Tvärålund (Tvä)

Tvärålund är en liten tätort i Vindelns kommun och också en station längs Stambanan genom övre Norrland mellan Vännäs och Vindeln. Tvärålunds station anlades vid banans anläggande 1894. Vid sjön Tväråträsket låg en liten by med namnet Tväråträsk med anor från 1500-tal och strax söder om denna låg byn Tvärålund. Oenighet om den planerade stationens läge gjorde att den slutligen fick namnet Tvärålund men placerades i Tväråträsk intill sjön. I höjd med banvaktstugan Olstorp omkring en kilometer söder om stationen finner vi idag ortnamet Gamla Tvärålund.

Vid stationen uppfördes ett stationshus av Byskemodellen på bangårdens västra sida. Den nu till Tvärålund omdöpta byn kring stationen växte som brukligt var bland stationssamhällen. Stationen förlorade persontrafik år 1995 och stationshuset som var av Byskemodellen revs 1997. Under 2014 byggdes en ny plattform vid sydligaste delen av mötesspåret på bangårdens västra sida och tågen till och från Lycksele stannar nu här.

Tätortsbebyggelsen är koncentrerad till västra sidan av järnvägen sydväst om gamla stationsområdet, men bebyggelse finns runt hela det öppna jordbrukslandskapet runt sjön Tväråträsket. Driftplatsen Tvärålund har idag tre huvudspår och ett stickspår på västra sidan. Normalhuvudspåret har nummer 3 och det har ett mötesspår på vardera sidan om sig. Ställverket är av modell 59 utan möjlighet till samtidig infart.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (43)

Tisdag 30 september 2014

Den nya plattformen i Tvärålund sedd från ett passerande tåg på normalhuvudspåret.  9 år
ID-nummer:  18556
Direktlänk: /bild/00018556/
Fotodatum: den 30 september 2014
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 15 juni 2008

Norra infarten till Tvärålund sedd söderut, i bakgrunden sjön Tväråträsket.  14 år
ID-nummer:  05354
Direktlänk: /bild/00005354/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 21 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra infartssignalen till Tvärålund.  14 år
ID-nummer:  05355
Direktlänk: /bild/00005355/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 21 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra stationsgränsen sedd norrut.  14 år
ID-nummer:  05356
Direktlänk: /bild/00005356/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 21 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bangården från norra stationsgränsen.  14 år
ID-nummer:  05357
Direktlänk: /bild/00005357/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 21 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden.  14 år
ID-nummer:  05358
Direktlänk: /bild/00005358/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 21 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd söderut.  14 år
ID-nummer:  05359
Direktlänk: /bild/00005359/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 21 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från norra bangårdsänden.  14 år
ID-nummer:  05360
Direktlänk: /bild/00005360/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 21 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsområdet sett från sydväst.  14 år
ID-nummer:  05361
Direktlänk: /bild/00005361/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 21 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från den gamla lastkajen på västra sidan vid södra bangårdsänden.  14 år
ID-nummer:  05362
Direktlänk: /bild/00005362/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 21 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från stationsområdet, stickspåret har fått stoppbock alldeles efter anslutningsväxeln i norr.  14 år
ID-nummer:  05363
Direktlänk: /bild/00005363/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 21 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälslager på stationsområdet väster om banans sydligaste del, i bakgrunden skymtar fjärrkuren.  14 år
ID-nummer:  05364
Direktlänk: /bild/00005364/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 21 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsräls på stationsområdet.  14 år
ID-nummer:  05365
Direktlänk: /bild/00005365/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 21 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd söderut.  14 år
ID-nummer:  05366
Direktlänk: /bild/00005366/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 21 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy södeut vid södra bangårdsänden, den gamla lastkajen syns till höger.  14 år
ID-nummer:  05367
Direktlänk: /bild/00005367/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 21 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter bangårdens sydligaste växel vid kilometer 879 inleds utfartskurvan söderut.  14 år
ID-nummer:  05368
Direktlänk: /bild/00005368/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 21 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen Tvärålund mellan södra bangårdsänden och södra stationsgränsen.  14 år
ID-nummer:  05369
Direktlänk: /bild/00005369/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 21 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot bangården från plankorsningen.  14 år
ID-nummer:  05370
Direktlänk: /bild/00005370/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 21 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen mot södra utfarten.  14 år
ID-nummer:  05371
Direktlänk: /bild/00005371/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 21 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tvärålunds station sedd från östra sidan av Tväråträsket.  14 år
ID-nummer:  05372
Direktlänk: /bild/00005372/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 21 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt över Tväråträsket från dess östra sida, med järnvägen och bangården på motsatt sida.  14 år
ID-nummer:  05373
Direktlänk: /bild/00005373/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 21 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 21 juni 2007

