Vindeln–Hällnäs

Linjen Vindeln–Hällnäs är 11,1 kilometer lång och indelad i två blocksträckor. Från bangården i Vindeln som ligger 177 meter över havet stiger banan nu upp över 200-metersnivån till Hällnäs station som är belägen 244 meter över havet. Så högt har stambanan inte legat sedan söder om Brattsbacka några mil söder om Vännäs, men den stannar nu där fram till Storsund söder om Älvsbyn. Linjens lägsta punkt ett par meter lägre än Vindeln nås några kilometer norr om samma station. Större delen av höjdförändringen sker i linjens norra del.

Den södra blocksträckan går till en början genom ett varierat landskap med såväl bebyggelse som åkermark och skog när banan följer både Vindelälvens nedskurna älvfåra och länsväg 363 genom byarna Renfors och Nygård. En 600 meter lång raklinje i visst motlut inleder innan banan i de följande två högerkurvorna sjunker ner mot lägsta punkten i den därpå följande vänsterkurvan i Nygård. Här fanns en plankorsning, Fridhemsvägen, med ljus och ljudsignaler men utan bommar, korsningen har dock stängts för biltrafik och ersatts av en väg från Vindeln på järnvägens östra sida. Vid korsningen vek ett spår till grusgropen i Abborrtjärn av österut och banvallen kan fortfarande anas.

Från lägstapunkten i Nygård följer ytterligare fyra kurvor och 16-promilleslutningar först i mot- och sedan i medriktning. Järnvägen lämnar här såväl länsvägen som det blandade landskapet till förmån för ett mer renodlat skogslandskap. Efter den bevakade plankorsningen för vägen till byn Abborrtjärn följer en drygt kilometerlång raklinje där den horisontella sträcka som omger plankorsningen avslutas och övergår i den första längre 16-promillesstigningen upp mot Hällnäs. Lutningen är omkring 2 kilometer lång och innefattar även den följande raklinjen efter en svag vänsterkurva. Järnvägen har då nått fram till Vorrmyran och en en och en halv kilometer lång paus i stigningarna, här finns också mellanblocksignalen på linjen. En ny mötesstation har planerats här under arbetsnamnet Vorrmyran.

Ett såväl relativt rakt som horisontellt parti vid mellanblocksignalen övergår i kraftigt motlut i samband med passagen av en mindre bäckravin i en s-kurva med radier kring 600 meter, det är dock inte riktigt maximal lutning här. Banan går med detta in i en tydlig bergssluttning som den följer i nordvästlig riktning genom flertalet på varandra följande svaga motriktade kurvor. Med omkring tre kilometer kvar till Hällnäs följer en nära 300 meter lång högerkurva med radie strax under 600 meter där linjen åter är framme vid Vindelälvens dalgång men nu på betydligt högre nivå över vattnet. I kurvan finns en vägskyddsanläggning för en mindre skogsbilväg som dock är blockerad med stenar.

Efter den blockerade plankorsningen planar banan åter ut till horisontell eller nära horisontell på en sträcka av nästan två kilometer. Kurvorna är i allmänhet svagare på denna norra del av linjen och också relativt korta när banan följer den nu ganska branta bergssluttningen i nordnordvästlig riktning på Vindelälvens östra sida. Den enda längre kurvan följer vid övergången till kraftigt motlut på den sista kilometern upp till Hällnäs. I denna kurva ges också en av stambanans bästa utsikter, här ut över Vindelälvens dalgång mot nordväst samt byn Bodarna nere vid älven nedanför järnvägen.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (41)

Tisdag 30 september 2014

Höstutsikt från ett tåg strax söder om Hällnäs.  9 år
ID-nummer:  18472
Direktlänk: /bild/00018472/
Fotodatum: den 30 september 2014
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 12 juli 2009

