Bangården

Bangården i Långsele ligger i öst-västlig riktning med stambanans utfart norrut mot Mellansel och Ådalsbanan österut mot Sollefteå i öster och stambanans utfart söderut i väster. Dagens bangård har fyra genomgående huvudspår med normalhuvudspåret 4 längst i söder, söder om detta har det dock tidigare funnits ytterligare minst två spår. I östra delen är det tre spår som är rivna och i västra delen fyra rivna spår söder om spår 4. Växelförbindelserna i bangårdsändarna har också ändrats sedan spåren slopats, vilket bland annat gör att normalhuvudspåret bara har en växel i östra bangårdsänden.

Alla kvarvarande huvudspår utom normalhuvudspåret är plattformsspår. Utöver stamplattformen vid spår 1 finns en mellanplattform mellan spår 2 och 3 vilken nås via en plattformsövergång vid stationshuset. Väster om stationshuset finns en gångbro av stål över hela bangården, den har dock ingen nedgång till mellanplattformen. Stamplattformen vid spår 1 blir längst i öster en mellanplattform eftersom det ej genomgående spår 10 norr om spår 1 också har plattform. Spåret används dock numera inte till resandetåg eftersom de persontåg som angör Långsele, nattågen, alla är genomgående. Norr om spår 10 grenar många stickspår ut sig bland annat fram till lokstallet, alla dessa ansluter liksom spår 10 till spår 1 i öster. Även väster om stationshuset finns några stickspår inom ett lastområde på bangårdens norra sida, dessa ansluter till spår 1 västerut.

Bilder och filmer (45)

Måndag 21 juli 2008

Bangården sedd västerut från södra sidan.  13 år
ID-nummer:  09242
Direktlänk: /bild/00009242/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot växlarna i östra delen av bangården från plats något längre västerut.  13 år
ID-nummer:  09243
Direktlänk: /bild/00009243/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården med plattformarna sedd från sydost med lokstallet i bakgrunden till höger.  13 år
ID-nummer:  09244
Direktlänk: /bild/00009244/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utöver dagens fyra genomgående spår har det funnits ytterligare två i södra delen av bangården, men här i kurvan vid kilometer 646 är det tre spår som numera är rivna.  13 år
ID-nummer:  09245
Direktlänk: /bild/00009245/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården med de östra delen av plattformarna sedd från sydväst.  13 år
ID-nummer:  09246
Direktlänk: /bild/00009246/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy över bangården mot stationshuset från sydost.  13 år
ID-nummer:  09247
Direktlänk: /bild/00009247/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut, här är det två spår som har rivits i söder.  13 år
ID-nummer:  09248
Direktlänk: /bild/00009248/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och gångbron över bangården väster om detta, vy från sydost.  13 år
ID-nummer:  09249
Direktlänk: /bild/00009249/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångbron över bangården strax väster om stationshuset sedd från sydost.  13 år
ID-nummer:  09251
Direktlänk: /bild/00009251/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och plattformarna, vy österut från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  09250
Direktlänk: /bild/00009250/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångbron över spåren sedd från söder.  13 år
ID-nummer:  09252
Direktlänk: /bild/00009252/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från gångbrons södra del. Här har bangården tidigare omfattat ytterligare fyra spår söder om dagens normalhuvudspår, kontaktledningsbryggorna sträckte sig då nästan ända fram till vägen till vänster.  13 år
ID-nummer:  09253
Direktlänk: /bild/00009253/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och stationshuset sedda från gångbrons södra del.  13 år
ID-nummer:  09254
Direktlänk: /bild/00009254/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy över bangården österut från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  09255
Direktlänk: /bild/00009255/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångbrons överbyggnad, vy söderut.  13 år
ID-nummer:  09256
Direktlänk: /bild/00009256/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och bangården sedda från gångbrons norra del.  13 år
ID-nummer:  09257
Direktlänk: /bild/00009257/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från gångbrons norra del med de västra plattformsändarna i förgrunden.  13 år
ID-nummer:  09258
Direktlänk: /bild/00009258/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot lastspåren väster om stamplattformen vid spår 1 från gångbron.  13 år
ID-nummer:  09259
Direktlänk: /bild/00009259/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångbron sedd snett underifrån från plattformen vid spår 1.  13 år
ID-nummer:  09260
Direktlänk: /bild/00009260/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångbron sedd underifrån, vy söderut.  13 år
ID-nummer:  09261
Direktlänk: /bild/00009261/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångbron med stationshuset i bakgrunden sedd från stamplattformens västra ände.  13 år
ID-nummer:  09262
Direktlänk: /bild/00009262/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra delen av gångbron sedd från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  09263
Direktlänk: /bild/00009263/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats vid plattformsänden.  13 år
ID-nummer:  09264
Direktlänk: /bild/00009264/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot gångbron och plattformarna från lastkajen väster om stamplattformen.  13 år
ID-nummer:  09265
Direktlänk: /bild/00009265/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma lastkaj som ovan.  13 år
ID-nummer:  09266
Direktlänk: /bild/00009266/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre västerut finns ytterligare ett par lastspår.  13 år
ID-nummer:  09267
Direktlänk: /bild/00009267/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 19 juni 2007

