Ragunda–Bispgården II

Den norra 6,5 kilometer långa blocksträckan på den 11 kilometer långa linjen Ragunda–Bipgården inleds vid mellanblocksignalen som står nästan precis mitt i Indalsälvens gamla flodfåra, den älvfåra som vattnet forsade genom fram till den 6 juni 1796. Den våldsamma forsen Gedungsen, även kallad Storforsen, vid älvens utlopp ur Ragundasjön hade en fallhöjd på hela 35 meter och utgjorde ett effektivt hinder för den begynnande flottningen i älven. Magnus Huss, senare kallad Vildhussen, fick uppdraget att bygga en flottningsränna förbi fallet och gjorde detta genom att leda om en bäck över grusåsen sydväst om forsen för att älvens vatten skulle hjälpa till att gräva ur kanalen. Vårfloden 1796 var dock kraftig och natten mot den 7 juni ökade flödet genom kanalen så pass mycket att hela åsen grävdes ur med en katastrofal flodvåg som följd. På fyra timmar tömdes hela den 2,5 mil långa Ragundasjön och Gedungsen tystnade. Döda fallet är idag en stor turistattraktion där man kan se hur det forsande vattnet har format klippor och stenar. Den norra blocksträckans första halvkilometerlånga kurva leder banan förbi den gamla flodfåran och runt det torrlagda fallet på dess nordöstra sida. Den som besöker fallet korsar idag järnvägen på en hög gångbro av trä mitt i kurvan. Mellan åren 1937 och 1958 fanns här även en hållplats med namnet Döda fallet.

Efter Döda fallet håller tåg på nordgång nu sydostlig riktning när banan följer branten ner mot den gamla älvfåran fram mot nuvarande älv genom en kurvserie om fem mestadels korta kurvor med varierande radie. I den sista av dessa kurvor låg hållplatsen Västerede (Vde) mellan 1937 och 1961. Här finns två raklinjer 250 respektive 200 meter långa varefter färdriktningen efter flera korta kurvor blir blir nära nog sydlig på nordgång när banan når västra delen av byn Österede. Banan går nu mycket nära Indalsälven alldeles intill dess nipbrant omkring 60 meter över vattenytan. Älven böjer strax av österut och därmed gör järnvägen desamma. Riktningsförändringen sker i en omkring 600 meter lång kurva med radie strax under 450 meter och efter en kortare direkt på denna följande kurva är riktningen ostlig. Mitt i den långa kurvan som också lutningsmässigt utgör ett svagt krön låg mellan åren 1898 och 1966 hållplatsen Österede (Öde). Mellan Döda fallet och Österede råder motlut på omkring 10 promille på nordgång.

I Österede by finns en närmare kilometerlång raklinje och i dess västra ände passeras en av järnvägens transformatorstationer för elmatningen. Här finns en obevakad plankorsning med en mindre väg fram till denna och intill korsningen finns också en tjuvbroms- och varmgångsdetektor. Längre österut på raklinjen fanns tidigare linjens enda bevakade plankorsning, och vid korsningen här i östra delen av byn Österede låg hållplatsen Hemmet (Hmt) mellan åren 1937 och 1957. Här blandas bebyggelsen med åkermark ovanför nipbranten ner mot Indalsälven och Svarthålsforsens vattenkraftverk. Sommaren 2012 lades en mindre rörbro in mellan transformatorstationen och plankorsningen som nu är stängd. I den följande korta vänsterkurvan korsar järnvägen i sned vinkel nuvarande riksväg mellan Bispgården och Döda fallet som byggdes i helt ny sträckning 2003-2005. Den speciella vägporten under järnvägen är utformad som ett betongrör och lanserades inte helt problemfritt till sin plats under ett 4 dagar långt tågstopp i juli 2004 samordnat med spårbyten på sträckan Bräcke–Långsele. Efter vägporten finns det nu bebyggelse på banans båda sidor när den i en längre högerkurva svagt vrider banan från ostnordostlig till ostsydostlig riktning på den avslutande raklinjen fram mot driftplatsgränsen i Bispgården.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (34)

Söndag 29 juli 2012

Den nya rörbron på raklinjen mellan den tidigare bevakade plankorsningen och transformatorstationen, här sedd från nordost.  5 år
ID-nummer:  13236
Direktlänk: /bild/00013236/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 30 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya rörbron sedd från norr.  5 år
ID-nummer:  13237
Direktlänk: /bild/00013237/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 30 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rörbron sedd från nordväst med bebyggelsen ovanför Svarthålsforsens kraftverk i bakgrunden.  5 år
ID-nummer:  24053
Direktlänk: /bild/00024053/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 30 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 21 augusti 2010

I byn Västerede går järnvägen en bit ner i den branta sluttningen ner mot Indalsälven. På den här bilden tagen vid den nya riksvägen skymtar banan vid skogskanten mot älven.  5 år
ID-nummer:  09747
Direktlänk: /bild/00009747/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 30 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 21 augusti 2008