Utfarten norrut från Vindeln.  9 år
ID-nummer:  18474
Direktlänk: /bild/00018474/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen och länsväg 363 parallellt på första raklinjen norr om Vindeln vy söderut.  9 år
ID-nummer:  18475
Direktlänk: /bild/00018475/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även något längre norrut går vägen och järnvägen sida vid sida. Här blickar vi söderut och försignalen till Vindeln syns en bit bort.  9 år
ID-nummer:  18477
Direktlänk: /bild/00018477/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats som ovan.  9 år
ID-nummer:  18476
Direktlänk: /bild/00018476/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan och vägen sedda söderut från den nordligaste platsen där de går sida vid sida.  9 år
ID-nummer:  18478
Direktlänk: /bild/00018478/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen vid Abborrtjärn sedd från väster.  9 år
ID-nummer:  18479
Direktlänk: /bild/00018479/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma plankorsning sedd från öster.  9 år
ID-nummer:  18480
Direktlänk: /bild/00018480/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvorna söder om plankorsningen sedda från densamma.  9 år
ID-nummer:  18481
Direktlänk: /bild/00018481/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den kilometerlånga raklinjen norr om plankorsningen, längre bort syns bergssluttningen vars förlängning mot nordost banan kommer att följa närmare Hällnäs.  9 år
ID-nummer:  18482
Direktlänk: /bild/00018482/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raklinjen ovan sedd i motsatt riktning i den följande kurvan.  9 år
ID-nummer:  18483
Direktlänk: /bild/00018483/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Hällnäs från samma plats som ovan.  9 år
ID-nummer:  18484
Direktlänk: /bild/00018484/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kilometer 898 vid toppen av den första längre stigningen upp från Abborrtjärn, här vy mot Vindeln.  9 år
ID-nummer:  18485
Direktlänk: /bild/00018485/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I riktning mot Hällnäs skymtar mellanblocksignalen från samma plats.  9 år
ID-nummer:  18486
Direktlänk: /bild/00018486/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Vindeln vid mellanblocksignalen.  9 år
ID-nummer:  18487
Direktlänk: /bild/00018487/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Hällnäs vid mellanblocksignalen.  9 år
ID-nummer:  18488
Direktlänk: /bild/00018488/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellanblocksignalerna med tillhörande signalkur.  9 år
ID-nummer:  18489
Direktlänk: /bild/00018489/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt ner mot bebyggelsen vid Vindelälven omkring en kilometer söder om Hällnäs.  9 år
ID-nummer:  18490
Direktlänk: /bild/00018490/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen i den branta sluttningen.  9 år
ID-nummer:  18491
Direktlänk: /bild/00018491/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats, korta kurvor förekommer när banan följer branten.  9 år
ID-nummer:  18492
Direktlänk: /bild/00018492/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt mot nordväst.  9 år
ID-nummer:  18493
Direktlänk: /bild/00018493/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 28 september 2008

Utsikt mot sydväst från ett tåg strax söder om Hällnäs.  9 år
ID-nummer:  18473
Direktlänk: /bild/00018473/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 15 juni 2008

Försignalen till Vindeln norrifrån sedd från länsväg 363.  9 år
ID-nummer:  05262
Direktlänk: /bild/00005262/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen och väg 363 sida vid sida i Renfors strax norr om Vindeln, vy söderut.  9 år
ID-nummer:  05261
Direktlänk: /bild/00005261/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats som ovan. Järnvägen går här nära Vindelälven som skymtar till vänster.  9 år
ID-nummer:  05260
Direktlänk: /bild/00005260/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma kurva som ovan vid kilometer 894 mellan byarna Nygård och Renfors.  9 år
ID-nummer:  05259
Direktlänk: /bild/00005259/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen Fridhemsvägen med ljud- och ljussignal men utan bommar vid byn Nygård, vy västerut.  9 år
ID-nummer:  05255
Direktlänk: /bild/00005255/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen Fridhemsvägen.  9 år
ID-nummer:  05258
Direktlänk: /bild/00005258/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från samma plankorsning utgick mot nordost ett spår till grusgropen Abborrtjärn på sjön Abborrtjärnens södra strand. Banvallen syns än idag.  9 år
ID-nummer:  05257
Direktlänk: /bild/00005257/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen i Nygård, väg 363 går nära järnvägen norr om korsningen.  9 år
ID-nummer:  05256
Direktlänk: /bild/00005256/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–41