Bangården sedd västerut från plattformen vid spår 1.  15 år
ID-nummer:  01463
Direktlänk: /bild/00001463/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården västerut. Till höger syns de uppställningsspår/lastspår som finns på bangårdens norra sida.  15 år
ID-nummer:  01464
Direktlänk: /bild/00001464/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformarna i Långsele sedda från väster, stationshuset till vänster.  15 år
ID-nummer:  01465
Direktlänk: /bild/00001465/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från en plats nära stationshuset, till vänster ser vi det lite större plattformstaket mellan spår 1 och 10.  15 år
ID-nummer:  01467
Direktlänk: /bild/00001467/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från östra plattformsänden vid spår 1.  15 år
ID-nummer:  01468
Direktlänk: /bild/00001468/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från östra plattformsänden vid spår 1.  15 år
ID-nummer:  01469
Direktlänk: /bild/00001469/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Området norr om spår 1 används för uppställning av lok och arbetsfordon.  15 år
ID-nummer:  01470
Direktlänk: /bild/00001470/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformarna i Långsele sedda från öster.  15 år
ID-nummer:  01471
Direktlänk: /bild/00001471/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mittplattformen mellan spår 2 och 3 sedd från öster. Till denna plattform tar man sig via plankorsningen längre bort i bild.  15 år
ID-nummer:  01473
Direktlänk: /bild/00001473/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården österut sedd från gångbron.  15 år
ID-nummer:  01475
Direktlänk: /bild/00001475/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården västerut sedd från gångbron.  15 år
ID-nummer:  01476
Direktlänk: /bild/00001476/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och stationshuset i Långsele sett från sydväst.  15 år
ID-nummer:  01478
Direktlänk: /bild/00001478/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra bangårdsänden sedd från södra sidan.  15 år
ID-nummer:  01479
Direktlänk: /bild/00001479/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och stationshuset sett från sydost.  15 år
ID-nummer:  01480
Direktlänk: /bild/00001480/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra bangårdsänden sedd från södra sidan.  15 år
ID-nummer:  01481
Direktlänk: /bild/00001481/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Långsele bangård sedd rakt österifrån.  15 år
ID-nummer:  01485
Direktlänk: /bild/00001485/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten söderut mot Bräcke och Helgum i bangårdens västra ände.  15 år
ID-nummer:  01486
Direktlänk: /bild/00001486/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 3 juli 2006

Mellanplattformen mellan spår 2 och 3, vy västerut från tågfönstret i tåg 92 som denna morgon ankom cirka 20 minuter tidigt till Långsele.  15 år
ID-nummer:  01487
Direktlänk: /bild/00001487/
Fotodatum: den 3 juli 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från plattformen vid spår 1.  15 år
ID-nummer:  01488
Direktlänk: /bild/00001488/
Fotodatum: den 3 juli 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!