Vännäs norra–Tväråbäck

Linjen Vännäs norra–Tväråbäck är 5,5 kilometer lång och indelad i två blocksträckor. Höjdskillnaden mellan stationerna är 35 meter, från 89 meter över havet i Vännäs till 124 meter över havet i Tväråbäck. Redan inne på bangården i Vännäs inleds en raklinje där banan är åtminstone nästan rak i drygt fem kilometer, vissa ytterst svaga kurvor finns dock på sträckan. Inledningsvis är banan horisontell eller har endast små lutningar och denna sträcka utnyttjades för att bygga den nya mötesplatsen Vännäs norra. Vid den nya driftplatsgränsen i norra delen av raklinjen finns dock först ett 800 meter långt måttligt motlut som följs av två kortare kraftiga medlut.

De kraftigare lutningarna uppstär när banan når Tvärån för första gången. I den första högerkruvan nås linjens lägsta punkt, 84 meter över havet, varefter ån korsas. Tvärån som rinner från Tväråträsket vid Tvärålund söderut till Umeälven vid Vännäs och är ett vattendrag som i större delen av sin längd har en mycket krokig och meandrande flodfåra. Vid bron inleds en 1,5 kilometer långt motlut på 15-16 promille med en 360 meter lång vänsterkurva. Härefter följer banan dalgångens östra sida och når efter två högerkurvor med kort mellanliggande raklinje upp till banvaktstugan Nilsland.

Från banvaktstugan och norrut blir banan åter rakarare och inledningsvis också planare. På den 700 meter långa raklinjen vid stugan med tillhörande plankorsning med ägovägssignal råder ett svagt medlut, vilket efter en kort svag kurva planar ut till en kort hotisontell sträcka i inledningen av den 1,7 kilometer långa raklinje på vilken också Tväråbäcks station ligger. Här följer dock ett 600 meter kraftigt motlut på 16 promille upp mot Tväråbäck, i vilket också infarten till den driftplatsen finns.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (8)

Söndag 15 juni 2008

Bron över Tvärån sedd från norr. 9 år
ID-nummer:  05439
Direktlänk: /bild/00005439/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 3 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett södergående godståg passerar över Tvärån. 9 år
ID-nummer:  05440
Direktlänk: /bild/00005440/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 3 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I kurvan norr om ån passeras Lintjärnen öster om banan, vy söderut. 9 år
ID-nummer:  05438
Direktlänk: /bild/00005438/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 3 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan norr om Tvärån sedd söderut från andra sidan spåret något längre norrut. 9 år
ID-nummer:  05437
Direktlänk: /bild/00005437/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 3 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kilometer 863 i backen upp från Tvärån, vy norrut från samma plats som ovan. 9 år
ID-nummer:  05436
Direktlänk: /bild/00005436/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 3 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen vid banvaktstugan Nilsland på toppen av stigningarna upp från Tvärån. 9 år
ID-nummer:  05435
Direktlänk: /bild/00005435/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 3 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs linjen från plats mitt emot banvaktstugan Nilsland, längst bort i bild kan jordbrukslandskapet vid Tväråbäck skymtas. 9 år
ID-nummer:  05434
Direktlänk: /bild/00005434/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 3 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 21 juni 2007

Vy norrut från bron för väg 92 vid norra stationsgränsen i Vännäs. Här syns den långa raklinjen norrut fram till krönet en kilometer söder om Tvärån. Uppe till höger syns rök från sågverket i Tväråbäck. 9 år
ID-nummer:  05441
Direktlänk: /bild/00005441/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 3 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (2)