuset östra fasad.  9 år
ID-nummer:  18316
Direktlänk: /bild/00018316/
Fotodatum: den 23 september 2014
Publicerad: den 24 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost, lastkajen används för bussgods.  9 år
ID-nummer:  18317
Direktlänk: /bild/00018317/
Fotodatum: den 23 september 2014
Publicerad: den 24 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr med den nya entrén till vänster, ett nytt fönster har också tagits upp på norra gaveln.  9 år
ID-nummer:  18318
Direktlänk: /bild/00018318/
Fotodatum: den 23 september 2014
Publicerad: den 24 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Interiör i väntsalen med det nya fönstret rakt fram.  9 år
ID-nummer:  18319
Direktlänk: /bild/00018319/
Fotodatum: den 23 september 2014
Publicerad: den 24 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Interiör i väntsalen, resecentrum är tidvis bemannat för information och hantering av bussgods.  9 år
ID-nummer:  18320
Direktlänk: /bild/00018320/
Fotodatum: den 23 september 2014
Publicerad: den 24 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av västra fasaden, väntsalens fönster mot spåren syns här.  9 år
ID-nummer:  18321
Direktlänk: /bild/00018321/
Fotodatum: den 23 september 2014
Publicerad: den 24 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst från plattformen.  9 år
ID-nummer:  18322
Direktlänk: /bild/00018322/
Fotodatum: den 23 september 2014
Publicerad: den 24 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 19 september 2014

Vindelns stationshus sett från ett tåg på mötesspåret.  9 år
ID-nummer:  18323
Direktlänk: /bild/00018323/
Fotodatum: den 19 september 2014
Publicerad: den 24 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 9 april 2013

Bangården i Vindeln sedd norrut nära stationshuset.  9 år
ID-nummer:  18551
Direktlänk: /bild/00018551/
Fotodatum: den 9 april 2013
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från plattformens södra del.  9 år
ID-nummer:  18552
Direktlänk: /bild/00018552/
Fotodatum: den 9 april 2013
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Magasinsbyggnaden på bangårdens västra sida bakom de långtidsuppställda godsvagnarna.  9 år
ID-nummer:  18553
Direktlänk: /bild/00018553/
Fotodatum: den 9 april 2013
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset under ombyggnad, vy från plattformen från söder.  9 år
ID-nummer:  18554
Direktlänk: /bild/00018554/
Fotodatum: den 9 april 2013
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även väntsalen är stängd för renovering.  9 år
ID-nummer:  18555
Direktlänk: /bild/00018555/
Fotodatum: den 9 april 2013
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 21 september 2012

Dags att lämna Vindeln och stationshuset i denna orenoverade skepnad.  9 år
ID-nummer:  18550
Direktlänk: /bild/00018550/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En av Norrtågs X62-motorvagnar vid plattform i Vindeln.  9 år
ID-nummer:  18549
Direktlänk: /bild/00018549/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Statiosnhsuet sett under ett kort uppehåll med Norrtågs tåg mellan Luleå och Umeå, ny trafik på stationen i Vindeln.  9 år
ID-nummer:  18548
Direktlänk: /bild/00018548/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 25 maj 2012

Nattågsuppehåll i Vindeln i vårkvällen, vy norrut.  9 år
ID-nummer:  18533
Direktlänk: /bild/00018533/
Fotodatum: den 25 maj 2012
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från östra sidan av bangården.  9 år
ID-nummer:  18534
Direktlänk: /bild/00018534/
Fotodatum: den 25 maj 2012
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra kortare magasinsbyggnaden på bangårdens västra sida.  9 år
ID-nummer:  18535
Direktlänk: /bild/00018535/
Fotodatum: den 25 maj 2012
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst från plattformen.  9 år
ID-nummer:  18537
Direktlänk: /bild/00018537/
Fotodatum: den 25 maj 2012
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut på plattformen på samma plats, trapphuset till gångtunneln till vänster.  9 år
ID-nummer:  18538
Direktlänk: /bild/00018538/
Fotodatum: den 25 maj 2012
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost.  9 år
ID-nummer:  18539
Direktlänk: /bild/00018539/
Fotodatum: den 25 maj 2012
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost.  9 år
ID-nummer:  18541
Direktlänk: /bild/00018541/
Fotodatum: den 25 maj 2012
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–60
Andra bilder från platsen (12)