Vännäs norra (Vän)

Mötesplatsen Vännäs norra är en driftplatsdel inom Vännäs driftplats som ligger omedelbart norr om triangelspåret och bron för riksväg 92 över järnvägen norr om Vännäs tätort. Bangården stod klar och driftsattes i augusti 2012 sedan ett nytt mötesspår byggts på östra sidan om stambanans befintliga spår. Mötesspåret har byggts för samtidig infart med upp till 750 meter långa tåg. Driftsplatsen behövs speciellt när trafiken från Umeå och Botniabanan och vidare in på stambanan norrut och vice versa ökar. Den 26 kilometer långa sträckan mellan Brännland och Tväråbäck saknade tidigare mötesmöjlighet men har under kort tid fått två nya mötesplatser, Brattby och Vännäs norra.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (34)

Fredag 27 juli 2012

Den blivande mötesplatsen sedd från riksväg 92 i söder.  11 år
ID-nummer:  13331
Direktlänk: /bild/00013331/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 3 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från andra sidan viadukten över järnvägen, förberedelserna för växelinläggning syns på båda sidor av spåret.  11 år
ID-nummer:  13332
Direktlänk: /bild/00013332/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 3 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln i söder placeras i höjd med nuvarande utfartsblocksignalen från Vännäs.  11 år
ID-nummer:  13333
Direktlänk: /bild/00013333/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 3 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna som föregår den blivande södra växeln blir femsskenssignaler på grund av det korta avståndet till triangelspåret i Vännäs, vy söderut.  11 år
ID-nummer:  13334
Direktlänk: /bild/00013334/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 3 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från samma plats som ovan något norr om de södra mellansignalerna.  11 år
ID-nummer:  13335
Direktlänk: /bild/00013335/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 3 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mitt på bangården har nu rörbron för skoterleden lagts in, den räcker dessutom under den med spåren parallellt gående servicevägen.  11 år
ID-nummer:  13338
Direktlänk: /bild/00013338/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 3 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut med skoterportens östra sida till vänster.  11 år
ID-nummer:  13336
Direktlänk: /bild/00013336/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 3 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats som ovan.  11 år
ID-nummer:  13337
Direktlänk: /bild/00013337/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 3 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna norrut blir båda tvåskenssignaler.  11 år
ID-nummer:  13340
Direktlänk: /bild/00013340/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 3 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från mellansignalerna i norr.  11 år
ID-nummer:  13339
Direktlänk: /bild/00013339/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 3 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut vid kuren intill blivande norra växeln.  11 år
ID-nummer:  13342
Direktlänk: /bild/00013342/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 3 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den blivande norra växeln ligger ännu vid sidan av banan, en mobilkran är dock redan framkörd till platsen inför flytten av växeln till mer permanent plats.  11 år
ID-nummer:  13341
Direktlänk: /bild/00013341/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 3 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 28 maj 2012

Södra änden av den blivande mötesdriftplatsen Vännäs norra sedd från ett passerande tåg.  11 år
ID-nummer:  12973
Direktlänk: /bild/00012973/
Fotodatum: den 28 maj 2012
Publicerad: den 7 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar håller på att läggas ut på mötesspårets banvall.  11 år
ID-nummer:  12974
Direktlänk: /bild/00012974/
Fotodatum: den 28 maj 2012
Publicerad: den 7 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprarna hämtas från ett upplag i södra delen av arbetsplatsen, här syns också den motriktade blivande mellansignalen före bangårdens södra ände.  11 år
ID-nummer:  12975
Direktlänk: /bild/00012975/
Fotodatum: den 28 maj 2012
Publicerad: den 7 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett nytt mötesspår växer fram i skogen norr om Vännäs.  11 år
ID-nummer:  12976
Direktlänk: /bild/00012976/
Fotodatum: den 28 maj 2012
Publicerad: den 7 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprarna läggs ut och justeras med grävmaskin.  11 år
ID-nummer:  12977
Direktlänk: /bild/00012977/
Fotodatum: den 28 maj 2012
Publicerad: den 7 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den färdiga banvallen förberedd för sliprar, här syns också den blivande mellansignalen före norra bangårdsänden.  11 år
ID-nummer:  12978
Direktlänk: /bild/00012978/
Fotodatum: den 28 maj 2012
Publicerad: den 7 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmast den blivande växeln placeras en växlingsdvärgsignal.  11 år
ID-nummer:  12979
Direktlänk: /bild/00012979/
Fotodatum: den 28 maj 2012
Publicerad: den 7 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Platsen där driftplatsens norra växel senare ska läggas in.  11 år
ID-nummer:  12980
Direktlänk: /bild/00012980/
Fotodatum: den 28 maj 2012
Publicerad: den 7 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 23 augusti 2011

