Plattformsvyer

På bangården i Långsele finns en lång stamplattform längs spår 1 som i östra änden blir en mellanplattform med spår 10 på norra sidan, dessutom en mellanplattform mellan spår 2 och 3. På den senare finns två plattformstak, ett på vardera sidan om plattformsövergången nära stationshuset. Mellan spår 1 och 10 finns också ett plattformstak, detta är bredare än de övriga två.

Bilder och filmer (40)

Onsdag 30 september 2015

Ett planerat omlett nattåg gör uppehåll på spår 1 i Långsele.  5 år
ID-nummer:  20515
Direktlänk: /bild/00020515/
Fotodatum: den 30 september 2015
Publicerad: den 4 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 23 maj 2013

Nattåg 93 gör uppehåll i Långsele natten mot den 23 maj, några veckor återstår av denna trafik.  10 år
ID-nummer:  17257
Direktlänk: /bild/00017257/
Fotodatum: den 23 maj 2013
Publicerad: den 25 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nattåg 93 på spår 1 i Långsele.  10 år
ID-nummer:  17258
Direktlänk: /bild/00017258/
Fotodatum: den 23 maj 2013
Publicerad: den 25 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tid för avgång från Långsele.  10 år
ID-nummer:  17259
Direktlänk: /bild/00017259/
Fotodatum: den 23 maj 2013
Publicerad: den 25 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 28 maj 2012

Ett kraftigt förenat nattåg gör uppehåll i Långsele på morgonen.  5 år
ID-nummer:  23391
Direktlänk: /bild/00023391/
Fotodatum: den 28 maj 2012
Publicerad: den 28 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 7 januari 2010

Vintervy västerut från mellanplattformen vid plattformsövergången.  13 år
ID-nummer:  09288
Direktlänk: /bild/00009288/
Fotodatum: den 7 januari 2010
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från plattformsövergången.  13 år
ID-nummer:  09289
Direktlänk: /bild/00009289/
Fotodatum: den 7 januari 2010
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformstaket mellan spår 1 och 10 sett från väster.  13 år
ID-nummer:  09290
Direktlänk: /bild/00009290/
Fotodatum: den 7 januari 2010
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Långsele station en kylig januariförmiddag.  13 år
ID-nummer:  09291
Direktlänk: /bild/00009291/
Fotodatum: den 7 januari 2010
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 24 augusti 2009

Gamla tider på stationshusets vägg.  13 år
ID-nummer:  09331
Direktlänk: /bild/00009331/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 21 juli 2008

Det västra plattformstaket på plattformen mellan spår 2 och 3 sett från nordväst.  13 år
ID-nummer:  09300
Direktlänk: /bild/00009300/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På spår 1 och 2 finns huvuddvärgsignaler på vardera sidan av plattformsövergången.  13 år
ID-nummer:  09301
Direktlänk: /bild/00009301/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången omedelbart sydost om stationshuset är försedd med bommar, ljud- och ljussignal.  13 år
ID-nummer:  09310
Direktlänk: /bild/00009310/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det östra plattformstaket på mellanplattformen.  13 år
ID-nummer:  09302
Direktlänk: /bild/00009302/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma tak som ovan sett från nordost.  13 år
ID-nummer:  09309
Direktlänk: /bild/00009309/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från stamplattformen vid spår 1 något öster om stationshuset.  13 år
ID-nummer:  09303
Direktlänk: /bild/00009303/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut mot stationshuset från ungefär samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  09304
Direktlänk: /bild/00009304/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformstaket mellan spår 1 och 10 sett från väster.  13 år
ID-nummer:  09305
Direktlänk: /bild/00009305/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut vid västra änden av plattformstaket vid spår 1.  13 år
ID-nummer:  09306
Direktlänk: /bild/00009306/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan i östra delen av bangården inleds under plattformstaket vid spår 1.  13 år
ID-nummer:  09307
Direktlänk: /bild/00009307/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 10 på andra sidan av plattformen ovan, vy österut.  13 år
ID-nummer:  09308
Direktlänk: /bild/00009308/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den västra delen av mellanplattformen sedd från plattformsövergången.  13 år
ID-nummer:  09311
Direktlänk: /bild/00009311/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellanplattformen sedd västerut vid övergången.  13 år
ID-nummer:  09312
Direktlänk: /bild/00009312/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångbrons södra del över den spårsanerade bangården, vy västerut.  13 år
ID-nummer:  09313
Direktlänk: /bild/00009313/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångbrons norra del över spår 1 och 2.  13 år
ID-nummer:  09314
Direktlänk: /bild/00009314/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från mellanplattformens västra ände.  13 år
ID-nummer:  09315
Direktlänk: /bild/00009315/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från plattformsänden.  13 år
ID-nummer:  09316
Direktlänk: /bild/00009316/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats som ovan, plattformens avfasning nederst i bild vittnar om den växeltransversal som har funnits här.  13 år
ID-nummer:  09317
Direktlänk: /bild/00009317/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellanplattformens plattformstak sett från samma plattforms västra ände.  13 år
ID-nummer:  09318
Direktlänk: /bild/00009318/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 1 och 2 med plattformsövergången och stationshusets ostligaste del sett från plats under det västligaste plattformstaket.  13 år
ID-nummer:  09319
Direktlänk: /bild/00009319/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–40