Helgum–Långsele I

Linjen Helgum–Långsele är 8,0 kilometer lång och bjuder på en vacker färd genom Faxälvens dalgång. Detta första avsnitt av linjebeskrivningen behandlar den inledande sträckan fram till Faxälvens kraftiga böj vid byn Åberget. Utfarten mot Långsele från Helgum sker österut vilket inte ändras nämnvärt av den svaga kurva som finns alldeles efter utfartsblocksignalen. Här tar en knappt kilometerlång raklinje vid som leder fram till linjens första bevakade plankorsning där järnvägen går genom ett varierat landskap med både jordbruks- och skogsmark i den svaga sluttningen ner mot Faxälvens södra strand. Här har det funnits ytterligare flera obevakade plankorsningar men de är nu stängda, möjligen finns ännu en gångfålla vid en av dessa. Den bevakade plankorsningen ansluter bebyggelsen mellan järnvägen och älven i norr till landsvägen i söder.

När raklinjen är slut följer en drygt 850 meter lång kurva som vrider banan mot sydost. I början av kurvan finns en gammal plankorsning som nu har ersatts med en gångfålla och en anslutningsväg längs banans norra sida från den bevakade plankorsningen längre västerut. När kurvan är slut och färdriktningen på nordgång är sydsydostlig nås linjens andra bevakade plankorsning samtidigt som landskapet öppnar sig i byn Åberget. Här sänks hastigheten från 120 km/h till 90 km/h inför den nästan 1100 meter långa kurva som sedan vrider tillbaka banan till mer normal riktning när den rundar Faxälvens kraftiga böj. Strax öster om plankorsningen ligger banvaktstugan Nedre Frorsse på järnvägens södra sida och cirka 100 meter öster om denna låg mellan åren 1936 och 1962 rälsbusshållplatsen Nederforse (Nfe). Närmare samma banvaktstuga finns också en gångfålla som tidigare varit en plankorsning för bebyggelsen på järnvägens norra sida, idag är den ersatt av senast nämnda bevakade plankorsning.

Bilder och filmer (22)

Tisdag 22 juli 2008

Vy västerut in mot Helgum strax utanför driftplatsgränsen.  12 år
ID-nummer:  09446
Direktlänk: /bild/00009446/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjens västligaste kurva sedd österut, trots slyet till höger finns här öppen jordbruksmark söder om banan.  12 år
ID-nummer:  09445
Direktlänk: /bild/00009445/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut ner mot den bevakade plankorsningen Ramstetsvägen en och en halv kilometer öster om Helgum.  12 år
ID-nummer:  09440
Direktlänk: /bild/00009440/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut i riktning mot Helgum från plankorsningen.  12 år
ID-nummer:  09444
Direktlänk: /bild/00009444/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut i riktning mot Långsele från plankorsningen, vägen som ersatte den stängda plankorsningen längre österut följer järnvägens norra sida.  12 år
ID-nummer:  09443
Direktlänk: /bild/00009443/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot Faxälven från järnvägen intill plankorsningen, här syns också lite av den bebyggelse mellan järnvägen och älven som nås via plankorsningen.  12 år
ID-nummer:  09442
Direktlänk: /bild/00009442/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omedelbart öster om plankorsningen finns försignalen till Helgum.  12 år
ID-nummer:  09441
Direktlänk: /bild/00009441/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Något närmare Långsele finns denna gamla plankorsning som har ersatts med en gångfålla.  12 år
ID-nummer:  09437
Direktlänk: /bild/00009437/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut mot Helgum vid gångfållan, till höger skymtar den väg följer järnvägens norra sida från nästa bevakade plankorsning och som därmed har ersatt den stängda plankorsningen.  12 år
ID-nummer:  09439
Direktlänk: /bild/00009439/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut mot Långsele vid gångfållan.  12 år
ID-nummer:  09438
Direktlänk: /bild/00009438/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen Bäckingesvägen i byn Åberget strax väster om banvaktstugan Nedre Forsse sedd från nordost.  12 år
ID-nummer:  09433
Direktlänk: /bild/00009433/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst i riktning mot Helgum från plankorsningen.  12 år
ID-nummer:  09435
Direktlänk: /bild/00009435/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försignalen till mellanblocksignalen i Långseleänden av den långa kurvan finns omedelbart väster om plankorsningen.  12 år
ID-nummer:  09436
Direktlänk: /bild/00009436/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost i riktning mot Långsele från plankorsningen.  12 år
ID-nummer:  09434
Direktlänk: /bild/00009434/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd i riktning mot Långsele nära den bevakade plankorsningen, här syns banvaktstugan Nedre Forsse och gångfållan till vänster om den.  12 år
ID-nummer:  09432
Direktlänk: /bild/00009432/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den andra bevakade plankorsningen på linjen knappt 100 meter väster om banvaktstugan Nerdre Forsse sedd från söder med Faxälven i bakgrunden.  12 år
ID-nummer:  09431
Direktlänk: /bild/00009431/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut vid den långa kurvans västra del, banvaktstugan ligger bakom träden i höger bildkant. Här syns Faxälvens skarpa böj som järnvägen rundar genom kurvan.  12 år
ID-nummer:  09430
Direktlänk: /bild/00009430/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från gångfållan vid banvaktstugan mot den bevakade plankorsning som tagit över trafiken från den tidigare korsningen vid fotoplatsen.  12 år
ID-nummer:  09429
Direktlänk: /bild/00009429/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den långa kurvan runt Faxälvens skarpa böj sedd österut vid gångfållan omedelbart öster om banvaktstugan Nedre Forsse. Hållplatsen Nederforse bör ha legat ungefär i höjd med växthuset i bild.  12 år
ID-nummer:  09428
Direktlänk: /bild/00009428/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 19 juni 2007

Plankorsning drygt en kilometer öster om Helgum där vi också finner försignalen norrifrån.  15 år
ID-nummer:  00958
Direktlänk: /bild/00000958/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försignalen till Helgum norrifrån.  15 år
ID-nummer:  00959
Direktlänk: /bild/00000959/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett par kilometer öster om Helgums station går banan i en lång kurva, närmare 180 graders sväng, runt Faxälvens kraftiga sväng.  15 år
ID-nummer:  00960
Direktlänk: /bild/00000960/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!