Tvärålund–Vindeln I

Linjen Tvärålund–Vindeln är 11,1 kilometer lång, är indelad i två blocksträckor och når sin lägsta punkt på bron över Vindelälven, 153 meter över havet. Tvärålunds station ligger 178 meter över havet, en meter högre än Vindelns station. Linjen börjar i det öppna jordbrukslandskapet som även bangården i Tvärålund ligger i. Cirka 500 meter norr om driftplatsgränsen passeras plankorsningen Tväråträsk och den vid korsningen belägna banvaktsstugan med samma namn. Korsningen ligger i slutet av den första kurvan i en serie om sammanlagt sju kurvor med radier ner till 570 meter. Skogen tar över mer och mer när järnvägen följer Storsjöns västra strand på en cirka 1,5 kilometer lång sträcka samtidigt som toppiga berget Storsjökludden reser sig väster om banan.

När banan lämnar Storsjön tar även kurvserien slut och når linjens högsta del som mäter 187 meter över havet på en 800 meter lång sträcka som består av två raklinjer med en mycket svag mellanliggande kurva. I norra delen av den horisontella sträckan passeras den lilla tjärnen Trollsjön öster om banan. En ny mötesdriftplats på linjen har planerats här under namnet Trollsjön. Härefter når banan åter jordbruksmark i byn Degerås och i samband med några svaga kurvor passeras plankorsningen Degerås vid vilken vi också återfinner banvaktsstugan med samma namn. Landvägen mellan Tvärålund och Vindeln följer ännu järnvägen på nära håll på västra sidan.

Lutningen ner mot Vindelälven har nu påbörjats, ett sammanhängande tidvis kraftigt medlut som pågår nära tre kilometer. Mellanblocksignalen passeras medan banan ännu omges av åkermark, men en raklinje från banvaktsstugan övergår i en svag men längre kurva och banan lämnar samtidigt såväl landsvägen som det öppna landskapet. Genom ytterligare två svaga kurvor, den södra hela 800 meter lång och båda med radie kring 1500 meter, följer järnvägen Trollsjömyrbäckens dalgång norrut mot Vindelälven. I den norra kurvan finns öppen mark vid gården Kvarnberget omedelbart väster om banan men den syns ej från järnvägen då den går i djup skärning. Banan är här rätad, den äldre banvallen finns på nuvarande järnvägs östra sida men korsar nuvarande spår precis söder om bron.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (17)

Söndag 15 juni 2008

Panoramabild med jordbrukslandskapet norr om Tvärålunds driftplats sett från väster.  9 år
ID-nummer:  05340
Direktlänk: /bild/00005340/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 29 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen i bilden ovan mot infarten till Tvärålund.  9 år
ID-nummer:  05339
Direktlänk: /bild/00005339/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 29 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från den obevakad plankorsningen, banvaktstugan Tväråträsk skymtar till vänster.  9 år
ID-nummer:  05338
Direktlänk: /bild/00005338/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 29 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen Tväråträsk sedd från väster.  9 år
ID-nummer:  05335
Direktlänk: /bild/00005335/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 29 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen.  9 år
ID-nummer:  05337
Direktlänk: /bild/00005337/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 29 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen.  9 år
ID-nummer:  05336
Direktlänk: /bild/00005336/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 29 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Storsjön sedd från söder, järnvägen följer västra stranden till vänster i bild.  9 år
ID-nummer:  05334
Direktlänk: /bild/00005334/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 29 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen med Trollsjön i bakgrunden.  9 år
ID-nummer:  05331
Direktlänk: /bild/00005331/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 29 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen i Degerås sedd västerut.  9 år
ID-nummer:  05327
Direktlänk: /bild/00005327/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 29 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget passerar plankorsningen, vid den vita kuren längre bort skymtar mellanblocksignalen.  9 år
ID-nummer:  05329
Direktlänk: /bild/00005329/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 29 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett norrgående tåg på väg mot plankorsningen i Degerås.  9 år
ID-nummer:  05328
Direktlänk: /bild/00005328/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 29 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen i det öppna landskapet vid Degerås sedd norrut.  9 år
ID-nummer:  05326
Direktlänk: /bild/00005326/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 29 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 21 juni 2007

Det raka horisontella sträckan sedd norrut från södra ändpunkten.  9 år
ID-nummer:  05332
Direktlänk: /bild/00005332/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 29 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd söderut från samma plats som ovan. Här inleds den kurviga sträckan vid Storsjön, i bakgrunden syns också berget Storsjökludden.  9 år
ID-nummer:  05333
Direktlänk: /bild/00005333/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 29 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen i Degerås sedd österut, vanvaktstugan ligger strax utanför vänster bildkant.  9 år
ID-nummer:  05330
Direktlänk: /bild/00005330/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 29 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut i kurvan närmast söder om Vindelälvsbron, bron finns strax bortom bergskärningen.  9 år
ID-nummer:  05324
Direktlänk: /bild/00005324/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 29 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats med försignalen till mellanblocksignalen längre bort. I vänster bildkant ansluter också den gamla banvallen från den gamla bron till dagens linjesträckning.  9 år
ID-nummer:  05325
Direktlänk: /bild/00005325/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 29 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!