Utfarten söderut mot Vännäs sedd från landsvägen österut som här passerar järnvägen i en plankorsning.  15 år
ID-nummer:  02122
Direktlänk: /bild/00002122/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationen söderifrån sedd från samma väg om ovan.  15 år
ID-nummer:  02123
Direktlänk: /bild/00002123/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignal vid det västligaste tågspårets södra ände.  15 år
ID-nummer:  02124
Direktlänk: /bild/00002124/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden, på västra sidan finns ett sidospår som slutar med en stoppbock i söder.  15 år
ID-nummer:  02125
Direktlänk: /bild/00002125/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från dess södra del.  15 år
ID-nummer:  02126
Direktlänk: /bild/00002126/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnader på stationsområdet.  15 år
ID-nummer:  02127
Direktlänk: /bild/00002127/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från stationsområdet.  15 år
ID-nummer:  02128
Direktlänk: /bild/00002128/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägens byggnader vid stationen är idag ganska oansenliga.  15 år
ID-nummer:  02129
Direktlänk: /bild/00002129/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En röd liten stuga och en hel del räler.  15 år
ID-nummer:  02130
Direktlänk: /bild/00002130/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett bra skyltat teknikhus/fjärrkur, bra för tågresenärer som vill veta var de är.  15 år
ID-nummer:  02131
Direktlänk: /bild/00002131/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna på huvudtågspåret och det östra mötesspåret vid bangårdens södra ände.  15 år
ID-nummer:  02132
Direktlänk: /bild/00002132/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vi lämnar så stationsområdet och tittar på omgivningarna norr där om. Här ser vi norra delen av bangården i sluttningen ner mot Tväråträsket.  15 år
ID-nummer:  02133
Direktlänk: /bild/00002133/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten norrifrån med Tväråträsket i dalen längre bort.  15 år
ID-nummer:  02134
Direktlänk: /bild/00002134/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och infartssignalen norrifrån sedd från en liten obevakad plankorsning.  15 år
ID-nummer:  02135
Direktlänk: /bild/00002135/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma korsning som ovan. Plankorsningarna ligger ganska tätt här och vi ser i bilden V-försignalen till nästa korsning som ligger vid skogsbrynet.  15 år
ID-nummer:  02136
Direktlänk: /bild/00002136/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från den första bevakade plankorsningen norr om Tvärålund, vars V-försignal vi såg ovan.  15 år
ID-nummer:  02137
Direktlänk: /bild/00002137/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om denna korsning försvinner banan in i skogen.  15 år
ID-nummer:  02138
Direktlänk: /bild/00002138/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lite längre norrut vid en numera stängd plankorsning ser vi banan söderut med berget Storsjökludden i fonden. Banan går mellan detta berg och en sjö som naturligtvis heter Storsjön.  15 år
ID-nummer:  02139
Direktlänk: /bild/00002139/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norrut från samma plats som ovan är banan rak.  15 år
ID-nummer:  02140
Direktlänk: /bild/00002140/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nästa plankorsning norrut ligger vid Degerås.  15 år
ID-nummer:  02141
Direktlänk: /bild/00002141/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från plankorsningen ovan har man följande vy söderut mot Tvärålund.  15 år
ID-nummer:  02142
Direktlänk: /bild/00002142/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan norrut sedd från samma plankorsning. Här befinner man sig ungefär mitt på linjen mellan Tvärålund och Vindeln, och norrut är det nu bara ett par kilometer kvar till nästa stora älvpassage.  15 år
ID-nummer:  02143
Direktlänk: /bild/00002143/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (12)