Ett södergående godståg passerar i slänten ovanför den stora turistattraktionen Döda fallet.  5 år
ID-nummer:  09749
Direktlänk: /bild/00009749/
Fotodatum: den 21 augusti 2008
Publicerad: den 30 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma tåg rullar lite senare ut på bron över Indalsälven. Här syns den gamla bron över älven tydligt till höger i bild, rakt ovanför loket skymtar också Ragundatunnelns norra mynning i fjärran.  5 år
ID-nummer:  09750
Direktlänk: /bild/00009750/
Fotodatum: den 21 augusti 2008
Publicerad: den 30 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
För besökare vid Döda fallet finns denna gångbro över spåret vid turistanläggningen.  5 år
ID-nummer:  09751
Direktlänk: /bild/00009751/
Fotodatum: den 21 augusti 2008
Publicerad: den 30 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd i riktning mot Bispgården från gångbron, notera den branta slänten ner mot det torrlagda vattenfallet mitt i bild.  5 år
ID-nummer:  09752
Direktlänk: /bild/00009752/
Fotodatum: den 21 augusti 2008
Publicerad: den 30 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tåg sett på avstånd då det passerar den översta delen av den torrlagda älvfåran.  5 år
ID-nummer:  09754
Direktlänk: /bild/00009754/
Fotodatum: den 21 augusti 2008
Publicerad: den 30 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma tåg något senare då det rullar förbi högt uppe i slänten ovanför Döda fallet.  5 år
ID-nummer:  09755
Direktlänk: /bild/00009755/
Fotodatum: den 21 augusti 2008
Publicerad: den 30 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den obevakade plankorsningen vid transformatorstationen sedd från norr.  5 år
ID-nummer:  09741
Direktlänk: /bild/00009741/
Fotodatum: den 21 augusti 2008
Publicerad: den 30 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen sedd österut mot Bispgården från den obevakade plankorsningen, här finns också en detektoranläggning.  5 år
ID-nummer:  09742
Direktlänk: /bild/00009742/
Fotodatum: den 21 augusti 2008
Publicerad: den 30 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Transformatorstationen sedd från plankorsningen.  5 år
ID-nummer:  09743
Direktlänk: /bild/00009743/
Fotodatum: den 21 augusti 2008
Publicerad: den 30 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd västerut i riktning mot Ragunda från den obevakade plankorsningen.  5 år
ID-nummer:  09744
Direktlänk: /bild/00009744/
Fotodatum: den 21 augusti 2008
Publicerad: den 30 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 22 juli 2008

Mellanblocksignalen Ru L4 strax öster om bron över Indalsälven.  5 år
ID-nummer:  09758
Direktlänk: /bild/00009758/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 30 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid mellanblocksignalen finns en gammal obevakad plankorsning.  5 år
ID-nummer:  09757
Direktlänk: /bild/00009757/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 30 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nuvarande järnväg fram till nya bron över Indalsälven korsar den gamla älvfåran nära mellanblocksignalen, vy österut.  5 år
ID-nummer:  09756
Direktlänk: /bild/00009756/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 30 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Ragunda från gångbron vid Döda fallet, banan fram till den gamla bron över Indalsälven fortsatte här mot nordväst in i skogen till höger.  5 år
ID-nummer:  09753
Direktlänk: /bild/00009753/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 30 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen slingrar sig fram i den branta terrängen vid Döda fallet, vy mot sydost i riktning mot Bispgården.  5 år
ID-nummer:  09748
Direktlänk: /bild/00009748/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 30 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut vid platsen där hållplatsen Österede låg i den långa kurvan i byn Österede.  5 år
ID-nummer:  09745
Direktlänk: /bild/00009745/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 30 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats som ovan.  5 år
ID-nummer:  09746
Direktlänk: /bild/00009746/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 30 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjens enda bevakade plankorsning sedd från söder.  5 år
ID-nummer:  09737
Direktlänk: /bild/00009737/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 30 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plankorsningen.  5 år
ID-nummer:  09740
Direktlänk: /bild/00009740/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 30 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen, bebyggelsen ligger alldeles intill Svarthålsforsens kraftverk och torde ha tillkommit i samband med kraftverksbygget.  5 år
ID-nummer:  09739
Direktlänk: /bild/00009739/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 30 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från plankorsningen, försignalen till Bispgården skymtar strax före passagen över riksväg 87.  5 år
ID-nummer:  09738
Direktlänk: /bild/00009738/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 30 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya riksvägens port under järnvägen sedd från väster med Bispgårdens stationssamhälle i bakgrunden.  5 år
ID-nummer:  09735
Direktlänk: /bild/00009735/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 30 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den speciella vägporten sedd från sydost.  5 år
ID-nummer:  09736
Direktlänk: /bild/00009736/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 30 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 18 juni 2007

På östra sidan älven passerar banan över den gamla älvfåran i kurva och går därmed rakt igenom naturreservatet runt Döda fallet.  15 år
ID-nummer:  01050
Direktlänk: /bild/00001050/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
För att ta sig från vägen till fallet måste man passera över denna gångbro över järnvägen.  15 år
ID-nummer:  01051
Direktlänk: /bild/00001051/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från gångbron i sydöstlig riktning (dock i riktning Bispgården). Banan går här mycket nära fallet och den uppmärksamme tågresenären hinner se turistattraktionen in kort stund.  15 år
ID-nummer:  01052
Direktlänk: /bild/00001052/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–34