Den nya mötesplatsen sedd från söder vid bron för riksväg 92 över järnvägen. Vid den blivande södra bangårdsänden står idag ännu utfartsblocksignalen norrut från Vännäs.  12 år
ID-nummer:  11018
Direktlänk: /bild/00011018/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 28 augusti 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggarbetsplatsen sedd uppe från riksväg 92. Till höger skymtar de byggbaracker som står uppställda vid tillfartsvägen som byggts från den sedan tidigare befintliga skogsbilvägen i öster.  12 år
ID-nummer:  11019
Direktlänk: /bild/00011019/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 28 augusti 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget sett norrut från östra sidan av bron för riksväg 92 över järnvägen. Signalkuren sattes upp i samband med ställverksbytet i Vännäs 2008 för signalerna vid driftplatsgränsen.  12 år
ID-nummer:  11020
Direktlänk: /bild/00011020/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 28 augusti 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bangården byggs på den långa raklinjen som sträcker sig norrut ända från plattformarna i Vännäs. Mötesspåret läggs på östra sidan av det gamla spåret.  12 år
ID-nummer:  11021
Direktlänk: /bild/00011021/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 28 augusti 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget sett söderut mitt på den blivande bangården, vägbron syns strax bortom infartssignalen till Vännäs. Vissa äldre stolpar står ännu kvar men kontaktledningen hänger i nya stolpar placerade på östra sidan av det blivande mötesspåret.  12 år
ID-nummer:  11022
Direktlänk: /bild/00011022/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 28 augusti 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats som ovan. Här har mötesspårets banvall inte färdigställts dåden tidigare korsningen med en skoterled i plan ska ersättas av en port under spåren.  12 år
ID-nummer:  11023
Direktlänk: /bild/00011023/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 28 augusti 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid skoterledspassagen har en större grop schaktats ur och försetts med brunnar och pumpar i dessa vattenrika marker.  12 år
ID-nummer:  11024
Direktlänk: /bild/00011024/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 28 augusti 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Platsen där porten som ska leda skoterleden under den blivande bangården ska byggas.  12 år
ID-nummer:  11025
Direktlänk: /bild/00011025/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 28 augusti 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma plats sedd från skoterleden öster om järnvägen, i förgrunden syns den nya väg som byggts längs hela byggarbetsplatsen.  12 år
ID-nummer:  11026
Direktlänk: /bild/00011026/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 28 augusti 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen vid skoterleden sedd från norra sidan.  12 år
ID-nummer:  11027
Direktlänk: /bild/00011027/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 28 augusti 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdsbygget sett söderut från norra delen, här är mötesspårets banvall färdigställd för såväl spår som kabelränna.  12 år
ID-nummer:  11028
Direktlänk: /bild/00011028/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 28 augusti 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En grävmaskin står uppställd på mötesspårets banvall nära blivande norra bangårdsänden.  12 år
ID-nummer:  11029
Direktlänk: /bild/00011029/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 28 augusti 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid den blivande norra bangårdsänden.  12 år
ID-nummer:  11030
Direktlänk: /bild/00011030/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 28 augusti 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid arbetsplatsens norra ände står nuvarande försignal till Vännäs norrifrån. Raklinjen fortsätter sedan ännu en bit innan kurvorna vid passagen av Tvärån och backen upp mot Tväråbäck följer.  12 år
ID-nummer:  11031
Direktlänk: /bild/00011031/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 28 augusti 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)