189 Olstorp

Banvaktstugan 189 Olstorp ligger på järnvägens västra sida på raksträckan omkring en kilometer söder om Tvärålund. Stugan är av 1872 års modell vänster och söder om den ligger ett större uthus. Byggnaderna är välhållna och renoverade av den järnvägshistoriemedvetne ägaren.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (12)

Söndag 15 juni 2008

Banvaktstugan sedd från sydost.  14 år
ID-nummer:  05374
Direktlänk: /bild/00005374/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 22 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från nordost med uthuset i bakgrunden.  14 år
ID-nummer:  05375
Direktlänk: /bild/00005375/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 22 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om banvaktstugan ligger uthuset och en jordkällare.  14 år
ID-nummer:  05376
Direktlänk: /bild/00005376/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 22 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugans västgavel bort från järnvägen  14 år
ID-nummer:  05378
Direktlänk: /bild/00005378/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 22 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthus och jordkällaren sedda från norr vid stugans västgavel.  14 år
ID-nummer:  05379
Direktlänk: /bild/00005379/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 22 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från sydväst.  14 år
ID-nummer:  05377
Direktlänk: /bild/00005377/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 22 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brunn väster om banvaktstugan.  14 år
ID-nummer:  05380
Direktlänk: /bild/00005380/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 22 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset sett från banvaktstugan.  14 år
ID-nummer:  05381
Direktlänk: /bild/00005381/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 22 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset sett från järnvägen i öster.  14 år
ID-nummer:  05382
Direktlänk: /bild/00005382/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 22 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jordkällarenmellan uthuset och järnvägen.  14 år
ID-nummer:  05383
Direktlänk: /bild/00005383/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 22 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
För tågresenären är stugans namn tydligt.  14 år
ID-nummer:  05384
Direktlänk: /bild/00005384/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 22 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En järnvägshistorisk miniutställning vid järnvägen.  14 år
ID-nummer:  05385
Direktlänk: /bild/00005385/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 22 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!